Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
Mobiel 1*Mobiel 2
E-mail*
IBAN nr.*
T.n.v.*
Vragen
Voorkeuren
Hieronder kun je aangeven naar welke les en lesdag je voorkeur uit gaat
Maandag (wedstrijdturnen meisjes)
Dinsdag (recreatieturnen jongens)
Woensdag (klimdoek)
Woensdag (wedstrijdturnen jongens - toelating na proeftraining)
Donderdag (recreatieturnen meisjes)
Zaterdag (recreatieturnen meisjes)
Zaterdag (kleuters)
Maandag/Dinsdag & Vrijdag (ervaring D3 niveau vereist)
 
Vrijwilligers
Wilskracht draait op vrijwilligers. Met elkaar proberen we het sporten en het lidmaatschap nog leuker te maken!
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij Wilskracht te betrekken.
Wil je hieronder aangeven wat je leuk zou vinden en waar je ons bij zou kunnen helpen?
 
Zou je in de toekomst wellicht een jurycursus willen volgen?
Ja
Nee
Misschien
Extra leuk voor ouders met een turnachtergrond! Lees er meer over door in het menu naar > wedstrijden > jureren te gaan.
 
Ik sta al op de wachtlijst
Ik sta al bij Wilskracht op de wachtlijst en wil dat mijn oorspronkelijke aanmeldingsdatum wordt gehandhaafd.
 
Algemene voorwaarden
*Ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden.
Voor onze algemene voorwaarden klik hier
 
Fotobeleid
Ik geef toestemming door Turnvereniging Wilskracht gemaakte foto's van mij te publiceren
op website en social media. (Dit is erg belangrijk voor de vereniging. Foto's kunnen op aanvraag
altijd weer verwijderd worden).
Voor de volledige tekst van ons fotobeleid klik hier
 
Huisregels
Voor de volledige tekst van onze huisregels klik hier
 
Privacyverklaring
Voor de volledige tekst van onze privacyverklaring klik hier
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Wilskracht om na ingang van het lidmaatschap doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen om een bedrag van
bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening ouder/verzorger*
Graag achternaam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.
Opmerking