Laddercompetitie
Afdrukdatum: 25-02-2024

Inhoud

1 - Benodigde rechten Laddercompetitie

Inloggen

Log in met de (bij de vereniging bekende) clubnaam, gebruikersnaam en wachtwoord.

De URL om in te loggen = https://pr01.allunited.nl/

Kan er nog niet ingelogd worden? Vraag dan of de systeem administrator (dit is de persoon binnen de vereniging die alle autorisaties heeft) om een gebruikersprofiel aan te maken.

Via het menupad (oud): beheer >> gebruikers >> nieuw kan een nieuwe gebruiker aangemaakt worden.

 Voor het organiseren van een Laddercompetitie heb je de volgende profielen nodig:

EV - Evenementen beheren (voor het maken van het evenement zelf)
EV - Laddercompetitie opzetten
EV - SW Evenementen toepassen
LM - Ledenmodule beheren (bij gebruik ledenmodule)
WE - Website beheren (bij gebruik website)
PR - Persoonlijke statistieken beheren
HD - Handleidingen
HD - Tickets beheren

N.B. De gebruiker heeft op papier genoeg aan het bovenste profiel, maar als hij/zij ook rapportages moet kunnen draaien, of moet zorgen dat de ladder ook te zien is in de website/ledenmodule dan heeft hij/zij die rechten ook nodig. Je kan natuurlijk ook aangeven dat dit dan bijv. in samenspraak met de webmaster geregeld moet worden.

Om de Laddercompetitie in de app te activeren moet de app-beheerder dit doen vanuit de beheeromgeving van de app zelf.

Als er een gebruiker is die het juiste profiel heeft, dan kan begonnen worden met de instellingen van de ladder.

Ga daarvoor naar artikel: [manual 444]

N.B.  Deze handleiding is verdeeld uit losse artikelen, die ook los te vinden zullen zijn via de 'Klik voor hulp button'. Om deze reden is onder elk 'artikel' ook nog een verwijzing naar de link van de volledige handleiding gezet. Zit je al in de volledig handleiding dan kan je deze verwijzingen zoals je hieronder ziet negeren.

Klik hier voor de volledige handleiding

Ref: 463 / 2024-02-24

2 - Opstarten ladder

Het is mogelijk om een laddercompetitie op te zetten via de evenementenmodule.

Het stappenplan ziet er dan als volgt uit:

N.B. Deze handleiding is verdeeld uit losse artikelen, die ook los te vinden zullen zijn via de 'Klik voor hulp button'. Om deze reden is onder elk 'artikel' ook nog een verwijzing naar de link van de volledige handleiding gezet. Zit je al in de volledig handleiding dan kan je deze verwijzingen zoals je hieronder ziet negeren.

Klik hier voor de volledige handleiding

Ref: 444 / 2024-02-24

2.1 - Stap 1: Instellen evenementtype laddercompetitie

Via het menupad: evenementen >>instellingen >> evenement/lestypen wordt een evenementtype aangemaakt voor de laddercompetitie.

Belangrijk is om bij het lestype/evenementtype voor laddercompetitie te kiezen.

Tussentijds deelnemers kunnen toevoegen?

In dit voorbeeld is in de kolom 'Blokkeer datumcontrole' de checkbox niet aangevinkt. Dit houdt je alleen kan deelnemen als je je voor het slot van de inschrijfperiode hebt ingeschreven.  Wil je als ladderbeheerder toch nog in staat zijn op een later moment deelnemers toe te voegen, vink dan de checkbox aan. 

Extra vragen bij inschrijving willen stellen?

Wil je dat de inschrijvers voor de laddercompetitie nog wat extra vragen beantwoorden om deel te kunnen nemen, vink dan de checkbox in de kolom Formuliervelden aan.

