Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon *
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
Evenementen
KiesEvenement typeEvenementLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
Vragen
Naam vriend(in) 1
Naam vriend(in) 2
Naam vriend(in) 3
Mijn speelsterkte
 
Akkoordverklaring:
*Hierbij machtig ik Amstelpark om met Incassant ID: NL96ZZZ331446550000
- een eenmalige incasso-opdracht naar uw bank te sturen om een bedrag van bovenstaand iban-nummer af te schrijven
*Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden van Amstelpark
Automatische incasso machtiging
IBAN nr. *
BIC
T.n.v. *
Datum van ondertekening
Plaats van ondertekening
Onderteken contract
- Upload hiervoor of je digitale ondertekening (bij "bestand kiezen") of
- onderteken de machtiging met je muis in het blok hieronder

Opmerking