Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail*
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN*
T.n.v.*
Activiteiten
AtletiekCategorie*
Atletiekunie nummer
Vragen
Wedstrijdlicentie
Alle jeugdleden van de mini-pupillen t/m de A-junioren moeten van de Atletiekunie verplicht een wedstrijdlicente nemen.
Zorg er dan ook voor dat hierboven onder Activiteiten je voor Lid met licentie hebt gekozen.
 
* = Let op: Als in dit formulier ergens dit * staat, dan ben je verplicht om dit veld aan te vinken.
 
Akkoord automatische incasso
Hierbij machtig ik HAAG Atletiek om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN-nummer af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie,
wedstrijd- en inschrijfgelden, afkoop vrijwilligerswerk e.d.
* Plaats hier een vinkje voor akkoord automatische incasso.
Ik betaal de contributie in * termijnen
Tenaamstelling rekeninghouder *
 
Ooievaarspas
Ben je in het bezit van de gemeentelijke ooievaarspas, vul dan hieronder je pasnummer in:
Ooievaarspasnummer:
 
Vrijwilligers
HAAG Atletiek is een club die draait op vrijwilligers.
Samen proberen we het lidmaatschap van HAAG Atletiek zo leuk mogelijk te maken.
Wij vinden het belangrijk iedereen bij HAAG Atletiek te betrekken en de capaciteiten
van leden en ouders/verzorgers zoveel mogelijk te benutten.
 
Je ouders/verzorgers kunnen onderstaand alvast aangeven welke vrijwilligerstaak/-taken zij leuk zouden vinden:
Limonade en kantinedienst (woe en zat) bij wedstrijden
Pupillenco÷rdinatie
Puntenklassement
Wedstrijdinschrijving
Activiteiten (Sint, Kerstgala enz)
Begeleiding wedstrijden
Jurylid
Verslaggever
Jeugdcommissie
Training geven
Vrijwilliger herfstkamp (herfstvakantie)
Vrijwilliger trainingsweekend (Pinksteren)
Juniorenco÷rdinatie
Andere taak:
 
Vrijwilligerstaak afkopen
Als je niet in de gelegenheid bent om ÚÚn of meerdere van de bovengenoemde vrijwilligerstaken op je te nemen,
kun je ook gebruik maken van de mogelijkheid om 50 euro extra per jaar contributie te betalen
en zo je vrijwilligerstaak af te kopen.
Door in dit hokje een 'vinkje' te plaatsen, machtig ik Haag Atletiek om 50 euro per jaar via automatische incasso
van mijn bankrekening af te schrijven en zo mijn vrijwilligerstaak af te kopen.
 
Atletiekhistorie
Ben je lid (geweest) van een andere atletiekvereniging? *
Zo ja, welke vereniging
Zo ja, wil je dat je lidmaatschap dan wordt overgeschreven?
 
Kennis statuten
* Door het plaatsen van het vinkje geef je aan kennis te hebben genomen van de statuten en
het huishoudelijk reglement van HAAG Atletiek.
Deze kan je vinden op de website van HAAG Atletiek onder Vereniging>>Lidmaatschap.
 
Persoonsgegevens
De verstrekte persoonsgegevens geven wij niet aan derden voor commercieel gebruik.
Indien dit wel gebeurt zal hier vooraf jouw toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden
die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
* Ik ga hiermee akkoord
 
Medisch
Informeer je trainer bij gebruik van medicijnen of andere medische omstandigheden die voor sportbeoefening relevant zijn.
 
Aansprakelijkheid
HAAG Atletiek en haar trainers/vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel
opgelopen tijdens deelname aan de door haar georganiseerde activiteit(en).
 
Tot slot
Na het versturen van dit ingevulde formulier ontvang je direct een ontvangstbevestiging per e-mail.
Daarin ontvang je bijzonderheden over het ingaan van je lidmaatschap.
 
* Handtekening inschrijver
Hier uw naam invullen, Deze wordt als handtekening beschouwd
Privacy instellingen
Akkoord Privacy Statement
Privacy statement *Gelezen en akkoord
Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van de vereniging.
Meer privacy? Geef hieronder je gewenste niveau aan en welke gegevens je daarvan eventueel niet getoond wilt hebben.
Privacy niveau
Openbaar Jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar wanneer de
club/vereniging persoonsgegevens openbaar toont.
Ingelogde bezoekers Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers.
Ingelogde groepsleden Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers
van groepen waar je aan deelneemt (bijv. teams en lessen).
Gebruikers Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor functionarissen
met toegang tot de ledenadministratie.
Overige privacy instellingen
Geboortedatum niet tonen
Pasfoto niet tonen
E-mailadres niet tonen
Telefoonnummers niet tonen
Adres niet tonen
Geen beeldmateriaal gebruiken
Blokkeer commerciŰle berichten Je wilt geen commerciŰle berichten ontvangen.
Clubblad/Nieuwsbrief Let op: Vink je dit uit, dan ontvang je geen relevante
verenigingsinformatie meer en geef je aan zelf
verantwoordelijk te zijn voor het vergaren van
alle informatie die direct van belang
is voor jou als verenigingslid.
Opmerking