N.B. Deze handleiding is verdeeld uit losse artikelen, die ook los te vinden zullen zijn via de 'Klik voor hulp button'. Om deze reden is onder elk 'artikel' ook nog een verwijzing naar de link van de volledige handleiding gezet. Zit je al in de volledig handleiding dan kan je deze verwijzingen zoals je hieronder ziet negeren.

Klik hier voor de volledige handleiding

Ref: 1162 / 2024-02-24

2.2 - Stap 2: Ladderstatus instellen

Voor het correct kunnen beheren van de laddercompetitie moet. je als beheerder in staat zijn om bepaalde statussen aan wedstrijden/spelers te kunnen geven. Dit stel je als volgt in:

Via het menupad: Sport ontwikkeling >> instellingen >> statistiektypes (onder de kop persoonlijke statistieken) kunnen de instellingen gedaan worden voor de laddercompetitie.

Belangrijk is het juiste lestype te kiezen en het veld tegenstander aan te vinken.

Voeg ook de statussen toe. 

Voeg in elk geval de volgende statussen toe:

Status uitdaging
Deze status zie je verschijnen zodra een deelnemer een ander heeft uitgedaagd en blijft op deze status staan tot de wedstrijd gespeeld is en beide spelers de uitslag hebben ingevoerd. Zodra dit gebeurd is, zal de status veranderen in 'Gespeeld'

Status bye
Deze status wordt altijd door de ladderbeheerder zelf toegevoegd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de wedstrijd niet op tijd gespeeld is en de ladderbeheerder van mening is dat de uitdager in dit geval gewonnen heeft of als de uitdaging niet geaccepteerd wordt. Als deze status wordt gegeven zal de uitdager de positie van de gedaagde overnemen.

Status laatste plaats
Ook deze status wordt door de ladderbeheerder zelf toegevoegd. Mocht om wat voor reden ook door de ladderbeheerder besloten worden dat iemand bijvoorbeeld vanwege het niet naleven van de regels op de laatste plaats gezet moet worden, Na het toevoegen van deze status zal de deelnemer onderaan de ladder geplaatst worden.

Status gespeeld
Deze status verschijnt zodra beide tegenstanders de uitslag ingevoerd hebben. Mochten de tegenstanders de stand anders invullen of een van twee het nalaten in te vullen, dan kan de ladderbeheerder besluiten zelf de stand definitief te maken en de wedstrijd op gespeeld te zetten. 

Status gestopt
Ook deze status wordt door de ladderbeheerder zelf toegevoegd. Mocht een deelnemer aangeven te willen stoppen, dan zal de ladderbeheerder deze speler in het competitielog moeten toevoegen en hier de speler de status 'Gestopt' geven.

N.B. Het is altijd mogelijk om wedstrijden/statussen aan te passen of te verwijderen door de ladderbeheerder, zolang een van de tegenstanders nog geen nieuwe uitdaging is aangegaan. Als dit laatste wel het geval is, dan staan de laatste gegevens van de wedstrijd/status waar deze speler aan verbonden is vast.

N.B. Deze handleiding is verdeeld uit losse artikelen, die ook los te vinden zullen zijn via de 'Klik voor hulp button'. Om deze reden is onder elk 'artikel' ook nog een verwijzing naar de link van de volledige handleiding gezet. Zit je al in de volledig handleiding dan kan je deze verwijzingen zoals je hieronder ziet negeren.

Klik hier voor de volledige handleiding

Ref: 1163 / 2024-02-24

2.3 - Stap 3: Evenement laddercompetitie aanmaken

Bij de evenementen kan dan een evenement aangemaakt worden met het evenement/lestype Laddercompetitie.

Geef het evenement minimaal een herkenbare code, een naam, een vanaf datum en een t/m datum (dit zijn de data waarbinnen de laddercompetitie daadwerkelijk loopt).
Bij het blok inschrijven geef je de inschrijfperiode in en kan je nog een aantal vereisten instellen om je in te kunnen schrijven. 

