Bond - KNSB
Afdrukdatum: 14-05-2021

Inhoud

1 - Interface met de KNSBStandaard staat de interface met de KNSB uit. Activeren kan, tegen éénmalige betaling, aangevraagd worden via een ticket. Als deze KNSB-module is geïnstalleerd, is de interface ook gelijk geactiveerd. Hieronder staat de werking ervan uitgelegd. 


Diverse functies worden ook met de bond uitgewisseld, zie voor de instellingen daarvan "Relaties > Instellingen > Functies --> [Selecteren]" en vervolgens knop [Wijzigen].

De interface is een proces wat uit 4 stappen bestaat. Ga naar de interface via 'Relaties > Interface'.

I. Blok: Berichten aanmaken

Tijdens stap 1. verzamelt AllUnited alle mutaties die de afgelopen tijd zijn doorgevoerd. Let op! Dit betekent dat er nu nog niets is uitgewisseld met de KNSB. 

1. Berichttype blijft staan op 'Leden' en ook 'Activiteiten' aanmaken, kan aangevinkt blijven. Zijn er nieuwe leden dan wordt direct de activiteit toegevoegd waarna aanmelding bij de KNSB verwerkt kan worden.

2. Klik op knop [Start]

3. Bovenin het scherm staat hierna een melding hoeveel en welke berichten zijn aangemaakt. Zijn er afmeldingen dan wordt daarvan ook apart het aantal genoemd. Aanmeldingen worden niet apart genoemd. (evt. ook hoeveel activiteiten nog zijn toegevoegd)

4. De interface voor alle bestaande leden een 'bijwerk'-bericht aan. 

 

II. Blok: Berichten selecteren

Let op! Stap 2 is een controlemoment voor de club. Ook in deze stap wordt er nog niets uitgewisseld met de KNSB.

1. Klik op knop [Wijzigen] dan krijg je een overzicht van alle aangemaakte berichten. Je krijgt nu een overzicht te zien van alle mutaties. AllUnited voert allerlei controles uit. Je ziet hier dus de eventuele foutmeldingen staan. Corrigeer de fouten via de relatiekaarten en begin opnieuw bij stap I. Als een fout niet is opgelost, blijft deze terugkomen in dit blok.

2. Evt. kan via de velden ook een selectie van het overzicht gemaakt worden

3. Door een regel aan te vinken en op knop 'Bewaren' te klikken wordt deze uit de lijst verwijderd. Verander je niets aan de instellingen, wordt het bericht een volgende keer uiteraard opnieuw aangemaakt.

Berichten selecteren met de Selectie wizard:
Ga naar Relaties > Selectie wizard en klik op [Verder] bij selectie "controle interface".D.m.v. de [Grid]-knop krijg je een lijst van alle berichten en kun je die makkelijker controleren/beoordelen.

III. Blok: Berichten uitwisselen

Om de aangemaakte berichten (stap 1 en 2) ook daadwerkelijk naar de administratie van de KNSB door te sturen, volg dan de volgende stappen. 

1. Zijn er berichten aangemaakt die verstuurd moeten worden, dan staat er een getal achter 'Berichten versturen'.

2. Klik het rondje voor het getal aan en klik op knop [Start]

3. De KNSB verwerkt de berichten 's nachts, dus de volgende dag staan er retourberichten klaar.

4. Klik de volgende dag (of later) op het rondje achter 'Berichten ontvangen' en klik op knop [Start].

5. Zie dan weer blok 'Berichten selecteren'. 

Alle berichten hebben nu en datum gekregen in kolom 'Bevestigd' en evt. ook in kolom 'Afgesloten'. Heeft nog niet alles een datum bij 'Afgesloten' dan moet in de volgende dagen weer berichten worden opgehaald, totdat alles van een datum voorzien is.

 

IV. Blok: Berichten verwijderen

Moeten alle berichten in bulk verwijderd worden, kan dat hier. Sowieso is het advies af en toe de lijst van verwerkte berichten op te schonen.

 
Ref: 971 / 2021-05-14