Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.
Lessen
KiesLes typeLesLocatiedag(en)Tijdstip
Recreatief Turnen turnhalTU8310 Woensdag turnen 1 uurTurnhalwoensdag20:30 - 21:30
Recreatief Turnen turnhalTU8315 Woensdag turnen 1,5 uurTurnhalwoensdag20:30 - 22:00
Vragen
- Klik hierboven de les van uw keuze aan
- Als de les vol is wordt u op de wachtlijst geplaatst
- U ontvangt per email een bevestiging van de aanmelding
 
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Ik heb de lidmaatschapsvoorwaarden gelezen en ga daarmee akkoord.
Voor de lidmaatschapsvoorwaarden klik hier.
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik GV Mobilee om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Persoonsgegevens
*Ik heb het Privacybeleid gelezen en ga daarmee akkoord.
Voor het volledige Privacybeleid klik hier
 
Overige vragen
Ik wil graag de nieuwsbrief met verenigingsinformatie van Mobilee ontvangen*
Mobilee mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor website & social media*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
Opmerking