Rechtenbeheer: Overzicht gebruikersprofielen
Afdrukdatum: 16-06-2024

Inhoud

1 - Overzicht gebruikersprofielen

Bijgaand een thematisch overzicht van alle vaste gebruikersprofielen die via AllUnited aangeboden worden.

Vooraf is het belangrijk om onderstaande door te nemen en in het achterhoofd te houden:

In Allunited kunnen onbeperkt nieuwe gebruikers worden aangemaakt. Daarbij zijn een aantal zaken belangrijk om in het oog te houden:

 1. Algemene gebruikers zoals ledenadministratie etc. moeten zoveel mogelijk worden vermeden. Dit is ook in het contract met AllUnited afgesproken en ook voor een goed bestuur binnen de vereniging is het belangrijk, wie verantwoordelijk is geweest voor bepaalde mutaties in het systeem. Met een algemene gebruiker, die telkens door andere personen wordt gebruikt is dat niet mogelijk.
 2. Als beheerder kan je via het toevoegen van allerlei gebruikersprofielen, die thematisch gesorteerd zijn, een gebruiker vrij specifiek rechten toekennen die voldoende zijn om zijn/haar functie uit te voeren. Hou hier wel de volgende zaken in het oog. Zie de profielen als puzzelstukjes. Dus wil je dat een gebruiker bijv. bij een van de modules bij de onderliggende selecties kan en daar vanuit ook moet kunnen e-mailen, dan zal je hem/haar zowel de rechten voor de betreffende selectie wizard en e-mail rechten geven. Hetzelfde geldt voor de ledenadministratie. Moet de ledenadministrateur naast NAW-gegevens bijwerken, ook activiteiten en/of lessen/evenementen kunnen toevoegen, dan zal je hem of haar de daarbij behorende rechten moeten geven. Per profiel hebben we nu in de handleiding aangegeven wat iemand hier al of niet mee kan.
 3. Zijn de gebruikersrechten alsnog te ruim en moet het nog specifieker, dan heb je nog verschillende extra alternatieven:

  Artikelen beheren op specifieke website pagina's
  Indien de website van AllUnited wordt gebruikt, zorg er dan voor dat het onderhoud van de website zoveel mogelijk via de website zelf gedaan kan worden. Het is mogelijk om leden voor pagina's op de website te autoriseren, zodat de website door veel mensen onderhouden kan worden. Zo kan bijvoorbeeld de barcommissie zijn eigen pagina onderhouden en kan elk team de eigen pagina onderhouden. Hiervoor hoeven dan geen gebruikers in AllUnited aangemaakt te worden, wat het onderhoud gemakkelijker maakt.

  Gebruiker alleen inzage geven in specifieke grootboekrekeningen
  Indien je wil dat de gebruiker (bijv. evenementencommissie) alleen maar bij bepaalde grootboekrekeningen kan, kan dit door middel van het inrichten van budgetgroepen. Bij het gebruikersprofiel kan je dan aangeven tot welke budgetgroepen hij/zij alleen maar toegang heeft.

  Trainers/docenten alleen specifieke taken voor hun groepen/teams laten uitvoeren
  Indien trainers en/of docenten alleen maar inzage mogen hebben in hun trainings/lesgroep en hen moet kunnen e-mailen, beoordelen of presentie moet bijhouden, dan kan dit weer specifiek geregeld worden via de ledenmodule of speciaal daarvoor ingerichte webpagina's.  Dit kan door hen toegang te geven tot een speciale selectie of een daarbij behorende menuknop, waarbij je via de button 'Toegestane groepen' instelt wie deze mag zien.
 4. AVG tip: Controleer 2x per jaar of alle aangemaakte gebruikers (via systeem beheer > gebruikers) nog wel in functie zijn en/of dezelfde taken uitvoeren. Verwijder in ieder geval de gebruikers die niet meer in functie zijn en pas de rechten aan van gebruikers die andere taken hebben gekregen.

