Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
Telefoon*Mobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
Evenementen
KiesEvenement typeEvenementLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
Vragen
Naam vriend(in) 1
Naam vriend(in) 2
Naam vriend(in) 3
Mijn speelsterkte
 
Akkoordverklaring:
*Hierbij machtig ik Amstelpark om met Incassant ID: NL96ZZZ331446550000
- een eenmalige incasso-opdracht naar uw bank te sturen om een bedrag van bovenstaand iban-nummer af te schrijven
*Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden van Amstelpark
Automatische incasso machtiging
Bekijk machtiging
IBAN nr. *BIC
*
Datum van ondertekening
Plaats van ondertekening
Onderteken contract
- Upload hiervoor of je digitale ondertekening (bij "bestand kiezen") of
- onderteken de machtiging met je muis in het blok hieronder

Opmerking