Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.*
T.n.v.*
Vragen
Wat wil je doen bij GAC? Bekijk de mogelijkheden op http://www.gach.nl/ onder TRAINING
Als je jonger bent dan 18 jaar kies je hieronder altijd Baanatletiek; ben je 18 of ouder selecteer dan de activiteit van je keuze.
Clinics gelden voor zolang de clinic duurt, zie ook onze website.
*
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik GAC Hilversum om (bij lidmaatschap doorlopend, bij de nw cursus eenmalig)
het voor de contributie/clinic verschuldigde bedrag af te schrijven van bovenstaand IBAN-nummer.
Raadpleeg de website voor alle contributies.
Als je jonger bent dan 18 jaar verklaren je ouder(s)/verzorger(s) dat ze akkoord gaan met bovenstaande machtiging.
Handtekening (als minderjarig van ouder/verzorger)*
Graag je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Vrijwilligers
GAC is een vereniging die draait op vrijwilligers. Met elkaar proberen we er een goed lopende vereniging van te maken.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij GAC te betrekken.
Wil jij iets betekenen voor GAC? Neem contact op met je trainer of stuur een berichtje aan vrijwilligerscoordinator@gach.nl
Je kunt hier alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Bardienst
Jeugdbegeleiding
Sponsorzaken
Organisatie
Communicatie
Daghulp bij een evenement
Anders, nl.
 
Atletiekhistorie
Ben je lid van een andere atletiekvereniging of was je dat eerder dit jaar?
Naam vorige vereniging
Zo ja wil je dat je bondsnummer/wedstrijdlicentie wordt overgeschreven?
Zo ja vraag je vorige club dan om een akkoord te sturen naar GAC en je daar uit te schrijven als (wedstrijd)lid.
Bij welke trainer ga je trainen? (voor zover bekend)
 
Persoonsgegevens
Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld voor commercieel gebruik.
Na het ingaan van je lidmaatschap worden ze wel uitgewisseld met de Atletiekunie.
In 'Mijn GAC' (zie http://www.gach.nl/lidmaatschap/wijzigen-gegevens/) kan je zien welke gegevens de club van jou heeft opgeslagen. Indien nodig kan je die zelf aanpassen.
Opmerking