Hierbij in het kort nog een overzicht welke afkortingen bij welke thema's horen:

Administratie:
CO - Contacten/Relaties, Functies & Diploma's
EX - Externe uitwisseling (met overkoepelende bonden)
FA - Facturatie
BH - Boekhouding (Diverse tools)
SP - Sponsor contracten
DB - Documenten opslag

Deelname/Planning vastleggen:
AC - Activiteiten
TE - Teams
LE - Lessen
EV - Evenementen
PR - Prestaties/Vorderingen (Beoordelingen/Persoonlijke statistieken)
PL - Planningstools (Planningsboard(Afhangbord)/Diensten inplannen/Wedstrijdschema/Trainingsschema/Presentie bijhouden)

Communicatiemiddelen:
WE - Website
LM - Ledenmodule
CC - ClubCasting
PB - Persoonlijke berichtgevingtools (Nieuwsbrief/E-mail/SMS/Push-berichten/Afdrukformulieren/Automatische berichten/Bevestigingsteksten/Communicatie logboek)

Algemeen:
HD - Helpdesk

Ref: 1132 / 2024-06-13

2 - Administratie gebruikersprofielen

Gebruikersprofielen aangaande contacten/relaties

Profielnaam

Menu item

Bekijken

Aanmaken

Wijzigen

Aannemen/Bewaren

Onderliggende instellingen beheren

Extra opmerking

CO - Contact inschrijvingen beheren

Inschrijvingen

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

CO - Contact inschrijvingen bekijken

Inschrijvingen

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

CO - Contact inschrijvingen aanpassen

Inschrijvingen

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

CO - Contacten aanpassen

Relaties beheren*

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

*Dit betreft alleen de NAW-kaart, het kunnen samenstellen van families, doorvoeren van mutaties, dataportabiliteit en massaal anonimiseren

CO - Contacten beheren

Relaties beheren*

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

*Dit betreft alleen de NAW-kaart, het kunnen samenstellen van families, doorvoeren van mutaties, dataportabiliteit en massaal anonimiseren

CO - Contacten bekijken

Relaties beheren*

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

*Dit betreft alleen de NAW-kaart

CO - Geboekte categorie aanpassen

Relaties beheren

Ja   

Ja *  

Ja*

Ja

Nee

*Met dit profiel kan ook een factuur gekoppeld worden aan de aanpassing.

CO - Documenten contacten beheren

Relaties beheren

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja*

* Hiermee kan je bij alle gemaakte documentgroepen

CO - Documenten contacten toevoegen

Relaties beheren

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

CO - Documentenpb contacten beheren

Documenten postbus

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja*

* Hiermee kan je bij alle gemaakte documentgroepen

CO - Documentenpb contacten legen

Documenten postbus

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

CO - Functies beheren

Relaties beheren

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

CO - Wijzigingsverzoeken beheren

Relatiemutaties

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja*

* Hiermee kan je dan ook aanpassingen doen voor de ledenmodule (inloggen en wat je op de landingspagina te zien krijgt)

CO - Wijzigingsverzoeken bekijken

Relatiemutaties

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

CO - Wijzigingsverzoeken doorvoeren

Relatiemutaties

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

CO - Functies beheren

Functies

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

CO -  Functies toekennen

Functies

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

CO - Functies bekijken

Functies

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

CO - Diploma's beheren

Diploma's

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

CO - Diploma's toevoegen

Diploma's

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 
CO - Diploma's bekijken Diploma's Ja Nee Nee Nee Nee  

CO - SW contacten beheren

Selectie Wizard contacten

Ja

Ja, functie

Ja

Ja, functie

Ja*

*beperkt tot selecties contacten, echter door de beheerrechten kan iemand met dit profiel op papier zo'n beetje alle data achterhalen van de relaties..

CO - SW contacten toepassen

Selectie Wizard contacten

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

CO - SW contacten toevoegen

Selectie Wizard contacten

Ja

Ja, functie

Nee

Ja, functie

Nee

 

CO - SW functies beheren

Selectie Wizard functies

Ja

Ja, functie

Ja

Ja, functie

Ja*

*beperkt tot selecties functies, echter door de beheerrechten kan iemand met dit profiel op papier zo'n beetje alle data achterhalen van de relaties..

CO - SW functies toepassen Selectie Wizard functies Ja Nee Nee Nee Nee  
CO - SW functies toevoegen Selectie Wizard functies Ja Ja, functie Nee Ja, functie Nee  
CO - SW diploma's beheren Selectie Wizard diploma's Ja Ja Ja Ja Ja* *beperkt tot selecties diploma's, echter door de beheerrechten kan iemand met dit profiel op papier zo'n beetje alle data achterhalen van de relaties..
CO - SW diploma's toepassen Selectie Wizard diploma's Ja Nee Nee Nee Nee  

Gebruikersprofielen aangaande externe uitwisselmogelijkheden (met bonden)

Profielnaam

Menu item

Bekijken

Aanmaken

Wijzigen

Aannemen/Bewaren

Onderliggende instellingen beheren

Extra opmerking

EX - KNHB uitwisselingen beheren

KNHB opgave - KNHB (relaties)

Ja

Ja

Ja

N.v.t.

