Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Geboorteplaats
Nationaliteit
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail
Vragen
Lidmaatschap
- U bent lid vanaf de eerste zwemles tot minimaal het einde van het seizoen waarin u lid wordt. Het zwemseizoen loopt van 1-8 t/m 31-7
- Het lidmaatschap kunt u tijdelijk bevriezen bij een aantoonbare langdurige blessure
- Indien u het volgende seizoen wilt stoppen, dan dient u dat voor 1 juli door te geven per mail aan michael@dedolfijn.com
- Indien u niet tijdig opzegt blijft u het volgende seizoen automatisch lid en contributie verschuldigd.
- Bij het lidmaatschap van de vereniging hoort ook het lidmaatschap van de KNZB.
- De vereniging draagt zorg voor de aanmelding en afdracht van de contributie aan de KNZB.
- Ik ga akkoord met bovenstaande lidmaatschapsvoorwaarden
Ja
Nee
- Eerder lid geweest van een andere vereniging?
Ja
Nee
Welke vereniging?
Wat was je bondsnummer / startnummer?
 
Betaling
- Contributietarief is exclusief wedstrijdgelden, boetes, vervoer- en verblijfskosten
- De inschrijfkosten van €15 euro worden verrekend met de eerste factuur
- De overschrijfkosten van €15 voor de overstap van een andere vereniging worden verrekend met de eerste factuur
- U kunt de contributie zelf overmaken in 1 termijn of de Dolfijn machtigen de contributie in 10 termijnen automatisch te incasseren.
Zelf overmaken
Automatische incasso (machtigingsformulier wordt toegezonden)
- De betalingstermijnen worden voor het eerste seizoen aangepast naar het aantal resterende maanden van het seizoen
- Indien u een termijn niet op tijd betaald, krijgt u eerst een betalingsherinnering alvorens een aanmaning
- Op het moment dat de aanmaning is verstuurd kan de afdeling besluiten de toegang tot de training / wedstrijden te ontzeggen tot u heeft betaald
 
Vrijwilligers
Wij vragen het beroep van ouders / verzorgers van leden in te vullen, zodat wij na kunnen gaan of er bepaalde kennis binnen de vereniging
aanwezig is wanneer het bestuur of de afdelingscommissie met bepaalde vraagstukken zit.
Beroep vader
Beroep moeder
Privacy instellingen
Akkoord Privacy Statement
Privacy statement
*
Gelezen en akkoord
Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van de vereniging.
Meer privacy? Geef hieronder je gewenste niveau aan en welke gegevens je daarvan eventueel niet getoond wilt hebben.
Privacy niveau
Openbaar
Jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar wanneer de
club/vereniging persoonsgegevens openbaar toont.
Ingelogde bezoekers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers.
Ingelogde groepsleden
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers
van groepen waar je aan deelneemt (bijv. teams en lessen).
Gebruikers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor functionarissen
met toegang tot de administratie.
Overige privacy instellingen
Geboortedatum niet tonen
Pasfoto niet tonen
E-mailadres niet tonen
Telefoonnummers niet tonen
Adres niet tonen
Geen beeldmateriaal gebruiken
Blokkeer commerciële berichten
Je ontvangt geen berichten waarvan de afzender aangeeft dat het commerciële inhoud bevat
Clubblad/Nieuwsbrief
Let op: Vink je dit uit, dan ontvang je geen relevante
verenigingsinformatie meer en geef je aan zelf
verantwoordelijk te zijn voor het vergaren van
alle informatie die direct van belang
is voor jou als verenigingslid.
Automatische incasso machtiging
IBAN nr.
BIC
T.n.v.
Datum van ondertekening
Plaats van ondertekening
Onderteken contract
- Upload hiervoor of je digitale ondertekening in jpg format (bij "bestand kiezen") of
- onderteken de machtiging met je muis in het blok hieronder

Opmerking