Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
Telefoon 1*Telefoon 2
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.*
T.n.v.
Activiteiten
AtletiekCategorie*
Indien bekend:
Atletiekunie nummer
ProjectgroepCategorie*
Vragen
Startdatum
Datum eerste training: (is start van de gratis proefmaand bij het gewone lidmaatschap)*
 
Taalvoorkeur
In welke taal wil je berichten ontvangen?*
 
CPC-trainingen beoogde afstand:(alleen te kiezen bij projectgroep CPC)
5 KM 10 KM 21 KM
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik The Hague Road Runners om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen wegens de jaarlijkse
contributie. Bij een projectlidmaatschap is deze machtiging eenmalig.
 
Vrijwilligers
The Hague Road Runners is een club die louter op vrijwilligers draait.
Indien je er - nu of in de toekomst - voor voelt je steentje bij te dragen, neem dan contact op met de vrijwilligerscoördinator.
 
Extra vragen
Telefoon in geval van nood (ICE):
Contactnaam in geval van nood (ICE):
Trainer?*
Entree via?*
 
Persoonsgegevens
Je gegevens worden niet aan derden verschaft voor commercieel gebruik.
Wel zullen relevante gegevens worden uitgewisseld met onze overkoepelende organisatie, de Atletiekunie.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
 
Opmerking
Hieronder kun je een eventueel eerder lidmaatschap van HRR dan wel een andere atletiekvereniging vermelden en/of andere zaken
die voor het lidmaatschap van belang zijn.
Opmerking