Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
Telefoon deelnemerTelefoon ouder
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
E-mail factuurontvanger
Pasfoto*
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.*
T.n.v.
Vragen
Let op! Je maakt hier een proefaccount aan.
Het invullen van je IBAN-Nummer is verplicht. Dit ivm eventuele restituties. Mocht je toch geen verdere activiteiten bij ons gaan volgen dan deleten we je proefaccount.
In het geval je gaat deelnemen aan onze reguliere lessen zetten we je proefaccount om naar een deelnemer account.
Wij gebruiken gegevens alleen voor doeleinden die nodig zijn mbt onze activiteiten.
Lees er alles over in ons privacystatement https://skateboardschoolamsterdam.com/algemene-voorwaarden/
 
Beschermende kleding
Bij Skateboard School Amsterdam is het dragen van beschermende kleding (helm, knie-, elleboog- en polsbeschermers) voor deelnemers
t/m 12 jaar altijd verplicht. Deelnemers vanaf 12 jaar en t/m 17 jaar kunnen in sommige
gevallen van deze regel afzien. Dit kan alleen wanneer wij schriftelijk (e-mail) een akkoord
van de ouders/verzorgers ontvangen. Aan deelnemers vanaf 18 jaar adviseren wij ten alle
tijden om beschermende kleding te dragen.
*Let op! Wanneer er gekozen wordt om geen beschermende kleding te dragen kan er nooit aanspraak gemaakt worden op de aansprakelijkheidsverzekering van Parallel Projects.
 
Gezondheid deelnemer
*Ik verklaar dat ik lichamelijk en mentaal in staat ben om op verantwoorde wijze action sports, in dit geval skateboarden, te beoefenen.
 
Risicoacceptatie
*De deelnemer is op de hoogte van en accepteert het risico dat inherent is aan het uitoefenen van action sports, in dit geval skateboarden. Dit risico
kan zich manifesteren voorafgaand, tijdens en na afloop van het bijwonen van een activiteit en kan gevolgen hebben
voor de gezondheid dan wel de lichamelijke conditie van de deelnemer.
*De deelnemer neemt deel aan de instructie's voor eigen rekening en risico.
 
Beeldopnamen
In skateboarden is het gebruikelijk om foto en video opnamen te maken van het skateboarden en de sfeer eromheen.
Geregeld maken wij opnamen voor gebruik op onze social media kanalen en voor andere promotionele doeleinden.
Geef hieronder aan of jij of jouw kind mag voorkomen op deze beelden.
 
Overige relevante informatie: Gedrag (bijv. ADHD, ADD, Autisme), fysieke beperkingen, ziektes, medicijngebruik, allergie
Nee
Ja (graag hieronder beschrijven)
 
Accepteren algemene voorwaarden
*Bij deze bevestig ik kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de
algemene voorwaarden van Parallel Projects/ Skateboard School Amsterdam
 
Persoonsgegevens
Jouw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn
voor deelnemer gerelateerde zaken. Voor het aangaan van deelnemerschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
 
Opmerking