Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
KennismakenCategorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Toelichting
Dit starterspakket houdt in dat je tijdelijk lid bent van LTC ’s-Gravenzande en van de KNLTB. Je volgt 1x per week les van 60 minuten(zomerperiode april-sept 18 weken, winterperiode okt-mrt 20 weken).
Je hebt nog geen eigen racket nodig en je mag natuurlijk meedoen aan alle jeugdactiviteiten.
De kosten voor dit starterspakket worden in één keer geïnd door LTC ’s-Gravenzande. Bij later instromen worden de kosten naar rato verrekend. Na dit half jaar betaal je het gewone lidmaatschap en lesgeld.
De lessen worden verzorgd door trainers van Burgersdijk Tennis.
Vul hieronder in wanneer je les kunt volgen, later ontvang je dan alle informatie over de lessen vanuit Burgersdijk Tennis.
 
Maandag
tussen 15.00 - 19.00 uur Op deze tijd kan ik niet
Dinsdag
tussen 15.00 - 19.00 uur Op deze tijd kan ik niet
Woensdag
tussen 13.00 - 16.00 uur Op deze tijd kan ik niet
tussen 16.00 - 19.00 uur Op deze tijd kan ik niet
Donderdag
tussen 15.00 - 19.00 uur Op deze tijd kan ik niet
Vrijdag
tussen 15.00 - 19.00 uur Op deze tijd kan ik niet
Zaterdag (alleen als je op andere dagen écht niet kunt)
tussen 9.00 - 12.00 uur Op deze tijd kan ik niet
 
Betaalwijze
Voor de betalingen onderstaande machtiging invullen.
Machtigingen worden pas geïncasseerd als de lesindeling definitief is.
 
Machtiging afgeven
Naam rekeninghouder
*
Rekeningnummer (IBAN)
*
E-mailadres van betalende ouder/ verzorger
*
Door ondertekening machtigt bovengenoemde rekeninghouder LTC 's-Gravenzande om de verschuldigde bijdrage voor het starterspakket te incasseren.
 
Machtiging ondertekenen (vink aan)
*
Opmerking