Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
E-mail factuurontvanger
IBAN nr.*
T.n.v.
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik U-Track om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de U-Track contributie en Atletiekuniebijdragen
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
 
TRAININGSGROEP
Bij welke trainer ga je trainen?*
Bij welke groep ga je trainen? Voor JEUGD kijk op https://www.u-track.nl/onderverdeling-leeftijden-jeugd/*
Op welke locatie ga je trainen?*
Ben je nog lid van andere atletiekvereniging? welke? bondsnummer?
Hoe ben je met U-Track in contact gekomen/waarom heb je voor U-Track gekozen?
Wanneer ben je begonnen met trainen bij U-Track (afgezien van de proeftrainingen)?
Proeftraining gevolgd?
Proeftraining gevolgd bij trainer(s)
Wedstrijdlicentie (verplicht bij jeugd, optioneel bij senior en master)
Student? (mail een bewijs van inschrijving met geldigheidsdatum)
Upas nummer? (laatste 8 cijfers invullen en foto van voor- en achterkant mailen)
 
VRIJWILLIGERSWERK
We zijn een vereniging van, voor en door atleten en ouders. Ik geef mij op voor het volgende vrijwilligerswerk:
Maak een keuze uit vrijwillgerswerk
Vul zelf in wat voor vrijwilligerswerk je wilt doen
 
JEUGD
Ik weet als ouder dat mijn kind met minimaal twee wedstrijden meedoet (tenzij er zwaarwegende redenen zijn om niet mee te doen)
Ik weet dat ik mijn kind naar en tijdens de wedstrijd moet begeleiden én dat ik gevraagd kan worden als hulpouder
Ik weet dat mijn kinderen wedstrijdkleding nodig hebben (verplichting van de Atletiek Unie)
Naam moeder
Telefoon moeder
Geen bezwaar tegen gebruik van tel moeder in whatsapp-groep
Naam vader
Telefoon vader
Geen bezwaar tegen gebruik van tel vader in whatsapp-groep
Opmerking