Bond - KNHB Handleiding
Afdrukdatum: 14-05-2021

Inhoud

1 - Inleiding

In deze handleiding wordt ingegaan op de specifieke inrichting en processen die te maken hebben met de hockeybond (KNHB).

Niet alle informatie is in deze verkorte handleiding aanwezig. Bij de inhoud onder Overige handleidingen staat ook een link naar de Complete handleiding. Hierin is alle informatie terug te vinden.

 

Graag willen we speciale aandacht vragen voor het volgende:

Integratie teamfuncties met de overige functies

Op verzoek van veel verenigingen heeft AllUnited de teamfuncties gewijzigd. Deze verenigingen hebben
aangegeven dat ze dit graag veranderd zouden zien, om de volgende redenen.

 1. De teamfuncties stonden helemaal los van de andere functies, waardoor teamfuncties soms op twee plaatsen bijgehouden werden. Dit is nu ook opgelost door de teamfuncties ook in de functietabel onder te brengen.
 2. Als aan de begeleiders van een team een mail werd gestuurd ging deze ook naar trainers en keepers.
 3. Het was niet mogelijk om gelijk een einddatum mee te geven als van tevoren al duidelijk is dat aan het einde van het seizoen de teambegeleiding voor een team stopt.
 4. Alle teamfuncties werden nu doorgestuurd naar het DWF (digitaal wedstrijdformulier), omdat niet aangegeven kon worden welke teamfunctie relevant is voor het DWF. In de nieuwe opzet is een keuze wel mogelijk. Alleen de teambegeleiders waarbij is aangegeven dat deze geïnformeerd willen worden gaan door naar het DWF.
 5. Voordeel van deze manier van werken is dat er een differentiatie mogelijk is in het soort teamfunctie en het meer flexibiliteit geeft.
 6. Ook krijgen de teamfuncties een begin en een einddatum, zodat de historie bewaard blijft. Ze staan ook meteen in de relatiekaart en autorisatie naar website wordt makkelijker.

LET OP: Kies wel een juist tijdstip uit om de nieuwe functies toe te voegen, want zodra de tabel met de functies goed is ingericht en een functie het vinkje heeft gekregen als teamfunctie, dan zijn de oude functies bij de teams niet meer via de teams te benaderen en niet meer zichtbaar op de website. Natuurlijk kunnen de vinkjes weer even uitgezet worden zodat de oude teamfuncties weer zichtbaar zijn. Draai van tevoren een lijst uit met de bestaande teamfuncties.

Ref: 25 / 2021-05-13

2 - Functies

2.1 - Inrichting functies

2.1.1 - Functiegroepen

Het is mogelijk om alle functies te groeperen via functiegroepen. Via deze transactie is het mogelijk deze groepen te definieren.

Menupad: Relaties > Instellingen > en dan Functiegroepen

ref9screenshot_1.png

De volgende velden kunnen ingesteld worden:

Veld Omschrijving
Teken om aan te geven dat een functiegroep verwijderd moeten worden na het opslaan van het scherm
Functiegrpcode Code voor de functiegroep
Functiegroep Omschrijving van de functiegroep
Functiegrpvolgorde Volgorder van functies in diverse lijsten / rapportages
Verantwoordelijke Hiermee kan aangegeven worden welke functie verantwoordelijk is voor het onderhoud van die functiegroep.

Let op: een functie groep kan pas verwijdert worden als alle functies binnen groep verwijderd zijn! 

Functiegroepen en functies zijn een zeer krachtig middel om goed zicht te krijgen op een vereniging. Wie is waarvoor verantwoordelijk. Door de functies te koppelen met de website wordt het gebruik nog beter benut. Een functie hoeft dan maar één keer vastgelegd te worden en op beide plaatsen is de juiste informatie te zien. 

Ref: 9 / 2021-05-13

2.1.2 - Functies

Alle functies binnen de vereniging kunnen via deze transactie vastgelegd worden. Dit kunnen zowel functies zijn die binnen de vereniging relevant zijn, alsook functies die met de bond uitgewisseld worden.

Menupad: Relaties >  Instellingen >  Functies

Druk op weergeven of wijzigen en het volgende scherm wordt getoond:

Aangezien de tabel erg breed is, is deze in twee stukken geknipt. Het eerste deel van de tabel wordt herhaald, zodat duidelijk is welke instelling waarbij hoort.

 screenshotref10_1.png  screenshot2ref10_1.png
 Voorkant tabel  Achterkant tabel

 

De volgende velden kunnen ingesteld worden:

Veld Omschrijving

 Vink dit aan om een functie te verwijderen. 

Let op: bij elke relatie die de functie heeft OF de functie ooit heeft gehad moet de functie verwijdert worden. (de functie van een relatie kunt u opzoeken bij relaties beheren.)

Functiecode Code voor functie
Functiegroep Groep waar functie toe behoord Zie: 2.1.1 - Functiegroepen
Functie Omschrijving van functie
Bondfunctiecode Functiecode zoals gedefineerd door de bond. Dit veld bestaat uit twee delen: De code voor de bond en de functiecode zoals bekend bij de bond.
Functievolgorde Volgorde van functies binnen groep in diverse lijsten / rapportages
Blokkeer CMS

Indien het niet gewenst is dat de functie op de website wordt getoond, kan deze hier aangevinkt worden. 
Let op: dit is bijvoorbeeld handig als u wilt dat een bepaalde functie niet op de commissie pagina komt

Teambegeleider Om aan te geven dat het om een begeleider van een team gaat zoals aanvoerder, coach, manager en andere begeleiders.
De keuze is Geïnformeerd of Alleen tonen. Zie extra informatie hieronder.
Teamlidfunctie Om aan te geven dat het om een functie gaat binnen het team. Bijvoorbeeld keeper, bankspeler (basketball).
Trainerfunctie Om aan te geven dat het om een fucntie gaat van het type trainer
Lesbegeleider Om aan te geven dat het om een functie gaat voor de evenementen / lessen module
Vrijwilligerspunten Aantal toegewezen punten binnen de vrijwilligers module. Dit voorkomt dat een penningmeester ook nog bardiensten hoeft te draaien.
ArtikelId Artikelnummer waar extra informatie over de functie staat gedefinieerd.
Functie e-mail E-mailadres die bij de functie hoort, als dit gevuld wordt met '_contact_' dan wordt het e-mailadres van de relatie overgenomen
Straat Straat die bij de functie hoort, als dit gevuld wordt met '_contact_' dan wordt het adres van de relatie overgenomen
Huisnummer Huisnummer die bij de functie hoort
Postcode Postcode die bij de functie hoort
Plaats Plaats die bij de functie hoort
Telefoonnummer Telefoonnummer die bij de functie hoort, als dit gevuld wordt met '_contact_' dan wordt het telefoonnummer van de relatie overgenomen

Team gerelateerde functies

Team gerelateerde functies zijn de functies waarbij minimaal 1 van de velden (Teambegeleider, Teamlidfunctie of Trainerfunctie) gevuld is.

