Bond - NTFU
Afdrukdatum: 14-05-2021

Inhoud

1 - Interface met de NTFU

1.1 - Stap 1: Berichten aanmaken

In deze stap maak je de berichten voor de bond aan. Zorg ervoor dat het ‘Bond ID’ is geselecteerd, de checkbox 'Activiteiten aanmaken' is geselecteerd en klik op start. Het systeem maakt nu de berichten voor je aan.

 schermafbeelding_2019_12_05_om_10.39.13_1.png

Wanneer je ook de checkbox 'Forceer bijwerken alle relaties' is geselecteerd zullen alle relaties worden doorgezet naar de bond.  

Via dit blok worden de berichten alleen aangemaakt. Ze worden dan nog niet uitgewisseld met de bond. Dit gebeurt bij 'Berichten versturen/ophalen'.

LET OP: Met het aanmaken van de berichten zijn alle leden waarvoor een bericht is aangemaakt geblokkeerd voor wijzigingen. Ze worden weer vrijgegeven als de berichten zijn uitgewisseld met de bond.

Wat leidt standaard tot een uit te wisselen bericht?

Een mutatie (zie ook uitleg hieronder) bij het lid, een aanmelding of een afmelding.
N.B.: een aan- of afmelding van het lidmaatschap of het bekleden van een functie zal pas doorgezet worden richting bond op de dag van aan- of afmelding zelf. Een activiteitsaanpassing/lidmaatschapaanpassing zal pas aangepast worden op het moment dat het daarbij behorende seizoen gestart is.

 Help! Er worden wel heel veel berichten aangemaakt

Geen nood. Bij elke wisseling van seizoen krijgt iedereen een nieuwe activiteit, wat leidt tot heel veel mutaties en dus veel uit te wisselen berichten. Maar ook een aanpassing bij de instellingen van een activiteit of een controle doen via een upload om de statussen van de leden met de bond te vergelijken kan hiertoe leiden. Dit geldt evenzeer voor een aanpassing in een functieprofiel of een andere upload. Dus in principe kan je rustig blijven als dit gebeurt.

Ref: 975 / 2021-05-13

1.2 - Stap 2: Aangemaakte berichten controleren

Via Relaties >> Selectie wizard >> Controle interface kan je een overzicht oproepen van alle berichten die naar de bond worden gestuurd.

Via de knop rapportage of bestand in << blok 3 >> Maak van bovenstaande selectie en filter >> wordt een overzicht getoond met de berichtenstatus. Uitleg over de Selectie wizard ga naar handleiding “[manual 482]”

 

 

 

Staan hier berichten tussen die niet verstuurd moeten worden? Ga dan naar Relaties >> Interface bond >> blok 2 >> Berichten selecteren >> filter op berichtstatus ‘Aangemaakt’.
Door in dit blok op wijzigen te klikken worden de berichten getoond, die naar de bond worden gestuurd.

 Een individueel bericht verwijder je door links de checkbox aan te vinken bij het bericht en onderaan de pagina op ‘Bewaren’ te klikken.

Alle aangemaakte berichten verwijderen
Ga naar Relaties >> Interface bond >> Blok 4 >> Berichten verwijderen >> Filter op status ‘Aangemaakt’ en klik op START. Alle aangemaakte berichten worden verwijderd.

 

Foutmeldingen controleren

Ga dan naar Relaties >> Interface bond >> blok 2 >> Berichten selecteren >> filter op een berichtstatus met het woord 'Fout' erin. Zie je die daar niet staan, dan zijn er geen fouten. Zie je die wel, klik dan op WIJZIGEN. Over het algemeen wordt duidelijk aangegeven wat de fout betreft. Corrigeer indien mogelijk de fout en verwijder het foutbericht.  Start daarna de interface opnieuw op. 

Ref: 976 / 2021-05-14

1.3 - Stap 3: Aangemaakte berichten uitwisselen

Ga naar Relaties >> Interface bond >> Blok 3 >> Berichten uitwisselen >> Vink de radiobutton bij Berichten versturen aan en klik op START.

schermafbeelding_2019_12_05_om_11.21.53_1.png 

 Let op! Na het verzenden worden de nieuwe gegevens direct verwerkt bij de NTFU en zijn automatisch ook weer verwerkt in AllUnited.  

 Welke data worden er uitgewisseld met de NTFU?

 • Verenigingsid bij bond
 • Bondsnummer
 • Voornaam
 • Tussenvoegsels
 • Achternaam
 • Initialen
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Telefoon
 • Mobiel
 • E-mail
 • Startdatum
 • Einddatum
 • Soort lidmaatschap
 • Diverse functionarissen met bijbehorende functie e-mailadres

Direct inzien welke functies e.d. uitgewisseld worden met de bond?

Klik dan op de tab 'Instellingen voor koppelingen met de bond'

schermafbeelding_2019_12_05_om_10.50.53_1.png 

Daar zie je wat er allemaal qua instellingen uitgewisseld wordt met de bond. 

Ref: 977 / 2021-05-13

1.4 - Stap 4: Controle foutberichten

Bekijken of er foutmeldingen zijn? Ga naar ‘Berichten selecteren’ en filter bij berichtstatus op Fout of Foutbericht.

Bekijken of er foutmeldingen zijn? Ga naar Relaties >> Interface bond >> Blok 2 >>  Berichten selecteren >> filter bij berichtstatus op Fout of Foutbericht (of een andere mogelijke status met het woord 'Fout' erin. Wordt de status fout niet getoond, dan zijn er geen foutmeldingen. Zijn er wel foutmeldingen, klik dan op wijzigen om de meldingen te bekijken en waar nodig aan te passen door op het relatienummer te klikken, de relatiekaart opent zich direct.

 

Na deze actie kan je een nieuwe poging doen om deze berichten uit te wisselen.

Ref: 978 / 2021-05-13