Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.*
T.n.v.
Activiteiten
LidmaatschapCategorie*
KNSB nummer
SchaatsenCategorie*
Inline skatenCategorie*
Vragen
Op welke dagen wilt u komen schaatsen
Machtiging automatische incasso
*Hierbij geeft ondergetekende, tot wederopzegging, machtiging aan de IJvereniging Groniningen om van zijn/haar bovenstaand IBAN nummer
bedragen af te schrijven (voor zo ver deze verschuldigd zijn) wegens:
- De algemene contributie zoals vastgesteld door de ALV
- Contributie verschuldigd voor gekozen activiteit(en)
- Baankaart van het Gewest Groningen van de KNSB
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
 
 
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne naam invullen. Deze wordt als handtekening beschouwd.
 
Vrijwilligers
- Het bestuur van YVG hecht veel waarde aan inzet van leden bij verenigingsactiviteiten.
- YVG organiseert schaats- en inlineskate-trainingen, inclusief wedstrijden en activitetiten.
Het uitgangspunt hiervoor is: voor de leden en door de leden.
Bij deze aanmelding als lid kan zijn of haar interesses worden aangegeven zodat inzet op maat kan plaatsvinden.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat bij je past:
Bestuurlijke activiteiten
Commissie werk
Jurylid
Trainer
Sponsoractiviteiten
Anders, nl.
 
Lid geweest van een ijs/schaatsverenigng?
Naam vorige vereniging
Had je bij deze vereniging ook een KNSB-nummer?
 
Persoonsgegevens
Je gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken (KNSB en Kardinge).
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga met bovenstaande akkoord
Opmerking