Let op: Zodra er vinkjes in de tabel staan dan verdwijnen de oude teamfuncties uit de teams en ook van de website. Als niet in één keer alles verwerkt kan worden, dan kunnen de vinkjes weer weggehaald worden, zodat de oude teamfuncties weer verschijnen op de website.

Teambegeleiders

Bij de teambegeleiders kan aangegeven worden of de relatie geïnformeerd moet worden of alleen getoond.

 • Als de keuze voor geïnformeerd is gemaakt, dan betekent dit het volgende. Als je een mail stuurt naar de teambegeleiding, dan krijgen zij ook een mail. Dit geldt bijvoorbeeld voor aanvoerders, managers en coaches.
 • Teambegeleiders die alleen getoond worden, staan wel op de website en in overzichten, maar worden niet actief geïnformeerd. Voorbeeld hiervan kan zijn videoanalyse, verzorgers.
 • De keuze geïnformeerd of alleen tonen heeft alleen betrekking op teambegeleiders. (Voor hockey verenigingen is het belangrijk, dat de persoon meegaat naar het DWF en krijgt ook de informatie van het DWF).

Let op: Alleen de teambegeleiders met de keuze "Geïnformeerd" worden doorgestuurd naar de bond voor het DWF. Dit betekent dat de aanvoerder naast het vinkje als teamlidfunctie ook bij teambegeleider de keuze geïnformeerd moet hebben.

 

Inactieve leden of relaties via een functie "Relatie inactief". 

Let op: Er is een speciale functie namelijk de functie Relatie inactief.

Deze functie wordt automatisch toegevoegd als via het inschrijfformulier een lid wordt aangenomen, die al eerder lid was. 

Deze functie voorkomst dat voor de periode dat iemand geen lid was ook automatisch activiteiten worden toegevoegd.

Het is ook mogelijk om deze functie zelf toe te voegen. Bijv. om duidelijk te maken dat het om een onderbroken lidmaatschap gaat en er dus geen sprake is van een jubileum.

Let op:  [manual 501] voor een juiste toepassing!

 

Ref: 10 / 2021-05-13

2.1.3 - Bondgerelateerde functies

Voor de KNHB zijn de volgende functiecodes gedefinieerd:

Voor de meeste functies is het niet mogelijk om meerdere personen aan deze functie te koppelen. Er mag voor deze functies maar één persoon bij de bond bekend zijn. Alleen indien in de kolom "Meerdere mogelijk" een ja staat, kan deze functie aan meer relaties gekoppeld worden. 

Functiecode Functieomschrijving Meerdere mogelijk
AC Accommodatiecommissaris  
BC Sociale Hygiëne  
BL Bestuurslid ja
BT Begeleidingsteam Tophockey ja
CD Coach Dames 1  
CH Coach Heren 1  
CT Conctactpersoon Technisch Kader  
DS Contactpersoon Districtselecties  
GH Contactpersoon G-hockey  
JB Contactpersoon Jeugdbestuur  
JJ Coördinator Jongste Jeugd  
KH Coördinator Knotshockey  
LA Ledenadministrateur  
LG Contactpersoon LG-hockey  
MD Manager Dames 1  
MH Manager Heren 1  
MZ Contactpersoon medische zaken  
OC Opleidingscoordinator Clubscheidsrechter  
OP Contactpersoon Opleidingen (vervallen)  
PA Postadres  
PM Penningmeester  
RC Redacteur Clubnieuws  
RF Clubscheidsrechter ja
SC Scheidsrechtercommissaris  
SE Secretaris  
SH Contactpersoon Schoolhockey  
SL Scheidsrechtercommissie Lid ja
SR Ambassadeur S&R  
TC Trainerscoördinator ja
TG Contactpersoon Tophockey Heren  
TH Coördinator Trimhockey  
TL Contactpersoon Tophockey Dames  
TR Tuchtrecht Correspondent  
TU Tuchtrecht Commissielid ja
VM Verenigingsmanager  
VP Vertrouwenscontactpersoon  
VZ Voorzitter  
WA Wedstrijdsecretaris Algemeen  
WB Webmaster  
WJ Wedstrijdsecretaris Junioren  
WK WK Ambassadeur  
WM Wed.secr. Jongste Jeugd  
WS Wedstrijdsecretaris Senioren  
ZC Zaalhockey commissaris  
ZJ Wedstrijdsecr. zaal Junioren  
ZM Wedstrijdsecr. zaal Jongste Jeugd  
ZS Wedstrijdsecr. zaal Senioren  
Ref: 12 / 2021-05-13

2.2 - Functiebeheer

Het is mogelijk om functies die personen uitoefenen binnen de organisatie vast te leggen. Dit kan voor het volgende gebruikt worden:

 • Lijst met alle commissieleden, vrijwilligers etc
 • Integratie op de website van een commissielijst
 • Communicatie met de Bond: Doorgeven wie welke functie binnen de vereniging bekleed.

Voordat functies beheerd kunnen worden moet het volgende zijn ingericht

Ref: 20 / 2021-05-13

Integratie teamfuncties met de overige functies

Deze informatie is met name relevant voor hockeyverenigingen.

Op verzoek van veel verenigingen heeft AllUnited de teamfuncties gewijzigd. Deze verenigingen hebben aangegeven dat ze dit graag veranderd zouden zien, om de volgende redenen.

 1. De teamfuncties stonden helemaal los van de andere functies, waardoor teamfuncties soms op twee plaatsen bijgehouden werden. Dit is nu ook opgelost door de teamfuncties ook in de functietabel onder te brengen.
 2. Als aan de begeleiders van een team een mail werd gestuurd ging deze ook naar trainers en keepers.
 3. Het was niet mogelijk om gelijk een einddatum mee te geven als van tevoren al duidelijk is dat aan het einde van het seizoen de teambegeleiding voor een team stopt.
 4. Alle teamfuncties werden nu doorgestuurd naar het DWF (digitaal wedstrijdformulier), omdat niet aangegeven kon worden welke teamfunctie relevant is voor het DWF. In de nieuwe opzet is een keuze wel mogelijk. Alleen de teambegeleiders waarbij is aangegeven dat deze geïnformeerd willen worden gaan door naar het DWF.
 5. Voordeel van deze manier van werken is dat er een differentiatie mogelijk is in het soort teamfunctie en het meer flexibiliteit geeft.
 6. Ook krijgen de teamfuncties een begin en een einddatum, zodat de historie bewaard blijft. Ze staan ook meteen in de relatiekaart en autorisatie naar website wordt makkelijker.

