Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Vragen
 
Type lidmaatschap
Ik meld mij aan als:
*
Een volledig wedstrijdlidmaatschap omvat 2x per week training
met eigen team + deelname competitiewedstrijden.
Een trainingslidmaatschap omvat 2 x 1 uur training in de week,
maar geen wedstrijden in competitieverband.
Voor een overzicht van de jaarlijkse contributiegelden,
verwijzen we naar het contributieoverzicht op de website.
 
ID-gegevens
In navolging van de AVG-regels, hebben wij geen kopie
van het ID nodig en zullen hier dan ook niet om vragen.
Wel vragen wij leden van 15 jaar en ouder, eenmalig
een legitimatiebewijs te overhandigen ter controle.
 
Contributie
Ik betaal de jaarlijkse contributie in:
*
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik IJshockeyvereniging
Blue Mountain Cougars om doorlopende incasso-
opdrachten naar mijn bank te sturen om een bedrag
van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens
de jaarlijkse contributie en andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is,
verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn
met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger
Graag uw VOORLETTERS + ACHTERNAAM invullen,
deze wordt als handtekening beschouwd
 
Vrijwilligers
IJshockeyvereniging Blue Mountain Cougars draait
op vrijwilligers. Daarom doen wij een oproep en vragen
wat jij (of je ouders/verzorgers) voor de club wil betekenen.
Ik wil helpen bij één of meer van de volgende werkzaamheden:
Scheidsrechter of Bench Official*
Vrijwilliger bij Toernooi of Open Dag
Content, Redactie en/of Fotografie
Team Begeleider of Assistent
Onderhoud en Klusjes
Sponsorzaken
Trainer of Assistent
Bestuurszaken
*Heb je interesse om als Scheidsrechter of Bench Official
mee te helpen? Wij bieden vrijblijvend cursussen aan,
ook voor beginners!
 
Veiligheid
Veiligheid is bij ons een belangrijk thema en wij hebben
graag inzichtelijk wie van onze leden in het bezit is
van één of meer van het volgende:
EHBO-diploma
BHV-diploma
IVA-certificaat
VCP-certificaat
 
IJshockeyhistorie / Overschrijving
Bij een andere vereniging gespeeld?
Naam vorige vereniging
Laatst gepeelde seizoen
Overschrijving is akkoord op voorwaarde dat aan alle
contributieverplichtingen bij vorige vereniging is voldaan.
 
Kennisname van Statuten
*Door het aanvinken van bijgaande checkbox geeft u
aan kennis te hebben genomen van de statuten van
IJshockeyvereniging Blue Mountain Cougars.
 
Persoonsgegevens
Wij delen enkel relevante persoonsgegevens ter registratie
bij de Nederlandse IJshockeybond (IJNL) en onze eigen
ledenadministratie.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring
hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Privacy instellingen
Akkoord Privacy Statement
Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van de vereniging.
Meer privacy? Geef hieronder je gewenste niveau aan en welke gegevens je daarvan eventueel niet getoond wilt hebben.
Privacy niveau
Openbaar
Jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar wanneer de
club/vereniging persoonsgegevens openbaar toont.
Ingelogde bezoekers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers.
Ingelogde groepsleden
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers
van groepen waar je aan deelneemt (bijv. teams en lessen).
Gebruikers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor functionarissen
met toegang tot de administratie.
Overige privacy instellingen
Geboortedatum niet tonen
Pasfoto niet tonen
E-mailadres niet tonen
Telefoonnummers niet tonen
Adres niet tonen
Geen beeldmateriaal gebruiken
Blokkeer commerciële berichten
Je ontvangt geen berichten waarvan de afzender aangeeft dat het commerciële inhoud bevat
Clubblad/Nieuwsbrief
Let op: Vink je dit uit, dan ontvang je geen relevante
verenigingsinformatie meer en geef je aan zelf
verantwoordelijk te zijn voor het vergaren van
alle informatie die direct van belang
is voor jou als verenigingslid.
Opmerking