Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.*
Lessen
KiesLes typeLesdag(en)Tijdstip
DansBewegen op Muziekdinsdag15:30 - 16:00
DansKids Dancedinsdag16:00 - 16:45
DansUrban Dancedinsdag16:45 - 17:30
DansMixed Dancedinsdag18:00 - 19:00
Vragen
Start lidmaatschap
Het lidmaatschap zal ingaan na 2 proeflessen. De datum van de 3e les is op (vul hieronder de datum in):
*
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Ik heb de lidmaatschapsvoorwaarden van SV Dynamiek gelezen en ga hiermee akkoord.
 
Contributie
Betalen van de contributie gebeurt door middel van automatische incasso. De eerste betaling bestaat uit inschrijfgeld en contributie.
De bondscontributie (KNGU) en contributie SV Dynamiek worden afzonderlijk geïncasseerd. Bondscontributie 1 keer per jaar in januari
en contributie SV Dynamiek ieder begin van het kwartaal.
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik SV Dynamiek Havelte om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtiging.
*
Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Graag je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Persoonsgegevens
*Ik heb het Privacybeleid van SV Dynamiek gelezen en ga hiermee akkoord.
 
Tijdens lessen en evenementen worden er door SV Dynamiek soms foto's en/of video's gemaakt. Deze worden
gebruikt voor onze website, ClubApp en/of social media. Soms worden video's van een les gebruikt als oefenmateriaal
en gedeeld binnen de eigen, besloten groepsapp.
We vragen je in het keuzemenu aan te geven of je er wel of geen toestemming voor geeft dat beeldmateriaal
waarop je kind voorkomt, gebruikt wordt voor bovengenoemde doeleinden: *
 
Er kunnen aandachtspunten zijn in de lichamelijke gesteldheid van onze leden. Vanwege privacywetgeving leggen wij deze gegevens niet vast.
Is het wel van belang dat de trainer op de hoogte is, geef het dan bij voorkeur bij de trainer aan voor aanvang van de les.
 
Waar kun je ons bij helpen?
SV Dynamiek heeft voor kleine en grotere activiteiten regelmatig helpende handen nodig.
Geef hieronder aan waar jij bij zou kunnen helpen:
 
Helpen als vrijwilliger
Helpen bij de plaatselijke clubactie (zoals de eieractie)
Helpen bij de Grote ClubActie
Helpen bij het jaarlijkse ledenfeestje
Helpen bij een uitvoering
 
Ondersteunen bestuur
Werven van sponsoren
Meewerken aan projecten
Invullen van een bestuursfunctie
Aansturing activiteitencommissie
 
Ben je in het bezit van een EHBO diploma?
Als EHBO-vrijwilliger aanwezig zijn bij clubactiviteiten (wij bieden geen EHBO-cursus aan)
 
Voor de activiteiten die ik heb aangevinkt heb ik gemiddeld
uren per maand beschikbaar.
 
Anders:
Ik kan op voorhand niet aangeven wanneer en hoeveel uren ik beschikbaar ben.
Het bestuur van SV Dynamiek mag in geval van activiteiten wel contact met me opnemen:*
Opmerking