LET OP: Kies wel een juist tijdstip uit om de nieuwe functies toe te voegen, want zodra de tabel met de functies goed is ingericht en een functie het vinkje heeft gekregen als teamfunctie, dan zijn de oude functies bij de teams niet meer via de teams te benaderen en niet meer zichtbaar op de website. Natuurlijk kunnen de vinkjes weer even uitgezet worden zodat de oude teamfuncties weer zichtbaar zijn. Draai van tevoren een lijst uit met de bestaande teamfuncties.

Ref: 24 / 2021-05-13

2.2.1 - Algemene functies

Functies worden vast gelegd in de gegevenskaart van een relatie. Het is mogelijk om histories vast te leggen welke functies iemand in de vereniging vervuld of heeft vervuld.

Menupad (oud): Relaties -> Relatiebeheer

Select de relatie waarvoor de functielijst aangepast moet worden en ga naar het blok functies. Het volgende blok wordt getoond:

 

Veld Omschrijving
Vw Teken om aan te geven dat een rij verwijderd moeten worden na het opslaan van het scherm. Indien dit veld grijs is, kan de functie niet gewijzigd worden omdat het om een teamgerelateerde functie gaat.
Functie Keuze veld van algemene functies binnen de vereniging. Teamgerelateerde functies worden hier niet getoond. Zie: 2.1.2 - Functies
Functiedetails Extra informatie over functie. Dit is vrije tekst
Activiteit / Team Eventueel de activiteit waar de functie bij hoort. Indien in dit veld een team staat, kan de functie niet via dit scherm gewijzigd worden.
Vanaf Datum Datum dat relatie aan de functie begonnen is
t/m Datum dat relatie gestopt is met de functie
Opmerkingen Extra informatie

Alleen algemene functies kunnen hier beheerd worden. Team gerelateerde functies alleen via het team beheerd worden.

Voor de inrichting van de functies Zie: 2.1.2 - Functies 

Ref: 21 / 2021-05-13

2.2.2 - Teamfuncties

Teamfuncties worden toegevoegd via het Menupad: Activiteiten & Teams -> Teams bheren > team selecteren > blok functies

 

Dit blok heeft als doel om functies te koppelen aan een team denk hierbij aan een aanvoerder of trainer 

ref22screenshot1_1.png

Let op: Komt dit screenshot niet overeen met wat u ziet? 
Waarschijnlijk gebruikt u dan nog het oude teamfunctie scherm in dat geval stellen wij voor om een helpdesk ticket op te sturen zodra er een nieuw seizoen aankomt.
Dan zal AllUnited u helpen met alle functie overzetten naar het nieuwe scherm

Veld Omschrijving
Teken om aan te geven dat een rij verwijderd moeten worden na het opslaan van het scherm
Functie Keuze veld van uit lijst van Teamgerelateerde functies Zie: 2.1.2 - Functies
Relatie Het relatienummer van de persoon die de functie gaat uitvoeren
Details Extra informatie over functie. Dit is vrije tekst
Vanaf Datum Datum dat relatie aan de functie begonnen is
t/m Datum dat relatie gestopt is met de functie
Opmerkingen Extra informatie

Door de 0 linksonder te wijzigen in bijvoorbeeld 5, worden er 5 regels toegevoegd om nieuwe functies op te nemen. Op die manier kunnen alle teamfuncties in één keer worden toegevoegd, zonder dat tussentijds op bewaren hoeft te worden gedrukt.

Advies: Indien een functie aan het eind van het seizoen ophoudt te bestaan, dan is het raadzaam om gelijk de einddatum van de functie op 30 juni te zetten, zodat deze functies automatische ophouden te bestaan aan het einde van het seizoen. Voor de jongste jeugd en de junioren zal het vaker voorkomen dat teamfuncties maar één seizoen geldig zijn.

Het is nu mogelijk door het klikken op het relatienummer om naar het relatiescherm van de relatie te gaan. We zien nu dat de teamfunctie ook automatisch is toegevoegd aan het relatiescherm. Dit werkt alleen vanuit de teams naar het relatiescherm en niet andersom. Teamfuncties kunnen alleen via het team toegevoegd worden en niet via de relatiekaart. Als een teamfunctie in het verleden ligt, dan zal deze niet meer op de teampagina worden getoond, maar wel bij de relatie. Op deze manier wordt ook een historie opgebouwd die zichtbaar is op de relatiekaart.

Ref: 22 / 2021-05-13

2.3 - Uitwisselen functies met de KNHB

Via het menupad: Relaties > Interface Bond wordt onderstaand scherm getoond:

Het scherm bestaat uit 4 blokken:

 1. Berichten aanmaken. Hiermee worden de berichten aangemaakt. Via het derde blok worden ze uitgewisseld met de bond. 
 2. Berichten selecteren om deze te controleren. 
 3. Berichten verzenden/ophalen. De berichten die in het eerste blok zijn aangemaakt kunnen hier verstuurd worden.
 4. Berichten verwijderen. Als berichten succesvol zijn uitgewisseld kunnen hier alle berichten verwijderd worden. Op dit manier blijft de interface overzichtelijk.

Bovenstaande blokken worden hier stuk voor stuk besproken.

1e blok Berichten aanmaken

Via dit blok worden de berichten alleen aangemaakt. Ze worden dan nog niet uitgewisseld met de bond. Dit gebeurt in het derde blok: Berichten versturen/ophalen.

Let bij het aanmaken van de berichten op de melding die verschijnt. Zie afbeelding hieronder. Daar wordt aangegeven hoeveel leden er worden afgemeld.
Als dat te hoog is dan staat er iets in de instellingen niet goed. Verwijder dan alle berichten en controleer de instellingen.

Als je de interface draait, worden alleen de afmeldingen doorgegeven aan de bond waarvan de afmelddatum bereikt is. De afmeldingen in de toekomst (bijv. 31/12) worden pas doorgegeven als je op 31/12 de interface draait. Tip: meeste clubs melden leden af einde maand (bijv. 31/5) en doen dit niet op 28/5, 29/5 etc. Dan kun je op de 31e alle afmeldingen in 1 keer doorgeven via de interface aan de bond.