Ja*

* Kan bij instellingen om club adresgegevens e.d. aan te passen

EX - KNHB uitwisselingen draaien

KNHB opgave - KNHB (relaties)

Ja

Ja

Ja

N.v.t.

Nee

 

EX - KNLTB cursus aanvragen*

KNLTB cursussen (relaties)

Ja

Ja

Ja

Ja

N.v.t.

*Alleen als je als ledenadministrateur bent uitgewisseld met de bond kan je hier wat mee

EX - Interface beheren

Interface (relaties)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

EX - Interface draaien

Interface (relaties)

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

EX - Interface bekijken

Interface (relaties)

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

EX - Uitwisseling verenigingen beheren

Uitwisseling van/naar clubs (relaties)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

EX - Uitwisseling verenigingen draaien

Uitwisseling van/naar clubs (relaties)

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

Gebruikersprofielen aangaande facturatie

Profielnaam

Menu item

Bekijken

Aanmaken

Wijzigen

Aannemen/Bewaren

Onderliggende instellingen beheren

Extra opmerking

FA - Incasseren/ betalingen doen

Incasso/Betaalbestanden (boekhouding)

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

FA - Incasseren/ betalingen beheren

Incasso/Betaalbestanden (boekhouding)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

FA - Inkoopfacturatie beheren

Inkoopfacturen (boekhouding)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

FA - Inkoopfacturatie bekijken

Inkoopfacturen (boekhouding)

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

FA - Inkoopfacturatie toepassen

Inkoopfacturen (boekhouding)

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

FA - Aanmanen beheren

Aanmanen (boekhouding)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

FA - Aanmanen toepassen

Aanmanen (boekhouding)

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

FA - Contributies beheren

Contributies (instellingen)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

FA - Contributies bekijken

Contributies (instellingen)

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

FA - Externe facturatie aanpassen

Externe facturatie (boekhouding)

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

FA - Externe facturatie beheren

Externe facturatie (boekhouding)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

FA - Externe facturatie bekijken

Externe facturatie (boekhouding)

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

FA - Facturatie beheren

Facturatie (Facturen, Factuurproces, Factuur per contact)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

FA - Facturatie bekijken

Facturatie (Facturen, Factuurproces, Factuur per contact)

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

FA - Facturatie opstarten

Facturatie (Facturen, Factuurproces, Factuur per contact)

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

FA - iDeal beheren

iDeal (boekhouding)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

FA - IDeal bekijken

iDeal (boekhouding)

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

FA - SW facturatie beheren

Selectie Wizard facturatie

Ja

N.v.t.

Ja

Ja

Ja*

*beperkt tot selecties facturatie, echter door de beheerrechten kan iemand met dit profiel op papier zo'n beetje alle data van de relaties achterhalen.

FA - SW facturatie toepassen

Selectie Wizard facturatie

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

Gebruikersprofielen aangaande boekhouding

Profielnaam

Menu item

Bekijken

Aanmaken

Wijzigen

Aannemen/Bewaren

Onderliggende instellingen beheren

Extra opmerking

BH - Bank & Kas inlezen

Bank & Kasboek

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

BH - Bank & Kas bekijken

Bank & Kasboek

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

BH - Bank & Kas beheren

Bank & Kasboek

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja*

*Hiermee kunnen alle grootboekrekeningen bewerkt worden

BH - Begroting bekijken

Begroting

Ja

Nee

Nee

Nee

N.v.t.

 

BH - Begroting maken

Begroting

Ja

Ja

Ja

Ja

N.v.t.

 

BH - Belasting audit aanmaken

Belastingen

Ja

Ja

N.v.t.

Ja

N.v.t.

 

BH - Debiteuren en Crediteuren aanpassen

Debiteuren/Crediteuren

Ja

Ja

Ja

Ja

N.v.t.

 

BH - Debiteuren en Crediteuren bekijken

Debiteuren/Crediteuren

Ja

Nee

Nee

Nee

N.v.t.

