Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon *
Mobiel *
E-mail *
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten (Kies hieronder uw categorie)
Lidmaatschap HellasCategorie*
Vragen
 
Atletenlicentie NTB
Klik hier als u een Atletenlicentie van de NTB wilt (zie ook NTB website)
 
Korting 2e NTB Licentie
Geef hier aan of er al een ander lid op hetzelfde adres woont. De NTB verstuurt dan maar 1x het NTB magazine*
Indien antwoord Ja; Vul hier de naam 2e lid in:
 
Startdatum
Er zijn 6 startmomenten per jaar. Hier staat het eerstvolgende moment dat u kunt instromen: 6 november 2020
Wilt u meer informatie? Stuur ons dan een mail via Deze LINK
 
U-pas
Heeft u een U-pas?
Indien “ja”, vink dan het vakje aan en stuur een kopie van voor- en achterkant
van de U-pas op naar de ledenadministratie
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Hellas Utrecht om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen om een bedrag
van bovenstaand IBAN af te schrijven voor Bonds- en verenigingscontributie, inschrijfgeld en evt.
andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
 
Handtekening lid, ouder en/of verzorger*
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening voor de automatische incasso beschouwd
 
Specifieke kennis/kunde
Hellas Utrecht is altijd op zoek naar leden die de vereniging iets meer kunnen bieden dan alleen het lidmaatschap.
Heeft u specifieke kennis/kunde waarop wij als vereniging (al dan niet incidenteel) een beroep kunnen doen?
Wilt u dat dan hieronder aangeven:
Gewenst vrijwilligerswerk
Een bestuurlijke functie vervullen
Training geven
Helpen bij wedstrijden
Activiteiten binnen de eigen trainingsgroep
Financiën / Administratie
Public Relations / Communicatie
 
Bent u in het bezit van een van de volgende diploma's
EHBO/BHV/AED diploma?
Sporttechnisch diploma?
 
Triathlonhistorie
Bent u nu lid bij een andere vereniging?
Naam vereniging:
Zo ja, ik wil dat mijn lidmaatschap wordt overgeschreven
Evt. huidig licentienummer KNAU/NTB
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden NIET uitgewisseld met derden voor commercieel gebruik.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht. Klik HIER voor de pagina over het privacybeleid.
*Ik ga hiermee akkoord
 
Hellas Triathlon Tijdschrift
Enkele keren per jaar ontvangt u het tijdschrift BZ&T (Bloed, Zweet & Tranen).
Het clubblad wordt per post verstuurd. Tegenwoordig bieden we ook de optie om het digitaal te versturen.
Zorg dat u in ieder geval één van de 2 opties hieronder aanvinkt.
Wilt u het clubblad per post ontvangen (standaard), zorg ervoor dat het vakje hiernaast staat aangevinkt.
Wilt u het clubblad digitaal ontvangen, klik dan hier
Opmerking