Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.*
Lessen
KiesLes typeLesLocatieFrequentiedag(en)Tijdstip
Body PowerBody PowervrijheidslaanWekelijks op:woensdag20:00 - 21:00
GymnastiekGym vrijdag 1
Gymnastiekgym vrijdag 2
GymnastiekGym vrijdag 3
JudoJudo
DansStreetdance 2Wekelijks op:vrijdag16:00 - 17:00
DansStreetdance 3vrijheidslaanWekelijks op:vrijdag17:00 - 18:00
DansStreetdance 4vrijheidslaanWekelijks op:vrijdag18:00 - 19:00
Turnen 120Turnen selectie 120
VolleybalVolleybalvrijheidslaanWekelijks op:vrijdag20:45 - 22:15
Vragen
- U kiest voor 1 soort les, locatie en tijdstip U kunt niet zonder bevestiging naar de les gaan.
- De inschrijving is pas definitief na bevestiging van SV BATO Holten
- U ontvangt een bevestiging van proeflessen of wachtlijst. Pas na het volgen van de proeflessen innen wij de contributie.
 
WEDSTRIJDGROEPEN
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik SV BATO Holten om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
 
Persoonsgegevens
 
Overige vragen
Ik wil graag de nieuwsbrief met verenigingsinformatie van SV BATO Holten ontvangen*
SV BATO Holten mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor website & social media*
SV BATO Holten mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor trainingsdoeleinden*
U mag mij benaderen voor een vrijwilligersfunctie*
Opmerking