 

LET OP: Met het aanmaken van de berichten zijn alle leden waarvoor een bericht is aangemaakt geblokkeerd voor wijzigingen. Ze worden weer vrijgegeven als de berichten zijn uitgewisseld met de bond.

De volgende velden worden hier ingevuld:

Veldnaam 

Omschrijving

Bond ID Het is alleen nodig hier een keuze te maken, indien er sprake is van een vereniging die de uitwisseling met meerdere bonden doet. Bijvoorbeeld omniverenigingen. Anders leeg laten.
Berichttype

Afhankelijk van de bond kunnen hier meerdere berichttypen zijn. 

Bond

Berichttype

Atletiek Unie
 • Leden - voor de gewone uitwisseling van nieuwe leden, wijzigingen en afmeldingen
 • Ledenlijst - hiermee kan een actuele ledenlijst opgevraagd worden.
KNHB
 • Leden - voor de gewone uitwisseling van nieuwe leden, wijzigingen en afmeldingen
 • Scheidsrechternrs - hiermee worden de scheidsrechtersnummers vanuit de bond geladen
KNLTB
 • leden  - voor de gewone uitwisseling van nieuwe leden, wijzigingen en afmeldingen
KNZB
 • Leden - voor de gewone uitwisseling van nieuwe leden, wijzigingen en afmeldingen
 • Ledenlijst - hiermee kan een actuele ledenlijst opgevraagd worden.

 

Activiteiten aanmaken Dit staat standaard aangevinkt en voorkomt dat leden afgemeld worden omdat er voor hen nog geen activiteiten zijn aangemaakt voor het nieuwe seizoen. Of dat leden niet aangemeld worden omdat bij hen de activiteit ontbreekt.
Forceer bijwerken alle relaties

Normaal gesproken hoeft dit niet aangevinkt te worden. Alleen bij uitzonderingen kan het nodig zijn dit aan te vinken. Neem dan contact op met AllUnited.

 

2e blok Berichten selecteren

Hier kunnen de berichten gecontroleerd worden en fouten opgelost.

 De volgende keuzes kunnen hier gemaakt worden:

Veldnaam 

Omschrijving

Bericht ID Hier kun je kiezen om berichten te tonen met ID nummer van tot en met bijv. 92007093 tot en met 92007098. Dit wordt weinig toegepast
Berichtnummer

Hier kan een berichtnummer ingegeven worden bijv. 734121

Richting Om alleen de uitgaande berichten te selecteren, wordt gekozen voor  Uit bij richting.
Berichttype

Hier kan gekozen worden voor leden of ledenlijst.

Berichtstatus Dit is een belangrijk selectie criterium. Hiermee kunnen bijvoorbeeld alle berichten met de status Fout of Aangemaakt geselecteerd worden. Ook berichten met de status berichtfout moeten nader bekeken worden als deze voorkomen.
Verstuurd Dit is een selectie op basis van de datum waarop de berichten zijn verstuurd
Referentie Hier kan op de referentie gezocht worden. De referentie is altijd het relatienummer.

 Als hier op wijzigen gedrukt wordt zonder een selectie, dan kan het scherm er als volgt uitzien.

Hierboven worden een aantal foutberichten getoond. Deze foutberichten moeten eerst gecorrigeerd worden voordat deze berichten kunnen worden verstuurd. Ze staan derhalve ook niet bij de berichten om te versturen in het volgende blok.

LET OP: Als er foutberichten zijn, die niet door de vereniging opgelost kunnen worden. Verwijder de berichten dan niet, maar maak een helpdeskticket aan, zodat AllUnited het kan analyseren.

Foutberichten kunnen altijd via het 4e blok verwijderd worden. Zolang de fout niet is opgelost, dan komt de melding weer terug, bij het aanmaken van de berichten.

Hieronder de uitleg van de verschillende velden in het overzicht.

Veld Omschrijving
Vw Teken om aan te geven dat een rij verwijderd moeten worden na het opslaan van het scherm
O. verst. N.v.t.
Bericht ID Unieke identificatie van bericht binnen AllUnited. Dit nummer wordt vastgelegd op basis van de nummerreeks. Dit nummer kan ook gebruikt worden om 1 bericht te versturen
Richting Uit = uitgaande berichten. Dit is meestal het geval. In = inkomend bericht.
Berichttype Hier wordt aangegeven om welk berichttype het gaat. Bijvoorbeeld leden of ledenlijst.
Berichtstatus De status van het bericht. Dit kan zijn verwerkt/doorgevoerd of fout of berichtfout of aangemaakt.
Berichtnummer Nummer dat de bond geeft aan het bericht
Bond ID Hier wordt aangegeven om welke bond het gaat.
Referentie Relatienummer en naam van relatie
Verstuurd Datum dat bericht verstuurd is
Bevestigd Datum dat bericht bevestigd is. Zou gelijk moeten zijn aan Verstuurd
Afgesloten Datum dat bericht is afgesloten. Zou gelijk moeten zijn aan Verstuurd, behalve voor geparkeerde berichten
Match n.v.t.
NaamS n.v.t.
AdresS n.v.t.
Foutcode Code van fout
Fout n.v.t.
Foutactor n.v.t.
Fouttekst Omschrijving van fout
Foutveld n.v.t.

 

3e blok Berichten versturen/ophalen

De volgende keuzes kunnen hier gemaakt worden:

Veldnaam 

Omschrijving

Bond ID Het is alleen nodig om hier iets in te geven als de vereniging gebruik maakt van meerdere interfaces. Anders kan het veld leeg gelaten worden.
Bericht ID

Heeft momenteel geen functie

Berichten versturen Vink dit veld aan en druk op start op de berichten te versturen.
Bij de KNHB, AtletiekUnie en de KNZB worden de berichten gelijk doorgestuurd naar de bond.
Bij de KNZB kunnen berichten geparkeerd worden.
Bij de KNLTB verschijnt bovenin het scherm een link naar het bestand.

 

4e blok Berichten verwijderen

In het vierde blok kunnen de berichten die verwerkt zijn verwijderd worden. AllUnited adviseert om altijd alle berichten te verwijderen als deze zijn verwerkt of gecorrigeerd. Daarmee blijft de interface overzichtelijk.

Berichten die in behandeling zijn bij de bond, kunnen niet verwijderd worden. Bij de KNLTB zijn dit de verzonden berichten en bij de KNZB de geparkeerde berichten.

