Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail*
E-mail factuurontvanger
IBAN nr.*
T.n.v.
Lessen
KiesLes
Vragen
Ik maak gebruik van de financiële ondersteuning vanuit de KNLTB
Ja, ik maak hier gebruik van bij Hugo Ekker Tennis Acacdemy en verreken het volgende bedrag:
 
Wijze van betalen (Maak een keuze):
*
 
Akkoord automatische incasso
* Hierbij machtig ik de Hugo Ekker Tennis Academy om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven
wegens de periodieke termijnbetalingen en indien opgegeven andere bijdrag
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Duo Training
Ik heb me opgegeven voor een Duo trainingen en train met
 
Tenniservaring
Huidige tennisvereniging
Huidige speelsterkte
 
Algemene voorwaarden
* Door het aanvinken van bijgaande checkbox geeft u aan kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van Hugo Ekker Tennis Academy.
 
Persoonsgegevens
Je privacy is heel belangrijk voor ons. Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld. Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor training of coaching gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het trainingsbeleid is akkoordverklaring hiermee verplicht.
* Ik ga hiermee akkoord
Opmerking