 

BH - Documenten financieel verwerken

Documenten postbus

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

BH - Documenten financieel beheren

Documenten postbus

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja*

* Hiermee kan je bij alle gemaakte documentgroepen

BH - Grootboekrekeningen aanpassen

Grootboekrekeningen

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

BH - Grootboekrekeningen beheren

Grootboekrekeningen

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

BH - Grootboekrekeningen bekijken

Grootboekrekeningen

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

BH - Investeringen aanmaken

Investeringen

Ja

Ja

Ja

Ja

N.v.t.

 

BH - Investeringen bekijken

Investeringen

Ja

Nee

Nee

Nee

N.v.t.

 

BH - Investeringen beheren

Investeringen

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

BH - Materialen beheren

Materialen

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

BH - Materialen toewijzen

Materialen

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

BH - Materialen toewijzen bekijken

Materialen

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

BH - Memoriaal boekingen aanpassen

Document / Memoriaal

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

BH - Memoriaal boekingen beheren

Document / Memoriaal

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

BH - Memoriaal boekingen bekijken

Document / Memoriaal

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

BH - SW boekhouding toepassen

Selectie Wizard

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

BH - SW boekhouding beheren

Selectie Wizard

Ja

N.v.t.

Ja

Ja

Ja*

*beperkt tot selecties boekhouding, echter iemand met beheersrechten als profiel kan op papier alle data achteralen van de relaties

BH - SW materialen toepassen

Selectie Wizard (materialen)

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

BH - SW materialen beheren

Selectie Wizard (materialen)

Ja

N.v.t.

Ja

Ja

Ja*

*beperkt tot selecties materialen, echter iemand met beheersrechten als profiel kan op papier alle data achteralen van de relaties

BH - Vereffening aanmaken

Vereffenen

Ja

Ja

Ja

Ja

N.v.t.

 

BH - Vereffening bekijken

Vereffenen

Ja

Nee

Nee

Nee

N.v.t.

 

BH - Vereffening beheren

Vereffenen

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

Gebruikersprofielen aangaande sponsor contracten

Profielnaam

Menu item

Bekijken

Aanmaken

Wijzigen

Aannemen/Bewaren

Onderliggende instellingen beheren

Extra opmerking

SP - Contract aanmaken

Sponsors beheren, Contracten per relatie, Factuurregels aanmaken (Contracten)

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

SP - Contract beheren

Sponsors beheren, Contracten per relatie, Factuurregels aanmaken (Contracten)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

SP - Contract bekijken

Sponsors beheren, Contracten per relate (Contracten)

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

SP - Documenten contracten beheren

Documentenbeheer lessen*

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

* deze box is ook toegankelijk via de Debiteuren en/of Crediteurenkaart en je hebt recht om les/evenement kaart te bekijken

SP - Documenten contracten toevoegen

Documentenbeheer lessen*

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

* deze box is ook toegankelijk via de Debiteuren en/of Crediteurenkaart en je hebt recht om les/evenement kaart te bekijken

SP - Contract inschrijvingen aanpassen

Inschrijvingen contracten

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

SP - Contract inschrijvingen beheren

Inschrijvingen contracten

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

SP - Contract inschrijvingen bekijken

Inschrijvingen contracten

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

EV - SW contracten beheren

Selectie Wizard evenementen

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja*

*beperkt tot selecties contracten, echter iemand met beheersrechten als profiel kan op papier alle data achteralen van de relaties

EV - SW contracten toepassen

Selectie Wizard evenementen

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

 Gebruikersprofielen aangaande Documentenopslag

Profielnaam

Menu item

Bekijken

Aanmaken

Wijzigen

Aannemen/Bewaren

Onderliggende instellingen beheren

Extra opmerking

DB - Documenten opslag beheren

Documenten opslag geheel

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

DB - Documenten opslag toepassen

Documenten opslag geheel

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

DB - Documenten kluis toepassen

Documentenkluis

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

DB - Documenten kluis beheren

Documentenkluis

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

DB - Documenten kluis inzien

Documentenkluis   

Ja   

Nee   

Nee   

Nee   

Nee

 

DB - Openbare documenten inzien

Openbare documenten

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

DB - SW documenten opslag beheren

Selectie Wizard documenten opslag

Ja

N.v.t.

