Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.*
T.n.v.*
Lessen
KiesLes typeLesLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
GymGymnastiek groep 1 Sportbedrijf Tijenraan RaalteWekelijks op:dinsdag16:00 - 17:00
GymGymnastiek groep 3 Sportbedrijf Tijenraan RaalteWekelijks op:dinsdag18:00 - 19:00
GymGymnastiek groep 2 dinsdag Sportbedrijf Tijenraan RaalteWekelijks op:dinsdag17:00 - 18:00
Vragen
- U kiest voor 1 soort les. U kunt niet zonder bevestiging naar de les gaan.
- De inschrijving is pas definitief na bevestiging van FIOS Raalte
- U ontvangt een bevestiging van proeflessen of wachtlijst. Pas na het volgen van de proeflessen innen wij de contributie.
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik FIOS Raalte om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van FIOS Raalte: Klik hier
 
Persoonsgegevens
*Ik heb het Privacybeleid gelezen en ga daarmee akkoord. Voor het volledige Privacybeleid: Klik hier.
 
Overige vragen
Ik wil graag de nieuwsbrief met verenigingsinformatie van FIOS Raalte ontvangen*
FIOS Raalte mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor website & social media*
FIOS Raalte mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor trainingsdoeleinden*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
Opmerking