Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
*
Geboorteplaats
Nationaliteit
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
IBAN nr.
T.n.v.
Vragen
Extra informatie
Telefoon Ouder 1
Telefoon Ouder 2
Noodnummer
 
Lidmaatschapskeuze
Ik geef me op voor: *
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik de Castricumse Rugbyclub om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
Geef hier aan in welke termijn(en) u wilt betalen*
 
Vrijwilligers
Bij Castricum is iedereen naast speler ook vrijwilliger. Dat is nodig om onze fantastische vereniging van inmiddels 400 fanatieke
rugbyers én toeschouwers, draaiende te houden. Samen dragen wij de club.
Rugby houdt niet op bij het spelen van een wedstrijd. Rugby is een leefwijze!
Om deze beleving waar te kunnen maken hebben wij ook jouw hulp nodig. Verschillende commissies zijn op zoek naar teamleden
(ouders van spelers, spelers en anderen die de club een warm hart toedragen) die ons CASRC-team komen versterken.
Des te meer helpende handen, des te kleiner de taak!
We zullen binnenkort contact met je opnemen om te kijken wat jij/ je ouder(s) voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen.
Je kunt onderstaand alvast aangeven welke onderwerpen (meerdere keuzes mogelijk) je interesseren en waar je het leuk zou vinden om aan mee te werken:
Je gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Bardienst/ Keuken
Bestuursfuncties
(social) Media/ Communicatie
Sponsoring/ Netwerken
Coaching/ Training/ Fluiten/ Teammanager
Clubhuis/ Accommodatie
Feestelijke evenementen/ Sportactiviteiten
Anders, nl.
 
Activiteithistorie
Bij een andere rugby vereniging gespeeld?
Naam vorige vereniging
 
Kennis statuten
*Door het aanvinken van bijgaande checkbox geef je aan kennis te hebben genomen van de statuten van VERENIGING.
 
Persoonsgegevens
Opmerking