Ja

Ja

Ja*

*beperkt tot selecties documenten opslag, echter iemand met beheersrechten als profiel kan op papier alle data achterhalen van de relaties

DB - SW documenten opslag toepassen

Selectie Wizard facturatie

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

 

Ref: 1133 / 2024-06-13

3 - Planning/Deelname gebruikersprofielen

Gebruikersprofielen aangaande activiteiten

Profielnaam

Menu item

Bekijken

Aanmaken

Wijzigen

Aannemen/Bewaren

Onderliggende instellingen beheren

Extra opmerking

AC - Activiteit inschrijvingen aanpassen

Inschrijvingen activiteiten

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

AC - Activiteit inschrijvingen beheren

Inschrijvingen activiteiten

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

AC - Activiteit inschrijvingen bekijken

Inschrijvingen activiteiten

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

AC - Activiteiten aanpassen

Activiteiten per relatie / Activiteiten aanmaken

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

AC - Activiteiten beheren

Activiteiten per relatie / Activiteiten aanmaken

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

AC - Activiteiten bekijken

Activiteiten per relatie / Activiteiten aanmaken

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

AC - SW activiteiten beheren

Selectie Wizard activiteiten

Ja

Ja, activiteit

Ja

Ja, activiteit

Ja*

*beperkt tot selecties activiteiten, echter iemand met beheersrechten als profiel kan op papier alle data achterhalen van de relaties

AC - SW activiteiten toepassen

Selectie Wizard activiteiten

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

AC - SW activiteiten toevoegen

Selectie Wizard activiteiten

Ja

Ja, activiteit

Nee

Ja, activiteit

Nee

 

AC - Documenten activiteiten beheren

Documentenbeheer activiteiten*

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

* deze box is ook toegankelijk via Lessen & Evenementen en je hebt recht om activiteitenkaart te bekijken

AC - Documenten activiteiten toevoegen

Documentenbeheer activiteiten*

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

* deze box is ook toegankelijk via Lessen & Evenementen en je hebt recht om activiteitenkaart te bekijken

Gebruikersprofielen aangaande teams

Profielnaam

Menu item

Bekijken

Aanmaken

Wijzigen

Aannemen/Bewaren

Onderliggende instellingen beheren

Extra opmerking

TE - Teams aanmaken

Teams beheren, Spelers indelen, Teamleden kopiëren (Activiteiten & Teams)

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

TE - Teams beheren

Teams beheren, Spelers indelen, Teamleden kopiëren (Activiteiten & Teams)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

TE - Teams bekijken

Teams beheren, Spelers indelen (Activiteiten & Teams)

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

Gebruikersprofielen aangaande lessen  

Profielnaam

Menu item

Bekijken

Aanmaken

Wijzigen

Aannemen/Bewaren

Onderliggende instellingen beheren

Extra opmerking

LE - Les inschrijvingen aanpassen

Inschrijvingen lessen

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

LE - Les inschrijvingen beheren

Inschrijvingen lessen

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

LE - Les inschrijvingen bekijken

Inschrijvingen lessen

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

LE - Lessen aanpassen

Lessen per relatie / Lessen beheren

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

LE - Lessen beheren

Lessen per relatie / Lessen beheren

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

LE - Lessen bekijken

Lessen per relatie / Lessen beheren

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

LE - Documenten lessen beheren

Documentenbeheer lessen*

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

* deze box is ook toegankelijk via Activiteiten en je hebt recht om les/evenement kaart te bekijken

LE - Documenten lessen toevoegen

Documentenbeheer lessen*

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

* deze box is ook toegankelijk via Activiteiten en je hebt recht om les/evenement kaart te bekijken

LE- SW lessen beheren

Selectie Wizard lessen

Ja

Ja, les/evenement

Ja

Ja, les/evenement

Ja*

*beperkt tot selecties lessen, echter iemand met beheersrechten als profiel kan op papier alle data achterhalen van de relaties

LE - SW lessen toepassen

Selectie Wizard lessen

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

EV - SW lessen toevoegen

Selectie Wizard lessen

Ja

Ja, les/evenement

Nee

Ja, les/evenement

Nee

 

Gebruikersprofielen aangaande evenementen

Profielnaam

Menu item

Bekijken

Aanmaken

Wijzigen

Aannemen/Bewaren

Onderliggende instellingen beheren

Extra opmerking

EV - Evenement inschrijvingen aanpassen

Inschrijvingen evenementen

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

EV - Evenement inschrijvingen beheren

Inschrijvingen evenementen

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

EV - Evenement inschrijvingen bekijken

Inschrijvingen evenementen

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

EV - Evenementen aanpassen

Evenementen per relatie / Evenementen beheren

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

EV - Evenementen beheren

Evenementen per relatie / Evenementen beheren

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

EV - Evenementen bekijken

Evenementen per relatie / Evenementen beheren

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

EV - Documenten evenementen beheren

Documentenbeheer evenementen*

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

* deze box is ook toegankelijk via Debiteuren/Credit en je hebt recht om les/evenement kaart te bekijken

