Persoonlijke gegevens/Personal information
Achternaam/Last name *
Tussenvoegsel/Preposition
Voornaam/First name *
Voorletters *
Geboortedatum/Date of birth (DDMMYYYY) *
*
*
Land/Country *
Postcode/Postal Code *
Huisnummer/Housenumber *
Straat/Street
Plaats/City
Telefoon/Telephone no
Mobiel/Mobile no
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger/Invoice e-mail
IBAN nr./Bankaccount no. *
T.n.v./beneficiary
Contracten
KiesContracttype
Vrienden van KZ
Vragen/Questions
Voor welk bedrag word je 'Vriend van KZ'?
Naamsvermelding op bord in clubhuis*
Zo ja, op welke wijze?
 
Akkoord automatische incasso
Hierbij machtig ik HCKZ om van mijn bankrekening op jaarlijkse basis tot wederopzegging
het verschuldigde bedrag inzake de Vrienden van KZ af te schrijven.
*
Opmerking/Remarks