Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail: Voor kinderen jonger dan 16 jaar
moet hier het e-mailadres van een ouder/verzorger ingevuld worden.
*
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.
T.n.v.
Activiteiten
VoetbalCategorie*
KNVB nummer
Vragen
Overschrijvingen
Voor overschrijvingen van de ene naar de andere voetbalvereniging gelden speciale regels.
Graag aanvinken indien van toepassing:
Ik heb hiervoor bij een Nederlandse vereniging gevoetbald.
Ik heb hiervoor bij een buitenlandse vereniging gevoetbald.
 
ID-gegevens
leden van 16 jaar en ouder moet een kopie legitimatiebewijs inleveren
Identiteitsbewijs:
Nummer:
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Sportclub Deventer om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen om een bedrag van bovenstaand
iban-nummer af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie, inschrijfgeld en andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Vrijwilligers
Sportclub Deventer is een familieclub die draait op vrijwilligers. We zijn afhankelijk van ieders inzet. Daarom vragen we je als lid
of ouder/verzorger een bijdrage te leveren. Er zijn veel verschillende taken te vervullen en door het doen van vrijwilligerswerk
leer je snel mensen kennen en raak je betrokken bij onze mooie club. Sommige leden doen een paar keer per seizoen wat en anderen zijn het
liefst iedere week met onze vereniging bezig. Kortom: voor elk wat wils!
 
Onderstaand een overzicht van de taken die er binnen de club zijn. Je hebt de mogelijkheid om 2 voorkeuren aan te geven.
En wellicht heb je zelf ook nog ideeën of doe je al wat binnen de club. Dit kan aangegeven worden bij het lege invulveld.
Als je niets invult, zullen we je benaderen voor het draaien van bardiensten.
1e Voorkeur
*
Anders: Indien u voor anders heeft gekozen vul dan hieronder uw persoonlijke voorkeur 1 in
 
2e Voorkeur
*
Anders: Indien u voor anders heeft gekozen vul dan hieronder uw persoonlijke voorkeur 2 in
 
Akkoordverklaring statuten
*Door het ondertekenen van dit aanmeldingsformulier geeft u aan kennis te hebben genomen van de statuten van Sportclub Deventer
Opzeggen van het lidmaatschap moet per e-mail en kan alleen per 15 december of 15 juni. Voor meer informatie hierover zie onze website
Privacy instellingen
Akkoord Privacy Statement
Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van de vereniging.
Meer privacy? Geef hieronder je gewenste niveau aan en welke gegevens je daarvan eventueel niet getoond wilt hebben.
Privacy niveau
Openbaar
Jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar wanneer de
club/vereniging persoonsgegevens openbaar toont.
Ingelogde bezoekers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers.
Ingelogde groepsleden
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers
van groepen waar je aan deelneemt (bijv. teams en lessen).
Gebruikers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor functionarissen
met toegang tot de administratie.
Overige privacy instellingen
Geboortedatum niet tonen
Pasfoto niet tonen
E-mailadres niet tonen
Telefoonnummers niet tonen
Adres niet tonen
Geen beeldmateriaal gebruiken
Blokkeer commerciële berichten
Je ontvangt geen berichten waarvan de afzender aangeeft dat het commerciële inhoud bevat
Clubblad/Nieuwsbrief
Let op: Vink je dit uit, dan ontvang je geen relevante
verenigingsinformatie meer en geef je aan zelf
verantwoordelijk te zijn voor het vergaren van
alle informatie die direct van belang
is voor jou als verenigingslid.
Opmerking