EV - Documenten evenementen toevoegen

Documentenbeheer evenementen*

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

* deze box is ook toegankelijk via Activiteiten en je hebt recht om les/evenement kaart te bekijken

EV - SW evenementen beheren

Selectie Wizard evenementen

Ja

Ja, les/evenement

Ja

Ja, les/evenement

Ja*

*beperkt tot selecties evenementen, echter iemand met beheersrechten als profiel kan op papier alle data achterhalen van de relaties

EV - SW evenementen toepassen

Selectie Wizard evenementen

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

EV - SW evenementen toevoegen

Selectie Wizard evenementen

Ja

Ja, les/evenement

Nee

Ja, les/evenement

Nee

 

Gebruikersprofielen aangaande prestaties/vorderingen

Profielnaam

Menu item

Bekijken

Aanmaken

Wijzigen

Aannemen/Bewaren

Onderliggende instellingen beheren

Extra opmerking

PR - Beoordelingen beheren

Beoordelingen beheren/rapportages

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

PR - Beoordelingen bekijken

Beoordelingen beheren/rapportages

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

PR - Beoordelingen maken

Beoordelingen beheren/rapportages

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

PR - Beoordelingen Team beheren

Team beoordelen/rapportages

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

PR - Beoordelingen Team bekijken

Team beoordelen/rapportages

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

PR - Beoordelingen Team maken

Team beoordelen/rapportages

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

PR - Beoordelingen Les beheren

Les beoordelen

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

PR - Beoordelingen Les bekijken

Les beoordelen

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

PR - Beoordelingen Les maken

Les beoordelen

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

PR - Pers. statistieken beheren

Persoonlijke statistieken (Sport ontwikkeling)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

PR - Pers. statistieken bekijken

Persoonlijke statistieken (Sport ontwikkeling)

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

PR - Pers. statistieken 

Persoonlijke statistieken (Sport ontwikkeling)

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

PR - SW beoordelingen beheren

Selectie Wizard beoordelingen

Ja

Ja, beoordeling

Ja

Ja, beoordeling

Ja*

*beperkt tot selecties beoordelingen, echter iemand met beheersrechten als profiel kan op papier alle data achterhalen van de relaties

PR - SW beoordelingen toepassen

Selectie Wizard beoordelingen

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

PR - SW beoordelingen toevoegen

Selectie Wizard beoordelingen

Ja

Ja, beoordeling

Nee

Ja, beoordeling

Nee

 

PR - SW Pers. Stat. beheren

Selectie Wizard Sport ontwikkeling

Ja

N.v.t.

Ja

Ja

Ja*

*beperkt tot selecties sport ontwikkeling, echter iemand met beheersrechten als profiel kan op papier alle data achterhalen van de relaties

PR - SW Pers. Stat toepassen

Selectie Wizard sport ontwikkeling

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

Gebruikersprofielen aangaande planningstools

Profielnaam

Menu item

Bekijken

Aanmaken

Wijzigen

Aannemen/Bewaren

Onderliggende instellingen beheren

Extra opmerking

PL - Agenda aanmaken

Agenda

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

PL - Agenda beheren

Agenda

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

PL - Agenda bekijken

Agenda

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

PL - Afhangbord beheren

Reserveringen & Afhangen

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

PL - Afhangbord bekijken

Reserveringen & Afhangen

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

PL - Afhangbord inplannen

Reserveringen & Afhangen

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

PL - Planboard beheren

Planningsoverzicht

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

PL - Planboard bekijken

Planningsoverzicht

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

PL - Reserveringen beheren

Reserveringen & Afhangen

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Hier vervalt het afhangstuk

PL - Reserveringen bekijken

Reserveringen & Afhangen

Ja

Nee   

Nee

Nee

Nee

Hier vervalt het afhangstuk

PL - Reserveringen boeken

Reserveringen & Afhangen

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Hier vervalt het afhangstuk

PL - Planboard invullen

Planningsoverzicht

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

PL - Trainingsschema aanmaken

Trainingsschema

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

PL - Trainingsschema beheren

Trainingsschema

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

PL - Vrijwilligersdiensten beheren

Diensten

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

PL - Vrijwilligersdiensten bekijken

Diensten

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

PL - Vrijwilligersdiensten indelen

Diensten

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

PL - Wedstrijdschema beheren

Wedstrijden

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

PL - Wedstrijdschema bekijken

Wedstrijden

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

PL - Wedstrijdschema maken

Wedstrijden

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

PL - Bondschema laden

Wedstrijden

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

PL _ Bondschema laden beheren

Wedstrijden

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

PL - SW planning beheren

Selectie Wizard planning

Ja

N.v.t.

