Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land Woonadres*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.*
T.n.v.
Activiteiten
KanolidCategorie*
Bondsnummer WSV (Indien bekend)
RoeilidCategorie*
KNRB nummer
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik MdR om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en andere verenigingsbijdragen.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden
Als de persoon die inschrijft jonger is dan 18 jaar, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
*
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Zwemvaardigheid en conditie
*Ik verklaar dat ik kan zwemmen en dat ik in voldoende gezondheid verkeer nodig om te kunnen roeien of kanoën
Heeft u een aandoening of beperking waarvan de instructeurs op de hoogte moeten zijn in verband met uw veiligheid op het water?*
 
Activiteithistorie
Lid geweest van een andere vereniging?
Naam vorige vereniging
 
Gebruik van uw gegevens door URKV Michiel de Ruyter
Wij zullen uw gegevens alleen delen met de KNRB of het Watersportverbond voor zover nodig. Binnen de club worden uw gegevens alleen
gedeeld in het kader van het beheer van het lidmaatschap en voor de communicatie over belangrijke verenigingsactiviteiten
*Ik ga hiermee akkoord
 
Ondertekening voor akkoord aanmelding
*Hierbij bevestig ik mijn inschrijving voor een lidmaatschap bij URKV Michiel de Ruyter
Opmerking