Spelers/deelnemers beoordelen
Afdrukdatum: 11-08-2020

Inhoud

1 - Introductie

Binnen AllUnited bestaat de mogelijkheid de voortgang van de leden binnen een vereniging in te zien en bij te houden. Hierdoor kunnen zowel trainers en het individuele lid (of team) direct zien hoe het met de voortgang gesteld is. 

Binnen dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe beoordelingen worden aangemaakt, hoe ze worden ingevuld, hoe ze worden gewijzigd en hoe ze worden beheerd. Hierbij moet aan een aantal zaken gedacht worden:

 1. Instellingen beoordelingen:
  • Beoordelingspijlers: indeling van de te beoordelen factoren.
  • Beoordelingstypes.
  • Spelertypes, zoals centrumspits of goalkeeper.
  • Evaluatieperioden: de momenten wanneer binnen het seizoen beoordeeld wordt.
 2. Beoordelingen
  • Beheren van beoordelingen.
  • Massa beoordelingen maken: beoordelingen of beoordelingsformulieren maken voor een hele groep.
  • Rapportages.
  • Beoordelingen verwijderen.
Ref: 556 / 2020-08-10

2 - Starten

 
Wil je beginnen met beoordelen? Neem dan even contact met ons op. Wij begeleiden je graag.
 
We weten dat hete beter is om samen met clubs de beoordelingen in te richten. Dit omdat de beoordelingen per club anders zijn en de mogelijkheden zeer divers. Wil je dus gaan werken met de beoordelingen tool, neem dan contact op voor de mogelijkheden. 
 
Enkele voorbeelden van beoordelingen:
 
- beoordelen van zwemlessen
- beoordelen van cursussen
- beoordelen van spelers in een team
- beoordelen van keepers
- beoordelen van trainers
- presentie…. 
 
(structureel of eenmalig) 
 
We helpen je graag op weg. 

 

Ref: 799 / 2020-08-10

3 - Beoordeling beheren

Hier wordt omschreven hoe nieuwe beoordelingen kunnen worden aangemaakt. Er zijn twee manieren om beoordelingen aan te maken:

 1. Voor één individuele relatie
 2. Voor een groep van relaties Zie: 4 - Massa beoordelingen maken

Het aanmaken van een individuele beoordeling wordt hier uitgelegd.

Menupad: [Beoordelingen] > [Beoordelingen beheren]

Onderstaand scherm wordt dan getoond.

Er zijn hier weer drie keuzes mogelijk.

 1. Een nieuwe beoordeling aanmaken, met de knop nieuw in de menubalk
 2. Een bestaande beoordeling wijzigen of bekijken. Door hierboven een selectie te maken.
 3. Een beoordeling E-mailen met de knop Beoordeling E-mailen

1. Een nieuwe beoordeling aanmaken

Druk op de knop Nieuw en onderstaand scherm wordt getoond.

Veld                           Omschrijving
Beoordelings ID Het unieke nummer dat aan de beoordeling wordt gegeven. Deze wordt automatisch toegewezen. Zie: 5 - Nummerreeks instellen
Beoordelingstype Hier wordt het beoordelingstype gekozen waarop de beoordeling plaats moet vinden. Bijvoorbeeld speler, keeper.
Evaluatieperiode Hier wordt de periode gekozen waarop de relatie is beoordeeld.
Relatie Hier wordt het relatienummer ingevoerd of opgezocht die beoordeeld moet worden.
Datum Datum wordt dat het formulier is aangemaakt of ingevuld. Wordt automatisch toegewezen.
Beoordelaar Hier wordt het relatienummer ingevoerd of opgezocht van de beoordelaar, die de beoordeling uit gaat voeren.
Status Status van de beoordeling:
1 – Nieuw
9 - Afgerond
Beoordelingsregels Deze worden opgehaald als op controle wordt gedrukt.
Spelertype Hier kan het spelertype gekozen worden. Zie: 8 - Spelerstypes aanmaken
Opmerkingen Hier kan een opmerking geplaatst worden.

