Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon *
Mobiel
E-mail *
IBAN nr. *
T.n.v. *
Evenementen
KiesEvenement typeEvenementLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
Vragen
Deze inschrijving geldt voor het complete Ouder/Kind koppel. U hoeft dus maar 1 keer in te schrijven.
Naam Ouder *
Speelsterkte Ouder *
Aantal jaar ervaring Ouder *
Naam Kind *
Leeftijd Kind *
Speelsterkte Kind *
Aantal Jaar ervaring Kind
 
Akkoordverklaring:
* Hierbij machtig ik Amstelpark om met Incassant ID: NL96ZZZ331446550000
- een eenmalige incasso-opdracht naar uw bank te sturen om een bedrag van bovenstaand iban-nummer af te schrijven
* Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden van Amstelpark
Opmerking