 

 

 

Ref: 345 / 2021-05-13

3 - Wedstrijdschema

Het totale wedstrijdschema omvat een aantal onderdelen:

Het aanmaken van de wedstrijddagen. Dit kan op twee manieren:

 • Via het opladen van het bondsschema als dit mogelijk is.  Zie: 3.4 - Bondschema laden 
 • Via het aanmaken van een wedstrijddag. Ook als het bondsschema kan worden opgeladen, blijft deze functie nodig voor het aanmaken van een schema voor de oefenwedstrijden  

Als de wedstrijddagen aanwezig zijn dan kan de verdere informatie aangevuld worden:

 • Toevoegen van de scheidsrechters Zie: 4 - Scheidsrechters
 • Toevoegen van functies, zoals de bardiensten
 • Aanvullende informatie zoals uit tenue, verzameltijd.

Deze informatie is dan ook zichtbaar op de website in het algemeen, staat op de persoonlijke pagina van de leden en gaat mee in de nieuwsbrieven en eventueel narrowcasting. (bij gebruik van de website van AllUnited)

 

Ref: 69 / 2021-05-13

3.1 - Teams

Veld                           Omschrijving
Activiteit Onder welke activiteit valt het team.
Let op:Het is belangrijk de juiste activiteit en categorie te kiezen. De leden die ook deze activiteit en categorie hebben, kunnen in het team geplaatst worden.  Teamcode, activiteit en categorie zijn Dlater niet meer te wijzigen.
Categorie Onder welke categorie valt het team. Bijvoorbeeld spelend lid of trainingslid.
Meerdere categoriën

Het is mogellijk indien dit veld wordt aangevinkt, om meerdere categoriën in één team te plaatsen. Atletiekvereningen hebben vaak gecombineerde loopgroepen voor recreanten en wedstrijdatleten. Dan moet dit veld aangevinkt worden.

Let op het kan pas aangevinkt worden nadat het team is opgeslagen.

Teamcode De code van het team. Bij sommige sporten komt de bond met de teamcodes bij andere sporten kunnen deze zelf ingedeeld worden. De teamcode kan aangepast worden via "Activiteiten & Teams" > Teams beheren : de bovenste tab (in de witte balk) "Wijzig teamcodes".
Actief t/m

Als een team niet meer actief is, dan kan hier een einddatum voor het team worden ingevuld.  Bij de selectie op het tabblad activiteiten van een relatie wordt dit team dan niet meer getoond voor een nieuw seizoen.

Ook via het menupad : activiteiten > spelers worden inactieve teams niet getoond.
Tip: Geef inactieve teams de sorteercode 99 mee, dan komen ze onderaan in de selectie. Zie hieronder.

 Pagina

 Als het team is gekoppeld aan de website dan wordt hier een link getoond, zodat vanuit het team direct geklikt kan worden naar de website. (Alleen indien de website van AllUnited wordt gebruikt)

Veld                           Omschrijving
Teamnaam kort/lang De afkorting van het team & de volledige naam van het team. Indien er uitwisseling met een bond plaats vindt, dan gebeurt dit op de teamnaam kort. Dus deze naam moet gelijk zijn aan de naam bij de bond.
Sorteer Dit is de sortering van de teams zoals deze op de website moeten worden weergegeven. Geef inactieve teams de sortering 99, dan worden ze onderaan getoond.
Weergave groep Via de instellingen kan een aparte weergave groep ingesteld worden als de weergave op de website een speciale indeling behoeft. Bijvoorbeeld onderscheid tussen jeugd en senioren. 
Geslacht Betreft het een dames, heren of een mixed team? Alleen spelers van hetzelfde geslacht kunnen aan het team gekoppeld worden. In een herenteam kunnen geen dames spelen, dan moet het een mixed team zijn.
Teamcategorie Prestatie of recreatieteam. Deze categorie kan zelf via de instellingen beheerd worden. Menupad > Instellingen > Teamcategorie (onder de kop teams)
Teamgroep Junioren, mini's, senioren of veteranen? Deze teamgroep kan zelf via de instellingen beheerd worden. Menupad > Instellingen > Teamgroep (onder de kop teams)
Sterkte Als de tabel sterkte is gevuld, dan kan hier de sterkte van de scheidsrechter die nodig is voor dit team vastgelegd worden. . Dit is extra info bij het team.
Aantal scheidsrechters Hier kan het aantal scheidsrechters ingevoerd worden. Dit is niet voor alle sporten relevant.
Verzameltijd Dit is de algemene voorbereidingstijd voor een team. Deze geldt zowel bij thuis- als uitwedstrijden. Bij een vereniging waartegen uit gespeeld wordt kan ook een verzameltijd ingegeven worden. Deze worden bij elkaar opgeteld, zodat bekend is hoe lang van tevoren een team aanwezig moet zijn.
Lengte competitiewedstrijd Hier word de duur van een competitie wedstrijd ingevuld in minuten. Indien deze word leeg gelaten worden de waardes gepakt vanuit de Team Plannings groepen, en daarna vanuit de activiteit.
Blokkeer knoppen Blokkeer schemafunctie-info voor teamleden.
Dit wordt gebruikt als een Team als bardienst is toegewezen bij een wedstrijd. Als de coach of een ouder een teamlid moet aanwijzen bij de wedstrijd, dan vink je dit aan, zodat de teamleden hierover niet via automatische mail worden geïnformeerd, maar wel de teamfuncties. Dit is afhankelijk van de instellingen bij de teamfuncties. Zie: 2.1.2 - Functies
  Blokkeer scheidsrechter-info voor teamleden
Dit wordt gebruikt als een Team als scheidsrechter is toegewezen bij een wedstrijd. Als de coach of een ouder dit moet regelen bij de wedstrijd, dan vink je dit aan, zodat de teamleden hierover niet via automatische mail worden geïnformeerd, maar wel de teamfuncties. Dit is afhankelijk van de instellingen bij de teamfuncties. Zie: 2.1.2 - Functies
  Blokkeer op website
Dit is om een team inactief de maken op de website. Bijv. een keepersteam. Hiervoor wordt niet het veld actief t/m gebruikt.
Teambedrag/omschrijving Het is mogelijk om een bedrag per team in te vullen. Dit bedrag kan dan het bedrag van de contributie overschrijven. Dit wordt ingesteld bij de contributiesleutels.
Veld                           Omschrijving
Functie

De teamfuncties die zijn vastgelegd in de tabel functies kunnen hier aan het team gekoppeld worden. Door hier een relatie te koppelen aan een teamfuntie, wordt de functie ook automatisch vastgelegd bij de relatie. 