Klik vervolgens op Bewaren en Terug. Ga vervolgens terug het evenement in. Je zal zien dat er diverse tabbladen bovenin zijn verschenen, inclusief het tabblad 'Laddercompetitie'. Bij het blok Instellingen Laddercompetitie kan je het soort ladder kiezen. Dit kan de ladder of pyramide vorm zijn.

 schermafbeelding_2020_06_23_om_12.05.54_1.png

Ladder:
Bij de ladder worden de deelnemers in een lange rij achter/onder elkaar gezet. Dus bij 20 spelers staat de eerst getoonde deelnemer op de eerste plaats en de laatst getoonde deelnemer op de 20ste plaats.

Max. uitdagingen omhoog
Bij 'Max. uitdagingen omhoog' geef je aan tot hoeveel posities boven je je tegenstander mag uitdagen.

Max. planning dagen
Bij max. planning dagen geef je vervolgens aan binnen hoeveel tijd na de uitdaging de wedstrijd gespeeld moet zijn.

Start competitie
Als deze aangevinkt wordt gaat de competitie daadwerkelijk van start. Dus vink deze niet aan zolang je nog in de inschrijfperiode zit!

LET OP: Als na het aanmaken van de les de instellingen nog veranderd worden, dan kan het nodig zijn een nieuwe les aan te maken, om alle mogelijke instellingen weer op te halen. Het is in ieder geval niet mogelijk om een les nog te wijzigen indien er al deelnemers aan de les/ladder zijn toegevoegd.

 Pyramide:
Bij de pyramide vorm ga je uit van diverse lagen. Bovenin kan maar een deelnemer staan. Daaronder zal de hoeveelheid bepaald zijn aan de hand van het aantal lagen waaruit de pyramide is opgebouwd en het aantal spelers die hieraan meedoen. Bij een pyramide kan je alleen iemand uitdagen die een laag boven je zit.

Max. aantal kolommen
Bij 'Max. aantal kolommen' geef je aan uit hoeveel lagen de pyramide moet bestaan. Dit zal natuurlijk sterk afhankelijk zijn van het verwachte aantal deelnemers. Dus probeer hier een goede schatting van te maken.

Max. planning dagen
Bij max. planning dagen geef je vervolgens aan binnen hoeveel tijd na de uitdaging de wedstrijd gespeeld moet zijn.

Start competitie
Als deze aangevinkt wordt gaat de competitie daadwerkelijk van start. Dus vink deze niet aan zolang je nog in de inschrijfperiode zit!

LET OP: Als na het aanmaken van de les de instellingen nog veranderd worden, dan kan het nodig zijn een nieuwe les aan te maken, om alle mogelijke instellingen weer op te halen. Het is in ieder geval niet mogelijk om een les nog te wijzigen indien er al deelnemers aan de les/ladder zijn toegevoegd.

Heb je dit allemaal ingesteld, klik dan op 'Bewaren en Terug'.

Meerdere laddercompetities tegelijk opstarten?
Dit is heel goed mogelijk. Het makkelijkst is in dit geval de eerst aangemaakte open te klikken en deze te kopiëren via de tab 'Evenement kopiëren' en pas vervolgens aan wat nodig is. 

N.B. Deze handleiding is verdeeld uit losse artikelen, die ook los te vinden zullen zijn via de 'Klik voor hulp button'. Om deze reden is onder elk 'artikel' ook nog een verwijzing naar de link van de volledige handleiding gezet. Zit je al in de volledig handleiding dan kan je deze verwijzingen zoals je hieronder ziet negeren.

Klik hier voor de volledige handleiding

Ref: 1164 / 2024-02-25

2.4 - Stap 4: Laddercompetitie publiceren

Tijdens het inschrijfstadium kan je de laddercompetitie via de website of de ledenmodule publiceren. De laddercompetitie kan pas via de app gekoppeld worden als de laddercompetitie daadwerkelijk van start is gegaan.

