Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.*
T.n.v.
Activiteiten
KennismakenCategorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Toelichting
Kennismakingslidmaatschap houdt in dat je gedurende 6 maanden lid bent, wekelijks groepstennisles volgt
(50 minuten, geen les tijdens schoolvakanties), geen eigen racket nodig hebt en mee kunt doen aan alle jeugdactiviteiten.
Kosten Een haf jaar kost €95,00. Na een half jaar kun je voor de rest van het seizoen verlengen en worden de kosten naar rato
verrekend (ook €95,00 voor half jaar).
Hieronder graag je beschikbaarheid voor de tennisles opgeven.
 
Wanneer ben je NIET beschikbaar
Geef hieronder aan welke tijdblokken je NIET beschikbaar bent.
 
Is middelbare scholier
Is vanaf september middelbare scholier
 
Maandag
tussen 15.00 - 16.30 uur tussen 16:30 - 17.30 uur na 17.30 uur
Dinsdag
tussen 15.00 - 16.30 uur tussen 16:30 - 17.30 uur na 17.30 uur
Woensdag
tussen 12.50 - 15:00 uur tussen 15:00 - 17:30 uur na 17.30 uur
Donderdag
tussen 15.00 - 16.30 uur tussen 16.00 - 17.30 uur na 17.30 uur
Vrijdag
tussen 15.00 - 16.30 uur tussen 16.00 - 17.30 uur na 17.30 uur
Zaterdag
tussen 9.00 - 11.30 uur
 
Betaalwijze
Voor de betalingen onderstaande machtiging invullen.
Machtigingen worden pas geïncasseerd als de lesindeling definitief is.
 
Machtiging afgeven
Naam rekeninghouder
*
Rekeningnummer (IBAN)
*
E-mailadres van betalende ouder/ verzorger
*
Door ondertekening machtigt bovengenoemde rekeninghouder LTC 's-Gravenzande om de verschuldigde bijdrage voor
kennismakingslidmaatschap (€ 95,00 c.q. naar rato bij verlenging) te incasseren.
 
Machtiging ondertekenen (vink aan)
*
Opmerking