De functies in de tabel functies moeten wel vastgelegd zijn als teamfuncties anders worden ze hier niet getoond. Zie: 2.1.2 - Functies

Relatie Hier kan het relatienummer ingegeven worden van de relatie die de teamfunctie vervuld. Met het loepje kan de relatie ook gezocht worden als het nummer niet bekend is.
Details Dit veld is niet verplicht. Indien nodig kan hier nog een nadere invulling gegeven worden.
Vanaf datum De datum vanaf wanneer een teamfunctie geldig is. Bij teamsporten is dit meestal de begindatum van het seizoen.
T/m datum

Hier kan de einddatum van de functie worden vastgelegd. Bij teamsporten is dit meestal de einddatum van het seizoen.

Tip:

Bij jeugdteams waarbij de functies elk jaar wisselen kan het zinvol zijn de einddatum direct bij het vastleggen te vullen, zodat dit later niet meer hoeft te gebeuren. Bij seniorenteams zijn de teamfuncties vaak meerdere jaren hetzelfde.

Opmerkingen

Dit is een vrij veld om opmerkingen toe te voegen.

 

Het blok links.

Hier wordt de koppeling gelegd voor teams op de website.

Dit blok wordt gedeeltelijk nog gebruikt voor teamfoto's en voor links naar een facebookpagina van een team of een twitteraccount.

Neem contact op met AllUnited voor het gebruik van deze velden.

De overige velden zijn oude velden, die niet meer worden gebruikt

Ref: 71 / 2021-05-14

3.2 - Velden

De tabel met de velden wordt gebruikt voor het volgende:

 • Voor het inlezen van het bondschema (voor het wedstrijdschema)
 • Voor het maken van een trainingsschema

Menupad: Instellingen > Velden (onder het blok wedstrijden)

Druk achter velden op wijzigen. Onderstaand scherm wordt dan getoond.

De volgende velden kunnen ingevuld worden.

Veld

Omschrijving
Vw Teken om aan te geven dat een rij verwijderd moeten worden na het opslaan van het scherm
Veldcode Dit is een zelf bepaalde code (kan later niet meer gewijzigd worden)
Veld Omschrijving van het veld
Sorteer Hiermee wordt de volgorde aangegeven waarop de velden moeten worden getoond.
Thuisveld Hiermee kan aangegeven worden of het een thuisveld is. Trainingsschema maakt alleen gebruik van de velden die als een thuisveld zijn gemarkeerd.

Met de knop voeg toe kunnen nieuwe regels toegevoegd worden om extra velden toe te voegen.

LET OP:
Als bij het inlezen van het bondschema een foutmelding verschijnt dat velden nog niet bekend zijn, dan moeten deze in onderstaand schema worden toegevoegd. De naam van het Veld moet exact gelijk zijn aan de naam die in de foutmelding wordt genoemd.

 

Ref: 59 / 2021-05-13

3.3 - Tegenstander

Indien bij het opladen van het bondschema de volgende  melding wordt gegeven:

De volgende verenigingen zijn nog niet bekend in het systeem:

Zwolle - MK12LJ1
Kromme Rijn - MK17FX6
Kromme Rijn - MK17FX6
Kromme Rijn - MK17FX6
Er is geen informatie bij de KNHB gevonden of er is fout op getreden.

Dan betekent dit dat deze verenigingen nog niet bekend zijn in het systeem en aangemaakt moeten worden als nieuwe relaties. 

Menupad: Relaties > Relaties beheren

Druk in de menubalk op de knop nieuw

Maak een nieuwe relatie aan met als relatietype vereniging of club (dit is afhankelijk van de instellingen in het systeem). Geef bij bedrijfsnaam de naam van de vereniging in en druk op controle. Bij het relatietype vereniging hoort een extra veld blok, waarin de gegevens van de vereniging vastgelegd kunnen worden.

 

Er komt nu een extra blok beschikbaar bij de relatiegegevens voor verenigingen. De verplichte informatie is hier het Verenigingsnummer en de Korte naam. De overige informatie is optioneel. 

 

 Als de vereniging is aangemaakt, kan het bondsschema opnieuw geladen worden. 

 

 

 

Ref: 65 / 2021-05-13

3.4 - Bondschema laden

Via dit menupad kan het wedstrijdschema opgeladen worden. Verenigingen die gebruik maken van een interface met de sportbond, voeren de gegevens in bij de bond.
Om dubbelwerk te voorkomen kunnen via deze transactie de data geladen worden in AllUnited.
Vervolgens kunnen de gegevens verder aangevuld worden.
Het ophalen van de gegevens bij de bond is belangrijk omdat wedstrijdafhankelijke commissies
(bijvoorbeeld barcommissie en scheidsrechterscommissie) daarna pas aan het werk kunnen. 

Door in bovenstaand scherm op start te drukken wordt het bondschema opgeladen. 

Let op: 

Als er oefenwedstrijden zijn aangemaakt, zorg er dan voor dat bij deze wedstrijden het vinkje "AFW"
van afwijkend aan staat zoals in onderstaand voorbeeld voordat het wedstrijdschema wordt opgeladen.
Dit voorkomt dat de wedstrijden worden overschreven door het opladen het het wedstrijdschema. 

fireshot_capture_12_test2_dv01_https___dv01.allunited.nl_.png

Het wedstrijdschema wordt automatisch ook getoond op:

 • website 
 • narrowcasting (indien van toepassing).

Foutmeldingen

Het kan voorkomen bij het opladen van het bondschema, dat nog niet alle benodigde informatie aanwezig is.
Het systeem geeft dan een melding bij het laden van het bondsschema.

 • Bijvoorbeeld het veld is nog niet aangemaakt. Zie: 3.2 - Velden
 • De vereniging waartegen gespeeld moet worden is nog niet bekend in het systeem. Zie: 3.3 - Tegenstander
 • Het team is nog niet aanwezig in het systeem. Zie: 3.1 - Teams

 

Ref: 33 / 2021-05-13

4 - Scheidsrechters

De scheidsrechters kunnen aan een wedstrijd worden toegevoegd.
er kan een team aan een wedstrijd toegevoegd worden en er kan een individuele relatie als scheidsrechter aan een wedstrijd worden gekoppelt.

