Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
E-mail factuurontvanger
IBAN nr.*
T.n.v.
Activiteiten
AtletiekCategorie*
Atletiekunie nummer
Vragen
****** N.B. Jeugdleden worden altijd als wedstrijdatleet ingeschreven. ******
Betaling contributie
Wilt U aangeven hoe de contributie betaald zal worden.*
 
Akkoord voor machtiging
Hierbij machtig ik Atletico '73 om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
 
Vrijwilligers
Atletico '73 is een vereniging die draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het sporten nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
Atletico '73 mag contact met mij opnemen voor het eventueel verrichten van vrijwilligers werk.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
 
Opgave trainingsgroep
Bij welke trainer ga je trainen? (voor zover bekend)*
Aanvullende info voor trainer; of reden gast of student lidmaatschap
 
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor het lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Akkoord verklaring
 
Communicatie
Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte
van de activiteiten van onze groep. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s.
Daarnaast gebruiken we beeldmateriaal voor promotiedoeleinden
van Atletico.
*Akkoord verklaring
 
WhatsApp
Via whatsapp houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van
verschillende groepen. Hiervoor maken we gebruik van uw telefoonnummer.
*Akkoord verklaring
 
Medische gegevens
Via het opmerkingenveld hieronder, of gedurende de lidmaatschap periode bij Atletico '73, kunt U medische gegevens doorgeven aan de vereniging. Deze gegevens blijven in ons bezit tot uw afmelding bij Atletico '73.
Er zal zeer zorgvuldig worden omgegaan met de medische gegevens.
*Akkoord verklaring
 
AtletiekhistorieIndien je bij een andere atletiek vereniging lid bent of bent geweest.
Geef dan in het opmerkingen veld aan welke vereniging. Geef tevens aan of het lidmaatschap mag worden overgeschreven naar Atletico '73,
informeer hierover wel je oue club.
 
Ondertekening
Ondertekening dat het formulier na waarheid is ingevuld, en indien aangegeven akkoord voor de automatische incasso.
Handtekening Atleet/ouder/verzorger
*
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
*Vink hier aan dat U akkoord gaat en alles naar waarheid hebt ingevuld.
Indien lid jonger dan 16 jaar is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande.
 
Op dit aanmeldformulier is de Privacy Policy van toepassing. Deze kunt u nalezen op de website van onze verenging.
* verplicht in te vullen
Opmerking