Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.*
Vragen
In geval van calamiteit
* | Mobiel nummer
Dit nummer wordt in geval van een calamiteit gebeld. Het is belangrijk dat u bereikbaar bent op dit nummer tijdens de training!
 
Contactgegevens
Ouder 1
| Mobiel nummer
| E-mail
Ouder 2
| Mobiel nummer
| E-mail
 
Akkoord automatische incasso
Hierbij machtig ik Tensor Turnen Weert om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN nummer af te schrijven wegens contributies en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien het lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de ouder / wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingsverstrekking.
* | Handtekening lid of ouder / wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Akkoord algemeen reglement
Voor het algemeen reglement van Tensor Turnen Weert: Klik hier
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met het algemeen reglement van Tensor Turnen Weert.
 
Privacy policy
Voor de Privacy policy van Tensor Turnen Weert: Klik hier.
*Door het aanvinken, verklaar ik de Privacy policy te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan.
 
Toestemming
Hierbij geef ik Tensor Turnen Weert toestemming voor:
- het maken van foto’s van mijn zoon tijdens een training, wedstrijd of Tensor-activiteit
- het plaatsen van foto’s van mijn zoon op de website, op social media en het sturen van foto’s naar lokale media, ter promotie van de vereniging
- het publiceren van de naam en/of prestaties van mijn zoon bij de nieuwsberichten op de website, social media en in de lokale media rondom de deelname aan een wedstrijd
*
Uw gegeven toestemming kunt u altijd intrekken en/of veranderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat (Godelief Geerlings) via secretariaat@tensorturnenweert.nl.
 
Inschrijving is pas definitief na bevestiging door de vereniging Tensor Turnen Weert.
Opmerking