Publiceren via de website

Via de website kan je de laddercompetitie op twee manieren publiceren, beide pagina's zijn nodig:

 1. Via een backofficepagina (dit is de inschrijfpagina, deze pagina vervangen door de adaptieve pagina na sluiting van de inschrijving)
 2. Via een adaptieve websitepagina (dit is de pagina met Standen & Wedstrijden, pas te publiceren bij aanvang van de ladder)

Backoffice pagina

 • Ga in dit geval naar Website >> Pagina's en klik bovenin op '+Pagina'.
 • Geef in het veld paginacode een URL-vriendelijke naam in die uniek is. 
 • Kies bij paginatype het type 'Backoffice'.
 • Zet toegang op ingelogde bezoekers (zit je nog in een testfase, zet hem dan op ingelogde gebruikers)
 • Vul een titel naar wens in.
 • Klik op 'Controle'
 • Vul dan in het nieuw toegevoegde blok de volgende zaken in:
  Transactiegroep: Club
  Transactie: Course1
  Task: Nieuw
  Instellingen: coursecode=LADDER (LADDER is de code die je het bijbehorende evenement hebt gegeven)
 • Klik op 'Bewaren en terug'

Adaptieve website pagina

 • Ga in dit geval naar Website >> Pagina's en klik bovenin op '+Pagina'.
 • Geef in het veld paginacode een URL-vriendelijke naam in die uniek is. 
 • Kies bij paginatype het type 'Laddercompetie'. Zie je dit type er niet tussen staan? Schiet dan een ticket in.
 • Zet toegang op ingelogde bezoekers (zit je nog in een testfase, zet hem dan op ingelogde gebruikers)
 • Vul een titel naar wens in.
 • Klik op 'Controle'
 • Maak vervolgens in het toegevoegde blok een koppeling met het bijbehorende evenement.
 • Klik op 'Bewaren en terug'

Pagina beschikbaar maken in de website

Heb je de pagina gemaakt dan kan je deze beschikbaar maken in de website ([manual 526]). Dit kan via een menuknop of via bijvoorbeeld een link in een websiteartikel. Let in het laatste geval wel op dat je een schone url plaatst als link. Klik je op de wereldbol dan krijg je over het algemeen een link als deze: 
https://www.mijnallunited.nl/index.php?transfer_sessionid=9226150735ee1cc7947dcf&page=Laddercompetitie.
Een dergelijke link zal niet goed werken, dus zorg dat het stuk tussen het '?' en 'page=' verwijderd is. De link wordt dan zo een als deze:
https://www.mijnallunited.nl/index.php?page=Laddercompetitie

Koppelen via de ledenmodule

Heb je geen website, maar een ledenmodule dan gaat dit ook. Ga hiervoor naar Systeembeheer >> Alle instellingen >> Menu voor Ledenmodule en kies als menu-item 'Les/Evenement', klik op 'Controle' , geef het een alternatieve menu naam en vul rechts in aan welke evenementcode dit menu-item gekoppeld moet worden en sla dit op.

Weergave gepubliceerde pagina's

Hoe de pagina eruit ziet zal verschillen t.a.v. de status van de laddercompetitie. Loopt de inschrijfperiode nog, dan zal je een inschrijfformulier zien, maar het moment dat je de checkbox hebt aangevinkt, waarmee je de competitie activeert, zal de pagina qua uiterlijk veranderen in een actieve laddercompetitie pagina. Dit geldt zowel voor de omgeving van de Website als de Ledenmodule. 

N.B. Na de start van de laddercompetitie kan de laddercompetitie ook in de app gepubliceerd worden (zie [manual 930]

N.B. Deze handleiding is verdeeld uit losse artikelen, die ook los te vinden zullen zijn via de 'Klik voor hulp button'. Om deze reden is onder elk 'artikel' ook nog een verwijzing naar de link van de volledige handleiding gezet. Zit je al in de volledig handleiding dan kan je deze verwijzingen zoals je hieronder ziet negeren.