Met de knop Bewaren worden de beoordelingen vastgelegd. En daarna kan de beoordeling gemaild worden naar de beoordelaar.

Met de knop Controle worden de gegevens opgehaald. Onderstaand scherm wordt dan getoond. De evaluatie kan dan eventueel direct ingevuld worden.

 

2. Een bestaande beoordeling bekijken.

Selecteer in bovenstaand scherm de relatie waarvan de beoordeling bekeken moet worden.

Door op wijzigen te drukken wordt onderstaand scherm getoond.

Bovenstaande beoordeling geeft een score van 70% is 112 van het maximum aantal van 160 punten. Deze beoordeling heeft de status afgerond en kan dus niet meer aangepast worden.

Met de knop email in de menubalk kan een individuele beoordeling ook gelijk gemaild worden.

3. Een beoordeling E-mailen met de knop Beoordeling E-mailen

Door op de knop Beoordeling E-mailen te drukken kunnen de bewaarde beoordelingen verstuurd worden naar de beoordelaars.

Onderstaand scherm wordt dan getoond.

Hiermee kan een selectie worden gemaakt.

Bijvoorbeeld beoordelingen met de status nieuw toesturen naar de beoordelaars zodat deze de beoordelingen kunnen uitvoeren.

Of

Beoordelingen met de status compleet toesturen aan de relaties die beoordeeld zijn.

Na het drukken op de knop E-mail wordt onderstaand scherm getoond. Met de knop versturen worden de beoordelingen verstuurd.

 

 

 

Ref: 358 / 2020-08-10

4 - Massa beoordelingen maken

Het is ook mogelijk om voor een hele groep leden beoordelingsformulier klaar te zetten. Dus bijvoorbeeld de coach van een team het hele team laten beoordelen. Of een cursusleider de deelnemers aan een cursus laten beoordelen.

Menupad: [Beoordelingen] > [Massaal beoordeling aanmaken}.

Onderstaand scherm wordt dan getoond.

 

In de blokken Relatiegegevens, Teamgegevens en Cursusgegevens is het mogelijk om de selectiecriteria op te geven voor de doelgroep. Hier is het team dames 1 geselecteerd om te laten beoordelen.

In het blok Voorstelwaarden is het mogelijk om de basis gegevens van het formulier op te geven. Alleen evaluatieperiode die nu actueel zijn of in de toekomst liggen worden getoond.

Met een selectie in het veld beoordelaar, wordt de beoordelaar voor deze selectie aangewezen.

Het vinkje ‘Bewaar 1 beoordeling per persoon’ zorgt dat er maar één formulier per relatie per periode wordt aangemaakt ondanks dat iemand in meerder doelgroepen valt.

De waarden in het blok zijn voorstelwaarden en kunnen in het volgende scherm nog per individu worden aangepast.

Druk na het invullen van het formulier op ‘Start’

Het volgende scherm wordt getoond:

Hier kunnen nog aanpassingen of verwijderingen plaats vinden.

Het is nog mogelijk om de Beoordelaar en/of Beoordelingstype nog aan te passen.

Als alles correct is klik op ‘Bewaren’. Nu worden de formulier pas daadwerkelijk aangemaakt met status ‘Nieuw’

De beoordelingen kunnen nu gemaild worden. Menupad: [Beoordelingen] > [Beoordelingen beheren]. In de menubalk staat beoordeling E-mailen. Nu kunnen alle aangemaakte beoordelingen met de status nieuw gemaild worden naar de beoordelaars. Zie: 3 - Beoordeling beheren

Ref: 359 / 2020-08-10

5 - Nummerreeks instellen

Voor de beoordelingen moet een nummerreeks in het systeem aanwezig zijn. Elke beoordeling krijgt een volgnummer waarmee deze wordt vastgelegd. Controleer dus of deze nummerreeks aanwezig is.