Het koppelen van een individuele scheidsrechter aan een wedstrijd gaat in twee stappen.
Eerst wordt er bepaalt per team hoeveel scheidsrechters er nodig zijn. Dit kan voor de jeugd anders zijn dan voor de hoofdklasse.
Ook per sport kunnen er verschillen zijn. Dan zijn er niet alleen scheidsrechters nodig, maar ook klokkers of andere vrijwilligers.
Dit wordt met dezelfde functie geregeld.

AllUnited kan dan op verzoek van de vereniging de veldnaam wijzigen.
Dus bijv. klokker in plaats van scheidsrechter.

Via het Menupad: Activiteiten & Teams > Teams beheren wordt onderstaand scherm getoond.
Bij aantal scheidsrechters wordt het juiste aantal geselecteerd en opgeslagen.

 fireshot_capture_10_test2_dv01_https___dv01.allunited.nl_.png

 

 

Als het aantal scheidsrechters is vastgelegd, dan is dit terug te zien het wedstrijdschema.

Menupad: Planning > wedstrijden > wedstrijd selecteren . Onderstaand scherm wordt dan getoond.

fireshot_capture_11_test2_dv01_https___dv01.allunited.nl_.png

er zijn hier twee mogelijkheden om scheidsrechters aan een wedstrijd te koppelen.

 1. Via het geel gemarkeerde veld links kan een relatie gezocht worden en deze kan gekoppeld worden aan de wedstrijd.
 2. Via het geel gemarkeerde veld rechts kan een team gekoppeld worden aan de wedstrijd. Binnen dat team wordt dan beslist wie die wedstrijd gaat fluiten.

 

Ref: 70 / 2021-05-13

5 - DWF (Digitaal wedstrijd formulier)

Binnenkort beschikbaar.

6 - Interface KNHB

Via het menupad: Relaties > Interface Bond wordt onderstaand scherm getoond:

Het scherm bestaat uit 4 blokken:

 1. Berichten aanmaken. Hiermee worden de berichten aangemaakt. Via het derde blok worden ze uitgewisseld met de bond. 
 2. Berichten selecteren om deze te controleren. 
 3. Berichten verzenden/ophalen. De berichten die in het eerste blok zijn aangemaakt kunnen hier verstuurd worden.
 4. Berichten verwijderen. Als berichten succesvol zijn uitgewisseld kunnen hier alle berichten verwijderd worden. Op dit manier blijft de interface overzichtelijk.

Bovenstaande blokken worden hier stuk voor stuk besproken.

1e blok Berichten aanmaken

Via dit blok worden de berichten alleen aangemaakt. Ze worden dan nog niet uitgewisseld met de bond. Dit gebeurt in het derde blok: Berichten versturen/ophalen.

Let bij het aanmaken van de berichten op de melding die verschijnt. Zie afbeelding hieronder. Daar wordt aangegeven hoeveel leden er worden afgemeld.
Als dat te hoog is dan staat er iets in de instellingen niet goed. Verwijder dan alle berichten en controleer de instellingen.

Als je de interface draait, worden alleen de afmeldingen doorgegeven aan de bond waarvan de afmelddatum bereikt is. De afmeldingen in de toekomst (bijv. 31/12) worden pas doorgegeven als je op 31/12 de interface draait. Tip: meeste clubs melden leden af einde maand (bijv. 31/5) en doen dit niet op 28/5, 29/5 etc. Dan kun je op de 31e alle afmeldingen in 1 keer doorgeven via de interface aan de bond.

 

LET OP: Met het aanmaken van de berichten zijn alle leden waarvoor een bericht is aangemaakt geblokkeerd voor wijzigingen. Ze worden weer vrijgegeven als de berichten zijn uitgewisseld met de bond.

De volgende velden worden hier ingevuld:

Veldnaam 

Omschrijving

Bond ID Het is alleen nodig hier een keuze te maken, indien er sprake is van een vereniging die de uitwisseling met meerdere bonden doet. Bijvoorbeeld omniverenigingen. Anders leeg laten.
Berichttype

Afhankelijk van de bond kunnen hier meerdere berichttypen zijn. 

Bond

Berichttype

Atletiek Unie
 • Leden - voor de gewone uitwisseling van nieuwe leden, wijzigingen en afmeldingen
 • Ledenlijst - hiermee kan een actuele ledenlijst opgevraagd worden.
KNHB
 • Leden - voor de gewone uitwisseling van nieuwe leden, wijzigingen en afmeldingen
 • Scheidsrechternrs - hiermee worden de scheidsrechtersnummers vanuit de bond geladen
KNLTB
 • leden  - voor de gewone uitwisseling van nieuwe leden, wijzigingen en afmeldingen
KNZB
 • Leden - voor de gewone uitwisseling van nieuwe leden, wijzigingen en afmeldingen
 • Ledenlijst - hiermee kan een actuele ledenlijst opgevraagd worden.

 

Activiteiten aanmaken Dit staat standaard aangevinkt en voorkomt dat leden afgemeld worden omdat er voor hen nog geen activiteiten zijn aangemaakt voor het nieuwe seizoen. Of dat leden niet aangemeld worden omdat bij hen de activiteit ontbreekt.
Forceer bijwerken alle relaties

Normaal gesproken hoeft dit niet aangevinkt te worden. Alleen bij uitzonderingen kan het nodig zijn dit aan te vinken. Neem dan contact op met AllUnited.

 

2e blok Berichten selecteren

Hier kunnen de berichten gecontroleerd worden en fouten opgelost.

 De volgende keuzes kunnen hier gemaakt worden:

Veldnaam 

Omschrijving

Bericht ID Hier kun je kiezen om berichten te tonen met ID nummer van tot en met bijv. 92007093 tot en met 92007098. Dit wordt weinig toegepast
Berichtnummer

Hier kan een berichtnummer ingegeven worden bijv. 734121

Richting Om alleen de uitgaande berichten te selecteren, wordt gekozen voor  Uit bij richting.
Berichttype

Hier kan gekozen worden voor leden of ledenlijst.

Berichtstatus Dit is een belangrijk selectie criterium. Hiermee kunnen bijvoorbeeld alle berichten met de status Fout of Aangemaakt geselecteerd worden. Ook berichten met de status berichtfout moeten nader bekeken worden als deze voorkomen.
Verstuurd Dit is een selectie op basis van de datum waarop de berichten zijn verstuurd
Referentie Hier kan op de referentie gezocht worden. De referentie is altijd het relatienummer.

 Als hier op wijzigen gedrukt wordt zonder een selectie, dan kan het scherm er als volgt uitzien.

Hierboven worden een aantal foutberichten getoond. Deze foutberichten moeten eerst gecorrigeerd worden voordat deze berichten kunnen worden verstuurd. Ze staan derhalve ook niet bij de berichten om te versturen in het volgende blok.