Klik hier voor de volledige handleiding

Ref: 1165 / 2024-02-24

2.5 - Stap 5: Aanmaken bevestiging deelname

Deze stap is optioneel. Maar wil je zorgend at de inschrijvers voor de laddercompetitie een bevestiging krijgen, dan kan je dit doen op de volgende wijze.

Ga eerst naar Evenementen >> Instellingen >> Blok Algemeen >> Afdrukformulieren >> Selecteren. Filter hier op het formuliertype 'Groepen'. Het makkelijkst is om een al bestaande bevestiging van een ander evenement te kopiëren en tekstueel naar eigen behoefte aan te passen. Hebben jullie hier nog geen voorbeeld van .. Schiet dan een ticket in. Dan zetten we er een voor jullie klaar.

N.B. Vergeet niet het e-mailblok onderin aan te passen.

Als het afdrukformulier gemaakt is koppel hem dan via Evenementen >> Instellingen >> Blok Lessen >> Les/Evenementtypen. Hiervoor moet je dan bij het evenementtype Laddercompetitie het formulier koppelen bij de kolom 'Afdrukformulier'. Die bevindt zich helemaal aan de rechterkant.

Tip: test de bevestiging altijd eerst een keer door bijvoorbeeld zelf een inschrijving te doen, om zeker te weten dat het allemaal goed gaat.

N.B. Deze handleiding is verdeeld uit losse artikelen, die ook los te vinden zullen zijn via de 'Klik voor hulp button'. Om deze reden is onder elk 'artikel' ook nog een verwijzing naar de link van de volledige handleiding gezet. Zit je al in de volledig handleiding dan kan je deze verwijzingen zoals je hieronder ziet negeren.

Klik hier voor de volledige handleiding

Ref: 1166 / 2024-02-24

2.6 - Stap 6: Inschrijven laddercompetitie

Is de inschrijfperiode van start gegaan dan kan men zich alleen inschrijven voor de ladder als men is ingelogd op de website of in de ledenmodule. Onderstaand zie je hoe dit er ongeveer uit zal gaan zien.

Type Backoffice pagina:

N.B. Het inschrijfblok dat je hierboven ziet wordt op dezelfde manier weergegeven in de ledenmodule

Type Adaptieve website pagina

schermafbeelding_2020_06_11_om_08.43.25_1.png 

N.B. Als Ladderbeheerder kan je ook zelf deelnemers toevoegen. Dit doe je via het evenement zelf in de backoffice in de tab 'Deelnemers'.

N.B. Deze handleiding is verdeeld uit losse artikelen, die ook los te vinden zullen zijn via de 'Klik voor hulp button'. Om deze reden is onder elk 'artikel' ook nog een verwijzing naar de link van de volledige handleiding gezet. Zit je al in de volledig handleiding dan kan je deze verwijzingen zoals je hieronder ziet negeren.

Klik hier voor de volledige handleiding

Ref: 1167 / 2024-02-24

2.7 - Stap 7: Startpositie ladder toekennen

Het is mogelijk om als ladderbeheerder zelf een initiële rangorde te bepalen. Doe dit bij het tabblad deelnemers. Je vult dan in het veld Laddercom. startpositie cijfermatig de positie in waarop iemand moet gaan starten. 

N.B. Vul je niets in, dan zal de volgorde van inschrijving bepalend zijn.

N.B. Deze handleiding is verdeeld uit losse artikelen, die ook los te vinden zullen zijn via de 'Klik voor hulp button'. Om deze reden is onder elk 'artikel' ook nog een verwijzing naar de link van de volledige handleiding gezet. Zit je al in de volledig handleiding dan kan je deze verwijzingen zoals je hieronder ziet negeren.

