Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail*
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.*
T.n.v.
Activiteiten
TennisCategorie*
KNLTB nummer
Indien bekend
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Tenniservaring
Bent u eerder lid geweest van een tennisvereniging?
Zo ja, van welke vereniging?
Wat is naar schatting uw tennisniveau?
Ik maak graag gebruik van het aanbod voor een gratis tennisles bij Brandtennis.
 
Verenigingsregels
*Ik heb kennis genomen van de verenigingsregels van ATC De Groene Kamer,
in het bijzonder de regels omtrent het gebruik van de toegangspas, en ga hiermee akkoord.
 
Vrijwilligerswerk
*Ik ben bereid om bij te dragen aan het nodige vrijwilligerswerk binnen de vereniging en zal minimaal twee keer per jaar een bardienst draaien.
(Commissie- en proefleden zijn vrijgesteld van bardiensten.)
Ik ben beschikbaar voor de volgende werkzaamheden:
Technische commissie
Accommodatiecommissie
Sponsorcommissie
A-team (activiteitencommissie)
Jeugdcommissie
communicatiecommissie
Anders, namelijk:
Meer informatie over de werkzaamheden van de commissies vind u op onze homepage onder de button ‘Vereniging’.
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik voor de duur van mijn lidmaatschap
- ATC De Groene Kamer om al dan niet doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen om een bedrag van bovenstaand IBAN-nummer
af te schrijven t.b.v. contributies, inschrijfgeld en andere verenigingsbijdragen voor mij en/of mijn gezinsleden.
- mijn bank om al dan niet doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van ATC De Groene Kamer.
 
Als ouder/verzorger van een lid jonger dan 18 jaar verklaar ik akkoord te zijn met bovenstaande machtiging.
 
Opzegging lidmaatschap
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Afmelden is alleen mogelijk voor het nieuwe verenigingsjaar, niet tussentijds. De afmelding dient voor 1 november van het lopende jaar te geschieden.
Toegang tot het tennispark en clubhuis
Elk lid van ATC De Groene Kamer ontvangt een persoonlijke toegangspas op naam.
Deze pas geeft toegang tot het tennispark en het clubhuis met toiletten en kleedkamers.
Alleen volwassen leden kunnen bovendien de toegangsdeur tot de kantine openen met hun pas.
 
Velden met een * zijn verplicht in te vullen.
Opmerking