Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. (Alleen bij automatische incasso)
T.n.v.
Abonnementen
JaarkaartCategorie*
ZomerkaartCategorie*
Toelichting invullen blok Abonnementen en aanvullende gegevens
Voor een zomerkaart (vanaf 18 maart 2024- 20 oktober 2024) vink alleen zomerkaart aan.
Voor een zomer- en winterkaart (vanaf 18 maart 2024 - 16 maart 2025) vink alleen jaarkaart aan.
Dit formulier alleen gebruiken indien u ouder dan 18 bent of dit kalenderjaar 18 wordt. Zoniet, dan moet u het inschrijfformulier voor de jeugd gebruiken.
 
KNLTB-gegevens (indien bekend)
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
KNLTB-nummer
Noot: Speelsterkte "1" is niveau Nadal. Speelsterkte 9 is nooit eerder gespeeld of minder dan een jaar.
 
 
TARIEVEN
LeeftijdscategorieZomerkaart (18 maart 2024- 20 oktober 2024)Jaarkaart (vanaf 18 maart 2024 - 16 maart 2025)
Senioren (18 tm 64 jaar)Eur 245Eur 335
Veteranen ( 65+)Eur 160Eur 250
 
Voor Senioren wordt Eur 35 entreegeld in rekening gebracht. Voor Veteranen Eur 23.
 
Ik krijg Eur 75 korting op mijn seniorentarief omdat ik student ben.
Ik zal mijn bewijs van inschrijving sturen naar info@thordebataaf.nl
Dit bewijs dient jaarlijks weer opgezonden te worden.
 
Ik ben oud-lid van Thor de Bataaf en hoef daarom geen inschrijfgeld meer te betalen
In welke periode speelde u daar?
 
De leeftijdscategorien worden automatisch bepaald aan de hand van de geboortedatum.
Indien u later besluit om een winterkaart voor het seizoen 2024/2025 aan te schaffen, dan betaalt u Eur 115 i.p.v. Eur 90.
Indien u halverwege het seizoen lid wordt, wordt er een gereduceerd tarief berekend. Zie de website voor de juiste tarieven.
 
Diverse vragen:
Ik wil informatie ontvangen over de businessclub
 
Ik wil de maandelijkse nieuwsbrief van Thor de Bataaf ontvangen
 
Ik wil een uitnodiging ontvangen voor een app-groep met alle nieuwe leden
 
PRIVACY
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
 
INCASSO
Indien u een automatische incasso wilt afgeven dan gaarne uw IBAN-nummer bij het blok Persoonlijke gegevens invullen en in onderstaande regel uw goedkeuring te geven.
Anders krijgt u een factuur met betalingsgegevens
 
Hierbij machtig ik Thor de Bataaf om jaarlijks in twee termijnen de contributie af te schrijven van het door u ingevulde IBAN-nummer
 
FACTURATIE
Zodra we uw aanmelding hebben verwerkt, ontvangt u een factuur van ons op het door u opgegeven e-mailadres.
 
BEEINDIGEN LIDMAATSCHAP
Als u een volgend kalenderjaar geen lid meer wilt zijn, dan heeft u tot 15 december van het huidige jaar de tijd om per e-mail uw lidmaatschap te beeindigen.
Dit kan via info@thordebataaf.nl. Zonder schriftelijke opzegging loopt uw lidmaatschap automatisch door naar het volgende zomerseizoen
Opmerking