Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail: Voor kinderen jonger dan 16 jaar
moet hier het e-mailadres van een ouder/verzorger ingevuld worden.
*
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.
T.n.v.
Activiteiten
VoetbalCategorie*
KNVB nummer
Vragen
Overschrijvingen
Voor overschrijvingen van de ene naar de andere voetbalvereniging gelden speciale regels.
Graag aanvinken indien van toepassing:
Ik heb hiervoor bij een Nederlandse vereniging gevoetbald.
Ik heb hiervoor bij een buitenlandse vereniging gevoetbald.
 
ID-gegevens
leden van 16 jaar en ouder moet een kopie legitimatiebewijs inleveren
Identiteitskaart:
Nummer:
 
Akkoord automatische incasso
* Hierbij machtig ik Sportclub Deventer om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen om een bedrag van bovenstaand
iban-nummer af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie, inschrijfgeld en andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger *
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Vrijwilligers
Sportclub Deventer is een familieclub die draait op vrijwilligers. Door mee te helpen leer je veel mensen kennen.
We doen daarom ook graag een beroep op jou/je ouder(s)- verzorger(s).
We zullen binnenkort contact met je opnemen om te kijken wat jij/ je ouder(s) voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen.
Ook al heb je weinig tijd, we proberen iedereen bij Sportclub te betrekken
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Bardienst
Begeleider team
Voetbaltechnische zaken (bv. Trainer)
Administratieve taken
Organisatie (feesten/evenementen)
Anders, nl.
 
Akkoordverklaring statuten
* Door het ondertekenen van dit aanmeldingsformulier geeft u aan kennis te hebben genomen van de statuten van Sportclub Deventer
Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk voor 15 december van het lopende seizoen of 31 mei na afloop van het seizoen
bij de secretaris of ledenadministratie van onze vereniging worden ingediend.
Als de opzegging te laat is, dan ben je verplicht om ook over het gehele volgende boekjaar contributie te betalen.
Privacy instellingen
Akkoord Privacy Statement
Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van de vereniging.
Meer privacy? Geef hieronder je gewenste niveau aan en welke gegevens je daarvan eventueel niet getoond wilt hebben.
Privacy niveau
Openbaar
Jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar wanneer de
club/vereniging persoonsgegevens openbaar toont.
Ingelogde bezoekers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers.
Ingelogde groepsleden
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers
van groepen waar je aan deelneemt (bijv. teams en lessen).
Gebruikers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor functionarissen
met toegang tot de administratie.
Overige privacy instellingen
Geboortedatum niet tonen
Pasfoto niet tonen
E-mailadres niet tonen
Telefoonnummers niet tonen
Adres niet tonen
Geen beeldmateriaal gebruiken
Blokkeer commerciële berichten
Je wilt geen commerciële berichten ontvangen.
Clubblad/Nieuwsbrief
Let op: Vink je dit uit, dan ontvang je geen relevante
verenigingsinformatie meer en geef je aan zelf
verantwoordelijk te zijn voor het vergaren van
alle informatie die direct van belang
is voor jou als verenigingslid.
Opmerking