Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.*
Vragen
U kiest voor 1 soort les, locatie en tijdstip. U kunt niet zonder bevestiging naar de les gaan.
De inschrijving is pas definitief na bevestiging van D.O.S. Marum
U ontvangt een bevestiging van de inschrijving
Pas na het volgen van de proeflessen en uw definitieve akkoord om over te gaan naar een lidmaatschap innen wij de contributie.
 
Lessen
Ik meld mij aan voor:*
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik D.O.S. Marum om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden van D.O.S. Marum: Klik hier
 
Persoonsgegevens
*Ik heb het Privacyverklaring gelezen en ga daarmee akkoord. Voor het volledige Privacyverklaring: Klik hier.
 
Overige vragen
Ik wil graag de nieuwsbrief met verenigingsinformatie van D.O.S. Marum ontvangen*
D.O.S. Marum mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor website & social media*
D.O.S. Marum mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor trainingsdoeleinden*
Voor welke vrijwilligerstaken mogen wij u benaderen?*
Opmerking