Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.
Lessen
KiesLes typeLesLocatiedag(en)Tijdstip
Recreatief Turnen MeisjesBU260 meisjes 6-9Bulwijkvrijdag16:30 - 17:30
Recreatief Turnen JongensBU341 jongens 6-7Bulwijkmaandag17:30 - 18:30
Recreatief Turnen JongensBU342 jongens 8+Bulwijkmaandag18:30 - 19:30
Recreatief Turnen MeisjesSP212 meisjes 6-8Oeralstraatwoensdag16:00 - 17:00
Recreatief Turnen MeisjesSP213 meisjes 9-12Oeralstraatwoensdag17:00 - 18:00
Recreatief Turnen MeisjesWR242 meisjes 6-8Regenboogvrijdag16:00 - 17:00
Vragen
- Klik hierboven de les van uw keuze aan
- Als de les vol is wordt u op de wachtlijst geplaatst
- U ontvangt per email een bevestiging van de aanmelding
 
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Ik heb de lidmaatschapsvoorwaarden gelezen en ga daarmee akkoord.
Voor de lidmaatschapsvoorwaarden klik hier.
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik GV Mobilee om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Persoonsgegevens
*Ik heb het Privacybeleid gelezen en ga daarmee akkoord.
Voor het volledige Privacybeleid klik hier
 
Overige vragen
Ik wil graag de nieuwsbrief met verenigingsinformatie van Mobilee ontvangen*
Mobilee mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor website & social media*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
Opmerking