Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
E-mail factuurontvanger
IBAN nr.*
T.n.v.
Vragen
Dit formulier alleen invullen als je trainer of functielid wordt.
TRAINER
Welke groep ga je trainen?
DigiD
Heb je al een DigiD?
https://www.digid.nl/digid-aanvragen-activeren/
FUNCTIELID
Welke functie ga je uitvoeren?
Opmerking