Klik hier voor de volledige handleiding

Ref: 1168 / 2024-02-24

2.8 - Stap 8: De Laddercompetitie gaat van start

Als de laddercompetitie compleet is dan wordt het vinkje 'Start competitie' bij het evenement in het tabblad 'Laddercompetitie' aangevinkt.

Op dat moment wordt ook bij het evenement op de website of de ledenmodule de extra informatie over de ladder zichtbaar. De weergave op de website kan totaal verschillen qua type pagina die gekozen is. Backoffice of Adaptieve websitepagina. Welke je wilt gaan weergeven zal een persoonlijke keuze zijn. In dit geval kan het handig zijn om beide soorten pagina's op te nemen als pagina en ze even met elkaar te vergelijken (zie voor de opzet 'Stap 4: Laddercompetitie publiceren' [manual 1165]'.

Vanaf dat moment kunnen nieuwe deelnemers zich niet meer inschrijven via de website. Via de backoffice kan de ladderbeheerder  nog wel mensen toevoegen.  Deze mensen krijgen dan geen nieuwe volgorde meer, maar worden onderaan de ladder toegevoegd. Natuurlijk kunnen deelnemers aan de ladder elkaar wel uitdagen. 

Hoe gaat dit proces verder?

Indien deelnemers elkaar uitgedaagd hebben dan wordt dit zichtbaar in de backoffice bij de les bij de competitielog.

In de competitielog kan je vervolgens alle gespeelde wedstrijden, uitlslagen, byes, uitdagingen, gestopte spelers terug vinden of indien nodig zelf bewerken/toevoegen als ladderbeheerder.

N.B. De uitslagen kunnen worden ingevoerd in de Allunited Clubapp of via de laddercompetitie pagina op de website of ledenmodule. 
De vinkjes bij de gespeelde wedstrijd geven aan dat beide spelers akkoord zijn met de uitslag.

Ook bij de relatie zelf kan je de status van de laddercompetitie bekijken. Dit gaat via de relatiekaart >> tab 'Persoonlijke statistieken'

 Het moment dat de t/m datum van het evenement is bereikt zal er niet meer gespeeld kunnen worden en staat de stand vast.

N.B. Deze handleiding is verdeeld uit losse artikelen, die ook los te vinden zullen zijn via de 'Klik voor hulp button'. Om deze reden is onder elk 'artikel' ook nog een verwijzing naar de link van de volledige handleiding gezet. Zit je al in de volledig handleiding dan kan je deze verwijzingen zoals je hieronder ziet negeren.

Klik hier voor de volledige handleiding

Ref: 1169 / 2024-02-24

3 - Veelgestelde vragen

3.1 - Wedstrijd niet binnen gestelde termijn gespeeld

De verlopen wedstrijd zal een andere kleur krijgen. 
In dat geval zal de beheerder moeten beslissen wat er moeten gebeuren. Of hij geeft deze wedstrijd de status 'Bye', wat inhoudt dat de uitdager gewonnen heeft of hij/zij verwijdert de wedstrijd uit de ladder, waardoor er uiteindelijk niets is gebeurd.

N.B. Deze handleiding is verdeeld uit losse artikelen, die ook los te vinden zullen zijn via de 'Klik voor hulp button'. Om deze reden is onder elk 'artikel' ook nog een verwijzing naar de link van de volledige handleiding gezet. Zit je al in de volledig handleiding dan kan je deze verwijzingen zoals je hieronder ziet negeren.

Klik hier voor de volledige handleiding

Ref: 1170 / 2024-02-24

3.2 - Uitdaging wordt niet aangenomen

In dat geval zal de ladderbeheerder de status van de wedstrijd moeten aanpassen in een Bye

N.B. Deze handleiding is verdeeld uit losse artikelen, die ook los te vinden zullen zijn via de 'Klik voor hulp button'. Om deze reden is onder elk 'artikel' ook nog een verwijzing naar de link van de volledige handleiding gezet. Zit je al in de volledig handleiding dan kan je deze verwijzingen zoals je hieronder ziet negeren.

