Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon *
Mobiel
E-mail *
IBAN nr. *
T.n.v. *
Evenementen
KiesEvenement typeEvenementLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
Vragen
Onderdeel *
Mijn speelsterkte *
Aantal jaar ervaring *
Heb je een dubbelpartner? *
Naam Dubbelpartner
Speelsterkte Dubbelpartner
Aantal jaar ervaring
 
Akkoordverklaring:
* Hierbij machtig ik Amstelpark om met Incassant ID: NL96ZZZ331446550000
- een eenmalige incasso-opdracht naar uw bank te sturen om een bedrag van bovenstaand iban-nummer af te schrijven
* Hierbij ga ik akkoord met de algemene voorwaarden van Amstelpark
Opmerking