Persoonlijke gegevens/Personal information
Achternaam/Last name *
Tussenvoegsel/Preposition
Voornaam/First name *
Voorletters *
Geboortedatum/Date of birth (DDMMYYYY) *
*
*
Land/Country *
Postcode/Postal Code *
Huisnummer/Housenumber *
Straat/Street
Plaats/City
Telefoon/Telephone no
Mobiel/Mobile no
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger/Invoice e-mail
IBAN nr./Bankaccount no. *
T.n.v./beneficiary
Activiteiten/Activities
Hockey/FieldhockeyCategorie/Category*
Indien van toepassing/If applicable
Scheidsnummer/Refereenumber
Vragen/Questions
Velden gemerkt met een * zijn verplichte velden.
Aanmelding betreft seizoen ...
Zwerflidmaatschap
Ik kies voor het zwerflidmaatschap
Zwerfleden mogen trainen en spelen maximaal zeven wedstrijden mee in de competitie.
Hockey7
Wijze van contributiebetaling
*
 
In geval van niet tijdige betaling, wordt een bedrag van € 25 extra in rekening gebracht.
Blijft betaling uit na de eerste aanmaning, dan legt de club een speelverbod op.
 
Additionele informatie
De volgende familieleden hockeyen al op HCKZ 
Heeft al eerder gehockeyd*
Naam vorige hockeyclub
KNHB nummer, op te vragen bij vorige club
Laatste team en klasse
Is er al contact met een team van KZ? Graag team en/of naam achterlaten
 
Scheidsrechter ervaring / fluiten
Nummer scheidsrechterskaart
Aantal hockeyjaren
Is eerder lid geweest van HCKZ   *
Laatste jaar en team bij HCKZ
Leden van KZ zijn verplicht periodiek wedstrijden te fluiten. Senioren dienen over een KNHB-scheidsrechterkaart te beschikken.
Wanneer u nog geen scheidsrechterkaart heeft, biedt KZ de mogelijkheid om een scheidsrechterscursus te volgen.
 
Vrijwilligers
KZ is een vereniging die volledig draait op en afhankelijk is van vrijwilligers. Daarom verwachten wij dat elk lid (of ouder van jeugdlid) een actieve bijdrage levert.
Geef hieronder minimaal 2 commissies of taken aan.
- Administratief: Administratieve taken zoals het aanvragen van VOG’s, ondersteuning bieden bij diverse administratieve taken.
- Archief: redactioneel werk mbt lustrumboek en archiveren historisch materiaal
- Communicatie: beheer en onderhoud van de site, socials, clubapp, clubcasting, campagnes
- Evenementen: organiseren van een tournooi, feesten, maar ook op drukke speeldagen meehelpen met hand en spandiensten
- Fotograaf: we zijn altijd op zoek naar fotografen voor bij evenementen, teamfoto's etc.
- ICT: beheer en onderhoud van MS office tbv de club
- Keepers: beheer van hockey en keepersmateriaal
- Scheidsrechter: fluiten van wedstrijden (anders dan eigen team) en/of het opleiden en organiseren van scheidsrechters
- Seniorencommissie: coördinatie senioren, KZ studs, trimmers
- Sponsoring & Businessclub: werven en onderhouden sponsoren
- Sportiviteit & Respect: zorgdragen en invulling geven aan beleid zodat alle leden, ouders en supporters van een plezierige en veilige sportomgeving kunnen genieten waar respectvol en sportief gedrag centraal staat.
- Trainen: het trainen van senioren- en/of jeugdteams
- Vrijwilligerscommissie: zorgt voor het binden en boeien van vrijwilligers en uitvoering vrijwilligers beleid
- Wedstrijdsecretariaat: Commissie die de wedstrijden indeelt en op zondag de spil van de club is. 1x in de maand een dagdeel dienst
- Zaalhockey: coördinatie van het zaalseizoen
Geef hier aan welke commissie uw 1e en 2e voorkeur heeft.
1e keuze
*
2e keuze
*
Soms heeft de club specifieke expertise nodig bij een vraag of project. Daarom willen we graag wat meer van jullie weten.
Beroep en/of Studie
*
Werkgever en/of eigen bedrijf (indien n.v.t. kun je dat vermelden)
*
 
Sponsoring, Vrienden van HCKZ en andere financiële mogelijkheden.
Als "Vriend van HCKZ" draag je onze club een warm hart toe en ondersteun je in de vorm van een (kleine) financiële bijdrage.
Deze bijdrage wordt gebruikt om extra doelstellingen en activiteiten te kunnen realiseren.
Wilt u meer informatie ontvangen over "Vrienden van HCKZ"? *
HCKZ is een van de oudste en meest aansprekende hockeyclubs van Nederland en biedt uiteenlopende mogelijkheden om te sponsoren en/of lid te worden van de businessclub. We kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.
Wilt u meer informatie ontvangen over de sponsormogelijkheden en de businessclub van HCKZ?*
 
Akkoord verklaring
Dit formulier is naar waarheid ingevuld *
Door verzending van dit formulier bevestig ik kennis te hebben genomen van de statuten en regels van HC Klein Zwitserland, de contributieregeling
en akkoord te gaan met de rechten en plichten die voortvloeien uit het lid zijn van/betrokken te zijn bij HCKZ.
Tevens geeft u in geval van keuze voor een automatische incasso, toestemming aan HCKZ, Klatteweg 13, 2597 KA Den Haag,
om doorlopende incasso opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven - overeenkomstig de opdracht van HCKZ.
Deze machtiging is van toepassing op de contributie en alle andere uit hoofde van het lidmaatschap verschuldigde bedragen. De incassant ID van HCKZ is NL43ZZZ404086060000.
KNHB lidmaatschap/KNHB membership
*

KNHB lidmaatschap

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij
de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).


Uw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging
en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging
is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht uw naam, geslacht, geboortedatum, adres,
telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat
je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de
ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens
verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.

Opmerking/Remarks