Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
Telefoon vastMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.*
T.n.v.
Activiteiten
TennisCategorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Tijdelijke ledenstop tot 1-1-2023
UItsluitend de volgende categoriƫn worden toegelaten:
Vrijwilligers
Tennisvereniging 'De Delftse Hout' is een vereniging die draait op vrijwilligers. Als vrijwilliger lever je een bijdrage
waarmee we met elkaar proberen het tennissen nog leuker te maken. Ook leer je veel mensen kennen. Ook al
heb je weinig tijd, we vinden het leuk om veel mensen bij de vereniging te betrekken.
 
Mogen we je benaderen voor een vrijwilligersfunctie? Geef dan hieronder aan wat je leuk vindt.
Bestuur
Sponsorzaken
Jeugdcommissie
Technische commissie
Organisatie evenementen/feesten
Hieronder kunt u desgewenst een toelichting geven. Ook kunt u een voorkeur voor een taak opgeven.
 
Statuten en Huishoudelijk reglement
Door het aanvinken van onderstaande checkbox verklaart u kennis te hebben
genomen van en akkoord te gaan met de inhoud van Statuten en Huishoudelijk reglement.
*Akkoord met Statuten en Huishoudelijk reglement.
 
Persoonsgegevens
Noodzakelijke gegevens worden uitgewisseld met derden indien deze nodig zijn voor aan het lidmaatschap
gerelateerde zaken. In het Privacy Statement vindt u een uitgebreide omschrijving welke gegevens worden
uitgewisseld en met welke partijen. Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring met de
inhoud van het Privacy Statement verplicht.
*Akkoord met inhoud Privacy Statement.
 
Afronding
Per mail ontvangt u een pdf die ingevuld retour mag naar ledenbeheer.ddh@gmail.com (check spambox).
*Ik mail de ingevulde pdf direct terug.
Opmerking