Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN*
T.n.v.*
Lessen
KiesLesLocatiedag(en)Tijdstip
A-selectie 13-40 jr.Turnhalvrijdag19:30 - 21:30
A-selectie 9-13 jr.Turnhalvrijdag18:00 - 20:00
B-selectie 12 jr. e.o.Turnhaldonderdag17:45 - 19:00
B-selectie 9 - 12 jr.Turnhalwoensdag17:30 - 18:45
Extra TurngroepTurnhaldonderdag17:45 - 19:00
Jazz-B selectie Zuiderbreedtedinsdag20:00 - 21:30
Jazz-C selectie Zuiderbreedtedinsdag18:30 - 19:45
Jazz-D selectieZuiderbreedtedinsdag17:30 - 18:45
Jongens selectieTurnhaldonderdag17:45 - 19:45
Selectie meisjes 6-9 jrTurnhalwoensdag17:30 - 18:45
Vragen
- U kiest voor 1 soort les, locatie en tijdstip U kunt niet zonder bevestiging naar de les gaan.
- De inschrijving is pas definitief na bevestiging van C.G.V. Olympia
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik C.G.V. Olympia om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van C.G.V. Olympia: Klik hier
 
Persoonsgegevens
*Ik heb het Privacybeleid gelezen en ga daarmee akkoord. Voor het volledige Privacybeleid: Klik hier.
 
Overige vragen
Ik wil graag de nieuwsbrief met verenigingsinformatie van C.G.V. Olympia ontvangen*
C.G.V. Olympia mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor website & social media*
C.G.V. Olympia mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor trainingsdoeleinden*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie
                    in het bestuur/redactie*
                    in de activiteitencommissie*
                    als jurylid*
                    eenmalig*
* al deze velden zijn verplicht in te vullen
Opmerking