Persoonlijke gegevens/Personal information
Achternaam/Last name *
Tussenvoegsel/Preposition
Voornaam/First name *
Voorletters *
Geboortedatum/Date of birth (DDMMYYYY) *
*
*
Land/Country *
Postcode/Postal Code *
Huisnummer/Housenumber *
Straat/Street
Plaats/City
Telefoon/Telephone no
Mobiel/Mobile no
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger/Invoice e-mail
IBAN nr./Bankaccount no. *
T.n.v./beneficiary
Activiteiten/Activities
Hockey/FieldhockeyCategorie/Category*
Indien van toepassing/If applicable
Scheidsnummer/Refereenumber
Vragen/Questions
Velden gemerkt met een * zijn verplichte velden.
Aanmelding betreft seizoen ...
Zwerflidmaatschap
Ik kies voor het zwerflidmaatschap
Zwerfleden mogen trainen en spelen maximaal zeven wedstrijden mee in de competitie.
Hockey7
Wijze van contributiebetaling
*
*
*
 
In geval van niet tijdige betaling, wordt een bedrag van € 25 extra in rekening gebracht.
Blijft betaling uit na de eerste aanmaning, dan legt de club een speelverbod op.
 
Additionele informatie
De volgende familieleden hockeyen al op HCKZ 
Heeft al eerder gehockeyd*
Naam vorige hockeyclub
Laatste team en klasse
 
Scheidsrechter ervaring / fluiten
Nummer scheidsrechterskaart
Aantal hockeyjaren
Is eerder lid geweest van HCKZ   *
Laatste jaar en team bij HCKZ
Leden van KZ zijn verplicht periodiek wedstrijden te fluiten. Senioren dienen over een KNHB-scheidsrechterkaart te beschikken.
Wanneer u nog geen scheidsrechterkaart heeft, biedt KZ de mogelijkheid om een scheidsrechterscursus te volgen.
 
Vrijwilligers
HC Klein Zwitserland is afhankelijk van vrijwilligers. Wij verwachten dat elk lid een actieve bijdrage levert. Er is altijd veel te doen op de club.
Geeft u hieronder aan bij welke clubactiviteiten u graag betrokken wilt worden?
Het fluiten van wedstrijden (anders dan het eigen team)
Opleiden en organiseren van scheidsrechters
Organiseren van evenementen (feest, slotdag, tournooi, the-dansants, etc)
Organisatie en beheer hockey en keepersmateriaal
Trainen van senioren- en/of jeugdteams
Coördineren van zaalhockeyactiviteiten
Accommodatiecommissie
Indelen en plannen van wedstrijden
Communicatie, Webredactie, Fotografie
ICT
Sponsorcommissie / Businessclub
Seniorencommissie
Juridisch/Fiscaal/Financiële zaken
Medische zaken
Sportiviteit
Anders, te weten ...
 
Vrienden van HCKZ & Businessclub
Als "Vriend van HCKZ" draag je onze club een warm hart toe en ondersteun je in de vorm van een (kleine) financiële bijdrage.
Deze bijdrage wordt gebruikt om extra doelstellingen en activiteiten te kunnen realiseren.
Wilt u meer informatie ontvangen over "Vrienden van HCKZ"? *
HCKZ is één van de oudste en meest aansprekende hockeyclubs van Nederland. Diverse opties voor sponsoring zijn mogelijk.
Als lid van onze Business Club, geniet u van een mooi podium om op een ontspannen wijze andere ondernemers en leden te ontmoeten.
Wilt u meer informatie ontvangen over de Businessclub van HCKZ?*
 
Akkoord verklaring
Dit formulier is naar waarheid ingevuld *
Door verzending van dit formulier bevestig ik kennis te hebben genomen van de statuten en regels van HC Klein Zwitserland, de contributieregeling
en akkoord te gaan met de rechten en plichten die voortvloeien uit het lid zijn van/betrokken te zijn bij HCKZ.
Tevens geeft u in geval van keuze voor een automatische incasso, toestemming aan HCKZ, Klatteweg 13, 2597 KA Den Haag,
om doorlopende incasso opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven - overeenkomstig de opdracht van HCKZ.
Deze machtiging is van toepassing op de contributie en alle andere uit hoofde van het lidmaatschap verschuldigde bedragen. De incassant ID van HCKZ is NL43ZZZ404086060000.
KNHB lidmaatschap/KNHB membership
*

KNHB lidmaatschap

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij
de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).


Uw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging
en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging
is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht uw naam, geslacht, geboortedatum, adres,
telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat
je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de
ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens
verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.

Opmerking/Remarks