Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
*
Geboorteplaats
Nationaliteit
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v. *
Vragen
Telefoon moeder/verzorger jeugdlid
Telefoon vader/ verzorger jeugdlid
Noodnummer
Voor de lidmaatschapsvoorwaarden kijk op www.utrechtserugbyclub.nl
Met het inschrijven bij de Utrechtse Rugby Club ga je akkoord met het huisreglement en heb je kennis genomen van het privacy beleid. Deze lees je terug op de website.
Ik geef mij op voor:
*
Studentenkorting
Stuur bij keuze studentlidmaatschap een fotokopie van uw studentenpas aan leden@utrechtserugbyclub.nl
U-pas
Lees de voorwaarden op www.u-pas.nl. Stuur bij keuze U-pas een kopie van uw pas aan leden@utrechtserugbyclub.nl
Gezinskorting
Geef aan of je gebruik wil maken van de gezinskorting
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Utrechtse Rugby Club om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
Geef hier aan in welke betalingstermijn u de contributie wenst te betalen.Standaard word de contributie in 1 termijn middels automatische incasso geïncasseerd.
*
Vrijwilligers
Utrechtse Rugby Club draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het sporten nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij Utrechtse Rugby Club te betrekken.
We zullen binnenkort contact met je opnemen om te kijken wat jij/ je ouder(s) voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Bardienst
Bestuur
Jeugdbegeleiding
Sponsorzaken
Organisatie (feesten/evenementen)
Onderhoud accommodatie
Anders, nl.
 
Activiteithistorie
Bij een andere vereniging gespeeld?
Naam vorige vereniging
Are you non-Dutch? Or did you play rugby in another country?
Please read the following information how to get you ready for the game. Click here
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Opmerking