Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN *
T.n.v. *
Activiteiten
AtletiekCategorie*
Vragen
Mogelijkheid van invullen meerdere e-mailadressen van bijvoorbeeld de ouders/verzorgers ten behoeve van de communicatie.
Veel ouders/verzougers van de jeugdleden vinden het prettig als zij meerdere e-mailadressen kunnen invullen voor de onvangst van mailberichten van Haag Atletiek.
Dit is mogelijk door HIERBOVEN in het veld E-mail meerdere e-mailsdressen in te vullen, steeds gescheiden door een ; (punt-komma) teken.
LET OP: Het e-mailadres dat als eerste staat genoemd, wordt tevens het factuur-mailadres voor de contributie en dergelijke.
Als je het eerste hierboven ingevulde e-mailadres NIET voor facturen wil gebruiken, vul hier dan hiernaast het e-mailadres in voor de facturaties.
 
Wedstrijdlicentie
Alle jeugdleden U8 / U20 (van de mini-pupillen t/m de A-junioren) moeten van de Atletiekunie verplicht een wedstrijdlicente nemen.
Zorg er dan ook voor dat hierboven onder Activiteiten je voor Baan met lic..... hebt gekozen.
 
* = Let op: Als in dit formulier ergens dit * staat, dan ben je verplicht om dit veld aan te vinken.
 
Ik ben opmerkzaam gemaakt op Haag Atletiek door
Familie, vrienden, bekenden
Leden van Haag Atletiek
Social media van Haag Atletiek
Hardloopwinkels
Publicaties in kranten, radio, tv
 
Indeling jeugd categorie geboortejaar
*
 
Akkoord automatische incasso
Hierbij machtig ik HAAG Atletiek om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN-nummer af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie,
wedstrijd- en inschrijfgelden, afkoop vrijwilligerswerk e.d.
*Plaats hier een vinkje voor akkoord automatische incasso.
Ik betaal de contributie in:*termijnen
*Tenaamstelling rekeninghouder
 
Ooievaarspas
Ben je in het bezit van de gemeentelijke ooievaarspas, vul dan hieronder je pasnummer in:
Ooievaarspasnummer:
 
Vrijwilligerswerk algemeen
Wij vinden het belangrijk iedereen bij HAAG Atletiek te betrekken en de capaciteiten
van leden en ouders/verzorgers zoveel mogelijk te benutten.
HAAG Atletiek is een club die draait op vrijwilligers.
Op vele vlakken zoekt het bestuur regelmatig deskundigheid die wij graag vanuit de vereniging aanboren op de volgende gebieden:
Organisatorisch
Financieel
Juridisch
Bestuurlijk
Technisch
PR en communicatie, inclusief verslaggeving
Breed sporttechnisch
Kantinediensten
Jureren
Anders:
Toelichting:
Mocht u beschikbaar zijn om uw expertise op een van deze gebieden kosteloos aan te bieden bij voorkomende kwesties of vacatures
dan verzoeken wij u dit in de bovenstaande kolom aan te geven.
 
Verplicht vrijwilligerswerk ouders U14 / U16 (pupillen en junioren C en D)
Naast deze specifieke gebieden waarvoor we uw expertise graag willen gebruiken is bij onze vereniging het “verplicht vrijwilligerswerk” ingevoerd.
Ouders van U8 / U16 (Pupillen en de C en D Junioren) zijn verplicht bij te dragen aan alle activiteiten die moeten worden gedaan om trainingen en wedstrijden georganiseerd te krijgen.
Samen proberen we het lidmaatschap van HAAG Atletiek zo leuk mogelijk te maken.
 
Niet beschikbaar zijn voor vrijwilligerswerk
Als je als ouder van U8 / U16 (de pupillen, junioren C en D) niet in de gelegenheid bent om één of meerdere van de hieronder genoemde vrijwilligerswerkzaamheden op je te nemen,
dan kun je gebruik maken van de mogelijkheid om 50 euro extra per jaar contributie te betalen en zo je vrijwilligerswerk af te kopen.
Maak hier je keuze:
*
 
De ouders/verzorgers van U8 / U12 (de PUPILLEN) kunnen hieronder aangeven welk vrijwilligerswerk zij voor HAAG willen doen.
Pupillencoördinatie (PupCo)
Pupouder voor opvang (proef)leden
Puntenklassement
Wedstrijdinschrijving
Activiteiten (Sint, Kerstgala enz)
Training geven
Op afroep beschikbaar voor onvoorziene taken/overig
 
De ouders/verzorgers van U14 / U16 (de JUNIOREN C EN D )kunnen hieronder aangeven welk vrijwilligerswerk zij voor HAAG willen doen.
Gastouder op de baan bij trainingen
Maken van groepsindelingen voor de trainingen
Beheer proefleden
Inschrijven wedstrijden
Helpen bij het maken van de Nieuwsbrief
Het geven van trainingen
Algemene clubtaken zoals lid commissie atletiek evenementen, waarbij geholpen wordt met de programmering en de organisatie van wedstrijden, jurylid, lid van een verenigingscommissie enz.
Beschikbaar voor alle voorkomende taken bij de C&D junioren
 