Ja

Ja

Ja*

*beperkt tot selecties planning, echter iemand met beheersrechten als profiel kan op papier alle data achterhalen van de relaties

PL - SW planning toepassen

Selectie Wizard planning

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

PL - Presentie contact beheren

Presentie per relatie (Presentie)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

PL - Presentie contact bekijken

Presentie per relatie (Presentie)

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

PL - Presentie contact bijhouden

Presentie per relatie (Presentie)

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

PL - Presentie lessen beheren

Presentie registreren (Presentie)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

PL - Presentie lessen bijhouden

Presentie registreren (Presentie)

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

PL - Presentie trainingen beheren

Presentie registreren (Presentie)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

PL - Presentie trainingen bijhouden

Presentie registreren (Presentie)

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

PL - Presentie trainingen beheren

Presentie registreren (Presentie)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

PL - Presentie trainingen bijhouden

Presentie registreren (Presentie)

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

PL - Papieren presentie bijhouden

Afdrukformulieren (Communicatie & Rapportages)

Ja

Ja   

Ja   

Ja   

Nee

 

PL - Presentie scannen

Aanwezigheidscontrole (Presentie)

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

PL - SW presentie beheren

Selectie Wizard presentie

Ja

N.v.t.

Ja

Ja

Ja*

*beperkt tot selecties presentie, echter iemand met beheersrechten als profiel kan op papier alle data achterhalen van de relaties

PL - SW presentie toepassen

Selectie Wizard presentie

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

 

Ref: 1134 / 2024-06-13

4 - Communicatie gebruikersprofielen

Gebruikersprofielen aangaande ledenmodule

Profielnaam

Menu item

Bekijken

Aanmaken

Wijzigen

Aannemen/Bewaren

Onderliggende instellingen beheren

Extra opmerking

LM - Ledenmodule beheren

Ledenmodule, Menu voor Ledenmodule (systeembeheer)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

LM - Ledenmodule bekijken

Ledenmodule, Menu voor Ledenmodule (systeembeheer)

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

Gebruikersprofielen aangaande website

Profielnaam

Menu item

Bekijken

Aanmaken

Wijzigen

Aannemen/Bewaren

Onderliggende instellingen beheren

Extra opmerking

WE - Websitecontent bekijken

Alle artikelen (website)

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

WE - Website beheren

Alle menuitems website

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

WE - Website vullen

Alle menuitems website

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

WE - SW Website beheren

Selectie Wizard website

Ja

N.v.t.

Ja

Ja

Ja*

*beperkt tot selecties Website, echter iemand met beheersrechten als profiel kan op papier alle data achterhalen van de relaties

WE - SW Website toepassen

Selectie Wizard website

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

Gebruikersprofielen aangaande ClubCasting

Profielnaam

Menu item

Bekijken

Aanmaken

Wijzigen

Aannemen/Bewaren

Onderliggende instellingen beheren

Extra opmerking

CC - ClubCasting beheren

Schermen

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

CC - ClubCasting bekijken

Schermen

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

Gebruikersprofielen aangaande Persoonlijke Berichtgeving

Profielnaam

Menu item

Bekijken

Aanmaken

Wijzigen

Aannemen/Bewaren

Onderliggende instellingen beheren

Extra opmerking

PB - Afdrukformulieren beheren

Divers

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

PB - Afdrukformulieren bekijken

Divers

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

PB - Afdrukformulieren aanpassen

Divers

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

PB - Email beheren

Divers

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

PB - Email versturen

Divers

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

PB - SMS versturen

Divers

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

PB - Pushbericht beheren

Divers

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

PB - Pushbericht versturen

Divers

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

PB - Nieuwsbrief aanmaken

Nieuwsbrief

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

 

PB - Nieuwsbrief beheren

Nieuwsbrief

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

PB - Nieuwsbrief bekijken

Nieuwsbrief

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

PB - SW Nieuwsbrief beheren

Selectie Wizard Sport ontwikkeling

Ja

N.v.t.

