Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
IBAN nr. *
T.n.v.
Vragen
VRIENDEN VAN PAF
Doorlopende MachtigingAutomatische incasso
Naam:Tennisvereniging PAF
Adres:Marsweg 4
Plaats:8013PD Zwolle
Incassant ID:NL53ZZZ050332680000
Kenmerk machtiging:
 
Ondergetekende geeft toestemming aan :
- tennisvereniging PAF om doorlopende incasso - opdrachten naar uw bank te sturen om jaarlijks een
bedrag van € 50,00 van uw rekening af te schrijven wegens de jaarlijkse bijdrage aan Vrienden van PAF.
- uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht
van tennisvereniging PAF.
 
Akkoordverklaring
 
Plaats en datum:
 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
8 weken na de afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
 
Wanneer u dit machtigingsformulier invult en verstuurd, incasseren wij jaarlijks automatisch uw bijdrage Vrienden van PAF.
Dat zorgt voor ons beiden voor meer gemak.
Opmerking