Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel *
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
IBAN nr. *
T.n.v. *
Vragen
- LET OP!. De ingevulde persoonlijke gegevens zijn de gegevens van het lid en dus niet van de voogd/ouder.
- U schrijft zich in voor deelname aan de selectie turnen.
- De inschrijving is pas definitief na bevestiging van Sint Mauritius
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Sint Mauritius om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van Sint Mauritius: Klik hier
 
Persoonsgegevens
*Ik heb het Privacybeleid gelezen en ga daarmee akkoord. Voor het volledige Privacybeleid: Klik hier.
 
Overige vragen
Ik wil graag de nieuwsbrief met verenigingsinformatie van Sint Mauritius ontvangen*
Sint Mauritius mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor website & social media*
Sint Mauritius mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor trainingsdoeleinden*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
Opmerking