LET OP: Als er foutberichten zijn, die niet door de vereniging opgelost kunnen worden. Verwijder de berichten dan niet, maar maak een helpdeskticket aan, zodat AllUnited het kan analyseren.

Foutberichten kunnen altijd via het 4e blok verwijderd worden. Zolang de fout niet is opgelost, dan komt de melding weer terug, bij het aanmaken van de berichten.

Hieronder de uitleg van de verschillende velden in het overzicht.

Veld Omschrijving
Vw Teken om aan te geven dat een rij verwijderd moeten worden na het opslaan van het scherm
O. verst. N.v.t.
Bericht ID Unieke identificatie van bericht binnen AllUnited. Dit nummer wordt vastgelegd op basis van de nummerreeks. Dit nummer kan ook gebruikt worden om 1 bericht te versturen
Richting Uit = uitgaande berichten. Dit is meestal het geval. In = inkomend bericht.
Berichttype Hier wordt aangegeven om welk berichttype het gaat. Bijvoorbeeld leden of ledenlijst.
Berichtstatus De status van het bericht. Dit kan zijn verwerkt/doorgevoerd of fout of berichtfout of aangemaakt.
Berichtnummer Nummer dat de bond geeft aan het bericht
Bond ID Hier wordt aangegeven om welke bond het gaat.
Referentie Relatienummer en naam van relatie
Verstuurd Datum dat bericht verstuurd is
Bevestigd Datum dat bericht bevestigd is. Zou gelijk moeten zijn aan Verstuurd
Afgesloten Datum dat bericht is afgesloten. Zou gelijk moeten zijn aan Verstuurd, behalve voor geparkeerde berichten
Match n.v.t.
NaamS n.v.t.
AdresS n.v.t.
Foutcode Code van fout
Fout n.v.t.
Foutactor n.v.t.
Fouttekst Omschrijving van fout
Foutveld n.v.t.

 

3e blok Berichten versturen/ophalen

De volgende keuzes kunnen hier gemaakt worden:

Veldnaam 

Omschrijving

Bond ID Het is alleen nodig om hier iets in te geven als de vereniging gebruik maakt van meerdere interfaces. Anders kan het veld leeg gelaten worden.
Bericht ID

Heeft momenteel geen functie

Berichten versturen Vink dit veld aan en druk op start op de berichten te versturen.
Bij de KNHB, AtletiekUnie en de KNZB worden de berichten gelijk doorgestuurd naar de bond.
Bij de KNZB kunnen berichten geparkeerd worden.
Bij de KNLTB verschijnt bovenin het scherm een link naar het bestand.

 

4e blok Berichten verwijderen

In het vierde blok kunnen de berichten die verwerkt zijn verwijderd worden. AllUnited adviseert om altijd alle berichten te verwijderen als deze zijn verwerkt of gecorrigeerd. Daarmee blijft de interface overzichtelijk.

Berichten die in behandeling zijn bij de bond, kunnen niet verwijderd worden. Bij de KNLTB zijn dit de verzonden berichten en bij de KNZB de geparkeerde berichten.

 

 

 

Ref: 345 / 2021-05-13

7 - FAQ

7.1 - Wedstrijdschema laden

Bij het opladen van het bondsschema kan het voorkomen dat er fouten optreden. Dit heeft er mee te maken dat nog niet alle gegevens in AllUnited compleet zijn om het schema te laden. 

Voor het hoofdstuk over het bondschema opladen. Zie: 3.4 - Bondschema laden

 

Ref: 67 / 2021-05-13

7.2 - Scheidsrechters bij uitwedstrijden

Voor de zaalhockey wordt met een drieluik gewerkt Dit betekent dat er ook wedstrijden zijn, waarbij geen eigen team staat opgesteld. Als de vereniging de zaalleiding heeft, moet het daarom mogelijk zijn om ook voor uitwedstrijden de scheidsrechters te leveren.

Via het menupad: Activiteiten & Teams > instellingen> activiteiten (onder de kop activiteiten) moet het vinkje aangezet worden dat er scheidsrechters kunnen worden toegevoegd bij uitwedstrijden.

 

 

Vraag AllUnited om dit vinkje aan te zetten als het niet aan staat.

 

Ref: 263 / 2021-05-13

7.3 - Waarom kan scheidsrechter niet inloggen op DWF

Iemand wordt als scheidsrechter doorgestuurd naar de KNHB als deze een activiteit hockey heeft bijv. spelend lid. Dan is er geen extra handeling nodig. Alleen het veld scheidsnummer moet gevuld zijn. Dit lid gaat dan gewoon mee in de interface als scheidsrechter en als lid.

Als iemand geen geldige activiteit hockey meer heeft, bijvoorbeeld de ouder van een kind dat nog wel wil fluiten, dan moet deze persoon op basis van een functie scheidsrechter doorgestuurd worden naar de KNHB. Dit is de functie die de code RF bij de instellingen heeft staan.

Als deze niet aanwezig is in de tabel functies dan zal deze moeten worden aangemaakt.

Via het menupad: Functies >  Instellingen > functies (onder de kop relaties) kan deze functie gewijzigd of toegevoegd worden.

Onder het kopje Bondfunctiecode moet hier KNHB staan en daarachter RF. Op basis van deze instelling wordt de interface aangestuurd.

 

Daarna kan deze functie toegevoegd worden bij een relatie. Zie onderstaand scherm.

Via het menupad: Relaties > Relaties beheren kan de relatie geselecteerd worden en kan een functie worden toegevoegd.

 



Daarna moet de interface opgestart worden en moet deze relatie doorgegeven worden aan de KNHB. Het kan zijn dat de interface een foutmelding geeft omdat niet alle velden juist gevuld zijn bij de relatie. In onderstaand voorbeeld wordt de relatie geweigerd omdat deze geen geboortedatum heeft.

Via het menupad: Relaties > interface bond kan de interface worden opgestart. Bij berichten selecteren kan gekeken worden of een bericht een foutmelding heeft.

 

Pas als de interface de wijziging heeft verwerkt, is de persoon aangemeld bij de KNHB en zal een geldig bondsnummer hebben.

Controleer daarna nog even of op het activiteitenscherm ook een scheidsnummer is ingevuld.

 Via het menupad: Activiteiten  & Teams > Activiteiten per relatie kan het relatienummer gezocht worden en kan hier het veld scheidsnummer gevuld worden.

 

Ref: 253 / 2021-05-13