Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail*
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.*
T.n.v.
Activiteiten
TennisCategorie*
KNLTB nummer
Indien bekend
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Tenniservaring
Was eerder lid van een tennisvereniging
Zo ja, welke?
Ingeschat tennisniveau
 
Vrijwilligerswerk
*Ik ga akkoord met de huisregels van ATC de Groene Kamer en zal bijdragen aan het nodige vrijwilligerswerk binnen de vereniging.
Waaronder minimaal 2 bardiensten (commissieleden uitgezonderd).
Ik ben beschikbaar voor de volgende werkzaamheden:
Technische commissie
Accommodatiecommissie
Sponsorcommissie
A-team (activiteiten)
Jeugdcommissie
Anders, namelijk:
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik ATC de Groene Kamer om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen om een bedrag van bovenstaand
iban-nummer af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie, inschrijfgeld, borg en andere verenigingsbijdragen.
 
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
 
TOEGANG TOT HET TENNISPARK EN CLUBHUIS
18 jaar of ouder
U heeft een toegangspas nodig om het tennispark en/of clubhuis te betreden. De kosten voor een toegangspas bedragen € 10,00.
Jonger dan 18 jaar
U krijgt als ouder een toegangspas van het park.
Met deze toegangspas heeft uw kind toegang tot het park, de kleedkamers en de banen. De kosten van een toegangspas bedragen € 10,00
Opmerking