Vrijwilligerswerk voor U18 / U20 (de JUNIOREN A en B)
Voor de junioren A en B geldt, dat ouders en de atleten zelf geen verplicht vrijwilligerswerk hoeven te doen,
maar hun hulp bij algemeen bestuurlijke, Atletiek-technische en commissietaken zijn zeer welkom.
Gedacht kan worden aan de volgende zaken:
Training geven door de atleet
Training geven door de moeder van de atleet
Training geven door de vader van de atleet
Beschikbaar voor alle soorten vrijwilligerswerk (zie ook bovenaan het vrijwilligerswerk algemeen
zoals:
Als je hebt gekozen voor JA afkopen vrijwilligerswerk, dan machtig je Haag Atletiek om 50 euro per jaar via automatische incasso van je bankrekening af te schrijven.
 
Atletiekhistorie
Ben je lid van een andere atletiekvereniging?*
Zo ja, welke vereniging
Zo ja, wil je dat je lidmaatschap dan wordt overgeschreven?
 
Kennis statuten
Door het plaatsen van het vinkje geef je aan kennis te hebben genomen van de statuten en het huishoudelijk reglement van HAAG Atletiek.
Deze kun je vinden op de website van HAAG Atletiek onder Vereniging>>Lidmaatschap.
*Ja, ik heb er kennis van genomen.
 
Persoonsgegevens
De verstrekte persoonsgegevens geven wij niet aan derden voor commercieel gebruik.
Indien dit wel gebeurt zal hier vooraf jouw toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden
die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
 
Medisch
Informeer je trainer bij gebruik van medicijnen of andere medische omstandigheden die voor sportbeoefening relevant zijn.
 
Aansprakelijkheid
HAAG Atletiek en haar trainers/vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel
opgelopen tijdens deelname aan de door haar georganiseerde activiteit(en).
 
Tot slot
Na het versturen van dit ingevulde formulier ontvang je direct een ontvangstbevestiging per e-mail.
Daarin ontvang je bijzonderheden over het ingaan van je lidmaatschap.
 
*Handtekening inschrijver
Hier uw naam invullen, Deze wordt als handtekening beschouwd
 
 
Toelichting bij het invullen van onderstaande 'Privacy instellingen' ledenadministratie AllUnited.
Standaard staat het privacy niveau op “ingelogde bezoekers”.
Dit houdt in dat jouw lidmaatschapsgegevens alleen zichtbaar zijn voor ingelogde vrijwilligers die lid zijn van Haag Atletiek. Als je GEEN lid bent van Haag atletiek, kun je deze gegevens dus nooit inzien.
Bij de vrijwilligers moet je denken aan bestuursleden, trainers, ledenadministratie en coördinatoren die bepaalde lidmaatschapsgegeven moeten kunnen raadplegen om hun taak/functie binnen Haag Atletiek uit te voeren en de vereniging draaiende te houden.
Deze functionarissen kunnen alleen bij dat deel van de lidmaatschapsgegevens die relevant zijn voor hun functie/taak. Hiervoor zijn ze gemachtigd door het bestuur en voor het inzien gebruiken ze een wachtwoord.
Het bestuur verzoekt je dringend om de hieronder beschreven standaardinstellingen NIET te wijzigen.
Verder verzoeken wij je om de ‘Overige privacy instellingen’ hieronder ook NIET aan te vinken. In ieder geval moet er één e-mailadres beschikbaar blijven.
Voor een optimale communicatie naar de leden en het lidmaatschap van de Atletiekunie is het kunnen beschikken over geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en adres, noodzakelijk.
Als je hier vragen over hebt, kun je die stellen aan de ledenadministratie, ledenadministratie@haagatletiek.nl
Na acceptatie door de ledenadministratie kun je jouw relatiegegevens inzien/wijzigen via: www.haagatletiek.nl >> Vereniging >> Inloggen persoonlijke gegevens.
Privacy instellingen
Akkoord Privacy Statement
Privacy statement
*
Gelezen en akkoord
Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van de vereniging.
Meer privacy? Geef hieronder je gewenste niveau aan en welke gegevens je daarvan eventueel niet getoond wilt hebben.
Privacy niveau
Openbaar
Jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar wanneer de
club/vereniging persoonsgegevens openbaar toont.
Ingelogde bezoekers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers.
Ingelogde groepsleden
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers
van groepen waar je aan deelneemt (bijv. teams en lessen).
Gebruikers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor functionarissen
met toegang tot de administratie.
Overige privacy instellingen
Geboortedatum niet tonen
Pasfoto niet tonen
E-mailadres niet tonen
Telefoonnummers niet tonen
Adres niet tonen
Geen beeldmateriaal gebruiken
Blokkeer commerciële berichten
Je ontvangt geen berichten waarvan de afzender aangeeft dat het commerciële inhoud bevat
Clubblad/Nieuwsbrief
Let op: Vink je dit uit, dan ontvang je geen relevante
verenigingsinformatie meer en geef je aan zelf
verantwoordelijk te zijn voor het vergaren van
alle informatie die direct van belang
is voor jou als verenigingslid.
Opmerking