Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.
Lessen
KiesLes typeLesLocatiedag(en)Tijdstip
DansAerobics - Di 20:00 BWNesciohove 115dinsdag20:00 - 21:00
DansAerobics - Do 19:30 MZSchansbos 7donderdag19:30 - 20:30
DansAerobics - Ma 19:00 RVGroenblauwlaan 121maandag19:00 - 20:00
DansAerobics - Ma 20:00 DLKadelaan 206maandag20:00 - 21:00
DansAerobics 55+ - Di 19:00 DPDe Driesprong - Grote Zaaldinsdag19:00 - 20:00
DansJazzdance 14+ jr, - Di 20:00 GWGW - Danszaal Adinsdag20:00 - 21:00
Vragen
- U kiest voor 1 soort les, locatie en tijdstip U kunt niet zonder bevestiging naar de les gaan.
- U kunt na inschrijving zich desgewenst voor andere lessen aanmelden.
- De inschrijving is pas definitief na bevestiging van Gymnastiekvereniging Pro Patria
- U ontvangt een bevestiging van proeflessen of wachtlijst. Pas na het volgen van de proeflessen innen wij de contributie.
 
PROEFLES
 
AKKOORD AUTOMATISCHE INCASSO
Hierbij machtig ik Gymnastiekvereniging Pro Patria om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
ZOETERMEERPAS
Ik gebruik de Zoetermeerpas voor betaling van (een deel van) de contributie.
 
AKKOORD LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van Gymnastiekvereniging Pro Patria: Klik hier
 
VRIJWILLIGER WORDEN?
Wat kan u voor Pro Patria betekenen?
*
Privacy instellingen
Akkoord Privacy Statement
Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van de vereniging.
Meer privacy? Geef hieronder je gewenste niveau aan en welke gegevens je daarvan eventueel niet getoond wilt hebben.
Privacy niveau
Openbaar Jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar wanneer de
club/vereniging persoonsgegevens openbaar toont.
Ingelogde bezoekers Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers.
Ingelogde groepsleden Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers
van groepen waar je aan deelneemt (bijv. teams en lessen).
Gebruikers Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor functionarissen
met toegang tot de administratie.
Overige privacy instellingen
Geboortedatum niet tonen
Pasfoto niet tonen
E-mailadres niet tonen
Telefoonnummers niet tonen
Adres niet tonen
Geen beeldmateriaal gebruiken
Blokkeer commerciële berichten Je ontvangt geen berichten waarvan de afzender aangeeft dat het commerciële inhoud bevat
Clubblad/Nieuwsbrief Let op: Vink je dit uit, dan ontvang je geen relevante
verenigingsinformatie meer en geef je aan zelf
verantwoordelijk te zijn voor het vergaren van
alle informatie die direct van belang
is voor jou als verenigingslid.
Opmerking