Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.*
Lessen
KiesLesLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
Sas van Gent woensdag 16-18 JongensDe StatieWekelijks op:woensdag16:00 - 18:00
Sas van Gent woensdag 20-21 Meisjes RecreatieDe StatieWekelijks op:woensdag20:00 - 21:00
Sas van Gent donderdag 17-18 Meisjes RecreatieDe StatieWekelijks op:donderdag17:00 - 18:00
Sas van Gent donderdag 18-19 Meisjes RecreatieDe StatieWekelijks op:donderdag18:00 - 19:00
Sas van Gent donderdag 19-20 JongensDe StatieWekelijks op:donderdag19:00 - 20:00
Philippine vrijdag 17-18 KleutersGymzaal PhilippineWekelijks op:vrijdag17:00 - 18:00
Philippine vrijdag 18-19 RecreatieGymzaal PhilippineWekelijks op:vrijdag18:00 - 19:00
Philippine vrijdag 19-20 RecreatieGymzaal PhilippineWekelijks op:vrijdag19:15 - 20:15
Vragen
- U kiest voor 1 soort les, locatie en tijdstip U kunt niet zonder bevestiging naar de les gaan.
- De inschrijving is pas definitief na bevestiging van GV THOR
 
WEDSTRIJDGROEPEN
Ik ben geïnteresseerd in wedstrijdturnen en wil graag informatie over:
 
Akkoord automatische incasso
Hierbij machtig ik GV THOR om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van GV THOR: Klik hier
 
Persoonsgegevens
*Ik heb het Privacybeleid gelezen en ga daarmee akkoord. Voor het volledige Privacybeleid: Klik hier.
 
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Overige vragen
Ik wil graag de nieuwsbrief met verenigingsinformatie van GV THOR ontvangen*
GV THOR mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor website & social media*
GV THOR mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor trainingsdoeleinden*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
Opmerking