Klik hier voor de volledige handleiding

Ref: 1171 / 2024-02-24

3.3 - Een speler wil tussentijds stoppen

De ladderbeheerder zal in dat geval de speler in het competitielog moeten toevoegen en de status gestopt moeten geven.

Ref: 1172 / 2024-02-24

3.4 - Kan een speler tussentijds toegevoegd worden?

Ja, deze kan door de ladderbeheerder toegevoegd worden. Hij/Zij zal dan op de laatste plaats terecht komen. Let op, je moet dan wel zorgen dat bij de instellingen bij het evenementtype 'Ladder' de checkbox bij Datumcontrole aangevinkt staat.

N.B. Deze handleiding is verdeeld uit losse artikelen, die ook los te vinden zullen zijn via de 'Klik voor hulp button'. Om deze reden is onder elk 'artikel' ook nog een verwijzing naar de link van de volledige handleiding gezet. Zit je al in de volledig handleiding dan kan je deze verwijzingen zoals je hieronder ziet negeren.

Klik hier voor de volledige handleiding

Ref: 1173 / 2024-02-24

3.5 - Een speler is gestopt en wil toch weer meedoen

De regel in het competitielog kan altijd verwijderd worden. Dus verwijder in dat geval deze regel, door de checkbox links van deze regel aan te vinken en op 'Bewaren' te klikken. Let wel, deze speler zal de oude plaats weer terug innemen. Dus wil je dit niet, dan kan je hem haar vervolgens op de laatste plaats zetten. Een ander alternatief is er niet.

&N.B. Deze handleiding is verdeeld uit losse artikelen, die ook los te vinden zullen zijn via de 'Klik voor hulp button'. Om deze reden is onder elk 'artikel' ook nog een verwijzing naar de link van de volledige handleiding gezet. Zit je al in de volledig handleiding dan kan je deze verwijzingen zoals je hieronder ziet negeren.

Klik hier voor de volledige handleiding

Ref: 1174 / 2024-02-24

3.6 - Uitslag niet bevestigd

Zolang dit niet is gebeurd, blijft de wedstrijd open staan. Als ladderbeheerder kan je dan besluiten om de uitslag als voor waar aan te nemen en deze zelf te bevestigen door de status van de wedstrijd in 'Gespeeld' aan te passen.

Klik hier voor de volledige handleiding

Ref: 1176 / 2024-02-24

3.7 - Speler valt tijdelijk uit

Door omstandigheden, bijv. een blessure, zou het kunnen voorkomen dat een speler tijdelijk niet mee kan doen met de laddercompetitie. Dit kan als volgt opgelost worden. Geef de speler de status 'Gestopt' op het moment dat hij/zij tijdelijk niet meer mee kan doen. Op het moment dat hij/zij aangeeft weer wel van de partij te zijn, dan kan je deze status weer verwijderen, door de checkbox links van de status Gestopt bij deze speler aan te vinken en op Bewaren te klikken. Vanaf dat moment kan hij/zij weer uitgedaagd worden of zelf uitdagen.

Klik hier voor de volledige handleiding

Ref: 1177 / 2024-02-24

3.8 - Opnemen van de laddercompetitie in de app

De Laddercompetitie kan je pas koppelen aan de app als de ladder daadwerkelijk van start gaat. Dus als de inschrijfperiode gepasseerd is. De app-beheerder kan dit dan via de beheerpagina activeren voor de app. Let in dit geval wel op dat de Laddercompetitie ook een einddatum ingevuld heeft staan. Als dat niet het geval is, zal de laddercompetitie niet doorkomen.

Klik hier voor de volledige handleiding van de laddercompetitie

Klik hier voor de volledige handleiding van de ClubApp

Ref: 930 / 2024-02-23