Ja

Ja

Ja*

*beperkt tot selecties nieuwsbrief, echter iemand met beheersrechten als profiel kan op papier alle data achterhalen van de relaties

PB - SW Nieuwsbrief toepassen

Selectie Wizard sport ontwikkeling

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

 

PB - Autom. Berichten aanmaken*

Automatische berichtgeving (Alle instellingen)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

*Dit kan gebruikt worden voor diensten, verjaardagen e.d.

PB - Autom. Berichten bekijken*

Automatische berichtgeving (Alle instellingen)

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

*Dit kan gebruikt worden voor diensten, verjaardagen e.d.

PB - Bevestigingsteksten maken*

Bevestigingsteksten (Alle instellingen)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

*Dit gaat om de volgende teksten: Cookie en Privacy statement en Auto Incasso, Les en evenement akkoordverklaringen

PB - Bevestigingsteksten bekijken*

Bevestigingsteksten (Alle instellingen)

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

*Dit gaat om de volgende teksten: Cookie en Privacy statement en Auto Incasso, Les en evenement akkoordverklaringen. Je kan ook de NAW gegevens van het lid zien.

PB - Communicatielog algemeen beheren*

Relaties beheren (Relaties)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

*Hiermee log je verstuurde algemene e-mails, afdrukformulieren, facturen en nieuwsbrieven en kan je eigen notities toevoegen. Je kan ook de NAW gegevens van het lid zien.

PB - Communicatielog algemeen loggen*

Relaties beheren (Relaties)

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

*Hiermee log je verstuurde algemene e-mails, afdrukformulieren, facturen en nieuwsbrieven en kan je eigen notities toevoegen

PB - Communicatielog financieel beheren*

Relaties beheren (Relaties)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

*Hiermee log je verstuurde algemene e-mails, afdrukformulieren, facturen en nieuwsbrieven en kan je eigen notities toevoegen

PB - Communicatielog financieel loggen*

Relaties beheren (Relaties)

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

*Hiermee log je verstuurde algemene e-mails, afdrukformulieren, facturen en nieuwsbrieven en kan je eigen notities toevoegen

 

Ref: 1135 / 2024-06-13

5 - Algemene gebruikersprofielen

Gebruikersprofielen aangaande helpdesk/handleidingen

Profielnaam

Menu item

Bekijken

Aanmaken

Wijzigen

Aannemen/Bewaren

Onderliggende instellingen beheren

Extra opmerking

HD - Handleidingen

Handleidingen

Ja

N.v.t.

N.v.t

N.v.t.

N.v.t.

 

HD - Ticket maken

Tickets

Ja

Ja

Ja

Nee, niet versturen

N.v.t.

Deze tickets komen in de conceptbox te staan

HD - Tickets beheren

Tickets

Ja

Ja

Ja

Ja, versturen

N.v.t.

 

HD - Tickets bekijken

Tickets

Ja

Nee

Nee

Nee

N.v.t.

 

Gebruikersprofielen aangaande systeem beheer

Profielnaam

Menu item

Bekijken

Aanmaken

Wijzigen

Aannemen/Bewaren

Onderliggende instellingen beheren

Extra opmerking

SB - Systeem beheerder of System Administrator

Alles

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Kan overal bij

SB - Socie   

N.v.t.

Nee   

Nee   

Nee   

Nee   

Nee   

Zorgt voor koppeling met app

SB - Upload

Systeembeheer - Upload

N.v.t.

Ja

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Via dit menu item kunnen er o.a. activiteiten, veldwijzigingen e.d. worden geupload (mits hier toegang toe is gegeven)

Gebruikersprofiel voor 'Selectierechten aan de zijde van website/ledenmodule'

Profielnaam

Menu item

Bekijken

Aanmaken

Wijzigen

Aannemen/Bewaren

Onderliggende instellingen beheren

Extra opmerking

SB - Minimale rechten

Niets*

Nee   

Nee   

Nee   

Nee   

Nee

Kan afgezien van de landingspagina nergens bij. Bedoeld om bij bijv. trainers neer te zetten, die zaken moeten kunnen inzien die geheim zijn gezet voor leden, maar niet voor functionarissen.

Ref: 1136 / 2024-06-13