Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.*
T.n.v.
Activiteiten
KNLTB/TVCategorie*
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Lidmaatschapskeuze
NIJC Gevers Tennisbaanabonnement 1 april - 31 maart inclusief KNLTB en TV de Gevers lidmaatschap (Kalenderjaar)
Jaarlijks verlengd zonder opzegging voor 31 december.
Indien je eerder KNLTB lid bent geweest graag je nummer invullen
 

Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik NIJC Gevers / TV de Gevers om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van mijn rekeningnummer af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien van toepassing het KNLTB/TV de Gevers lidmaatschap en de kosten voor
deelname aan een KNLTB competitie.

Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne uw hele naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Emailadres Ouder/Verzorger
Persoonsgegevens
*Ik ga ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens (of eventueel die van mijn kind jonger dan 18 jaar)
worden opgeslagen en gebruikt voor de behandeling van het tennisabonnement en informatie over tennisactiviteiten.
Zie hiervoor ons Beleid Persoonsgegevens op onze website.
Opmerking