Menupad (oud): Instellingen > nummerreeksen (onder het blok algemeen)

Druk op wijzigen en onderstaand scherm wordt getoond.

 

Controleer of de geel gemarkeerde nummerreeks met code EVL aanwezig is in het systeem. Als deze niet aanwezig is moet deze toegevoegd worden. Zorg ervoor dat de nummers niet overlappen met een andere nummerreeks. Voor de volledige omschrijving van deze transactie.

Ref: 44 / 2020-08-10

6 - Beoordelingspijlers

Met de beoordelingspijlers wordt een indeling gemaakt op welke hoofditems iemand wordt beoordeeld. Bijvoorbeeld fysiek, tactiek, mentaal. Binnen deze pijlers kunnen dan een aantal factoren aan de orde komen. Dit zal per sport verschillend zijn.

Via het menupad: [Beoordelingen] > [Instellingen] > [Beoordelingspijlers] 

Druk op wijzigen. Onderstaand scherm wordt dan getoond.

 

 

Veld                           Omschrijving
Vw Vw is van verwijderen. Door dit veld aan te klikken wordt de beoordelingspijler bij het bewaren verwijderd.
Beoordelingspijlercode Dit is de code van de beoordelingspijler. De code kan zelf gekozen worden. Er zijn twee posities te gebruiken. Dit kunnen zowel cijfers als letters zijn. Op dit veld worden de pijlers gesorteerd.  Hou dus ruimte om later pijlers tussen te voegen.
Beoordelingspijler Dit is de omschrijving van de beoordelingspijler, die ook op het formulier komt te staan.

 

 

 

Ref: 362 / 2020-08-10

7 - Teksten vertalen

Bij ieder gewicht van een radioknop wordt er boven aan het scherm een omschrijving geplaatst. Bijvoorbeeld:

1 - Onvoldoende

3 - Matig

5 - Voldoende

7 - Goed

9 – Zeer goed

Deze tekst kan per beoordelingstype aangepast worden. In eerste instantie zal er boven het scherm van de beoordeling een code worden getoond. Bijvoorbeeld ‘spl_eval_tit_1’. Dit kan worden aangepast.

Menupad (oud): Instellingen > transactievertalingen (onder het blok algemeen)

Klik op Selecteren en onderstaand scherm wordt getoond. 

Vul een deel van de code in gevolgd door een ‘*’ Voorbeeld spl_eval_tit* en druk op wijzigen.

Onderstaand scherm wordt dan getoond.

 

In het veld tekst kunnen de omschrijvingen aangepast worden naar de eigen keuzes.

Zijn er geen codes aanwezig, dan kunnen deze zelf aangemaakt worden. Vul bij Transactiegroep altijd _all_ in  en bij Taal altijd NL. Daarna de code die op het scherm getoond wordt en nog niet is vertaald. Laat de vierkante haken weg en neem de tekst die tussen de  [] staat en vul deze in bij Tekstcode. Voor de volledige omschrijving van deze transactie.

Ref: 230 / 2020-08-10

8 - Spelerstypes aanmaken

Bij deze instellingen is het mogelijk om verschillende type spelers vast te leggen. Dit geeft de mogelijkheid om in het beoordelingsformulier aan te geven wat voor type speler iemand is.

Menupad: [Beoordelingen] > [Instellingen] > [Spelertypes] 

Druk op wijzigen en onderstaand scherm wordt getoond.

Veld                           Omschrijving
Vw Vw is van verwijderen. Door dit veld aan te klikken wordt het spelertype bij het bewaren verwijderd.
Spelertypecode Dit is de code van het spelertype. De code kan zelf gekozen worden. Er zijn twee posities te gebruiken. Dit kunnen zowel cijfers als letters zijn. Op dit veld worden de pijlers gesorteerd.  Hou dus ruimte om later spelertypes tussen te voegen.
Spelertype Dit is de omschrijving van het spelertype, die ook op het formulier komt te staan.

 

 

Ref: 364 / 2020-08-10