Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail *
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN *
T.n.v. *
Activiteiten
AtletiekCategorie*
Atletiekunie nummer
Vragen
Mogelijkheid van invullen meerdere e-mailadressen van bijvoorbeeld de ouders/verzorgers.
Veel ouders/verzougers van de jeugdleden vinden het prettig als zij meerdere e-mailadressen kunnen invullen voor de onvangst van mailberichten van Haag Atletiek.
Dit is mogelijk door HIERBOVEN in het veld E-mail meerdere e-mailsdressen in te vullen, steeds gescheiden door een ; (punt-komma) teken.
 
Wedstrijdlicentie
Alle jeugdleden van de mini-pupillen t/m de A-junioren moeten van de Atletiekunie verplicht een wedstrijdlicente nemen.
Zorg er dan ook voor dat hierboven onder Activiteiten je voor Lid met licentie hebt gekozen.
 
* = Let op: Als in dit formulier ergens dit * staat, dan ben je verplicht om dit veld aan te vinken.
 
Ik ben opmerkzaam gemaakt op Haag Atletiek door
Familie, vrienden, bekenden
Leden van Haag Atletiek
Social media van Haag Atletiek
Hardloopwinkels
Publicaties in kranten, radio, tv
 
Akkoord automatische incasso
Hierbij machtig ik HAAG Atletiek om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN-nummer af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie,
wedstrijd- en inschrijfgelden, afkoop vrijwilligerswerk e.d.
*Plaats hier een vinkje voor akkoord automatische incasso.
Ik betaal de contributie in *termijnen
*Tenaamstelling rekeninghouder
 
Ooievaarspas
Ben je in het bezit van de gemeentelijke ooievaarspas, vul dan hieronder je pasnummer in:
Ooievaarspasnummer:
 
Vrijwilligers
Wij vinden het belangrijk iedereen bij HAAG Atletiek te betrekken en de capaciteiten
van leden en ouders/verzorgers zoveel mogelijk te benutten.
HAAG Atletiek is een club die draait op vrijwilligers.
Samen proberen we het lidmaatschap van HAAG Atletiek zo leuk mogelijk te maken.
 
Je ouders/verzorgers kunnen hieronder alvast aangeven welke vrijwilligerstaak/-taken zij leuk zouden vinden:
Limonade en kantinedienst (woe en zat) bij wedstrijden
PupillencoŲrdinatie
Puntenklassement
Wedstrijdinschrijving
Activiteiten (Sint, Kerstgala enz)
Begeleiding wedstrijden
Jurylid
Verslaggever
Jeugdcommissie
Training geven
Vrijwilliger herfstkamp (herfstvakantie)
Vrijwilliger trainingsweekend (Pinksteren)
JuniorencoŲrdinatie
Andere taak:
 
Vrijwilligerstaak afkopen
Als je niet in de gelegenheid bent om ťťn of meerdere van de bovengenoemde vrijwilligerstaken op je te nemen,
kun je ook gebruik maken van de mogelijkheid om 50 euro extra per jaar contributie te betalen
en zo je vrijwilligerstaak af te kopen.
Door in dit hokje een 'vinkje' te plaatsen, machtig ik Haag Atletiek om 50 euro per jaar via automatische incasso
van mijn bankrekening af te schrijven en zo mijn vrijwilligerstaak af te kopen.
 
Atletiekhistorie
 
Ben je lid (geweest) van een andere atletiekvereniging?*
Zo ja, welke vereniging
Zo ja, wil je dat je lidmaatschap dan wordt overgeschreven?
 
Kennis statuten
Door het plaatsen van het vinkje geef je aan kennis te hebben genomen van de statuten en het huishoudelijk reglement van HAAG Atletiek.
Deze kun je vinden op de website van HAAG Atletiek onder Vereniging>>Lidmaatschap.
*Ja, ik heb er kennis van genomen.
 
Persoonsgegevens
De verstrekte persoonsgegevens geven wij niet aan derden voor commercieel gebruik.
Indien dit wel gebeurt zal hier vooraf jouw toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden
die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
 
Medisch
Informeer je trainer bij gebruik van medicijnen of andere medische omstandigheden die voor sportbeoefening relevant zijn.
 
Aansprakelijkheid
HAAG Atletiek en haar trainers/vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel
opgelopen tijdens deelname aan de door haar georganiseerde activiteit(en).
 
Tot slot
Na het versturen van dit ingevulde formulier ontvang je direct een ontvangstbevestiging per e-mail.
Daarin ontvang je bijzonderheden over het ingaan van je lidmaatschap.
 
*Handtekening inschrijver
Hier uw naam invullen, Deze wordt als handtekening beschouwd
 
 
Toelichting bij het invullen van onderstaande 'Privacy instellingen' ledenadministratie AllUnited.
Standaard staat het privacy niveau op ďingelogde bezoekersĒ.
Dit houdt in dat jouw lidmaatschapsgegevens alleen zichtbaar zijn voor ingelogde vrijwilligers die lid zijn van Haag Atletiek. Als je GEEN lid bent van Haag atletiek, kun je deze gegevens dus nooit inzien.
Bij de vrijwilligers moet je denken aan bestuursleden, trainers, ledenadministratie en coŲrdinatoren die bepaalde lidmaatschapsgegeven moeten kunnen raadplegen om hun taak/functie binnen Haag Atletiek uit te voeren en de vereniging draaiende te houden.
Deze functionarissen kunnen alleen bij dat deel van de lidmaatschapsgegevens die relevant zijn voor hun functie/taak. Hiervoor zijn ze gemachtigd door het bestuur en voor het inzien gebruiken ze een wachtwoord.
Het bestuur verzoekt je dringend om de hieronder beschreven standaardinstellingen NIET te wijzigen.
Verder verzoeken wij je om de ĎOverige privacy instellingení hieronder ook NIET aan te vinken
Voor een optimale communicatie naar de leden en het lidmaatschap van de Atletiekunie is het kunnen beschikken over geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en adres, noodzakelijk.
Als je hier vragen over hebt, kun je die stellen aan de ledenadministratie, conhaag@gmail.com
Na acceptatie door de ledenadministratie kun je jouw relatiegegevens inzien/wijzigen via: www.haagarletiek.nl >> Vereniging >> Inloggen persoonlijke gegevens.
Privacy instellingen
Akkoord Privacy Statement
Privacy statement
*
Gelezen en akkoord
Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van de vereniging.
Meer privacy? Geef hieronder je gewenste niveau aan en welke gegevens je daarvan eventueel niet getoond wilt hebben.
Privacy niveau
Openbaar
Jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar wanneer de
club/vereniging persoonsgegevens openbaar toont.
Ingelogde bezoekers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers.
Ingelogde groepsleden
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers
van groepen waar je aan deelneemt (bijv. teams en lessen).
Gebruikers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor functionarissen
met toegang tot de administratie.
Overige privacy instellingen
Geboortedatum niet tonen
Pasfoto niet tonen
E-mailadres niet tonen
Telefoonnummers niet tonen
Adres niet tonen
Geen beeldmateriaal gebruiken
Blokkeer commerciële berichten
Je wilt geen commerciële berichten ontvangen.
Clubblad/Nieuwsbrief
Let op: Vink je dit uit, dan ontvang je geen relevante
verenigingsinformatie meer en geef je aan zelf
verantwoordelijk te zijn voor het vergaren van
alle informatie die direct van belang
is voor jou als verenigingslid.
Opmerking