Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. (Alleen bij automatische incasso)
T.n.v.
Abonnementen
ZomerkaartCategorie*
Toelichting invullen blok Abonnementen en aanvullende gegevens
De zomerkaart voor de jeugd geldt voor zowel de zomer (2024)) als de winter (2024-2025)
Dit formulier alleen gebruiken als u geboren bent op 01-01-2007\ of later. Anders moet u het seniorenformulier gebruiken.
 
KNLTB-gegevens (indien bekend)
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
KNLTB-nummer
Noot: Speelsterkte "1" is niveau Nadal. Speelsterkte "9" heeft nog nooit eerder gespeeld of minder dan een jaar.
 
 
TARIEVEN
Voor jeugdleden is het tarief Eur 145
Dit houdt in:
- vrij tennissen gedurende de hele zomer 2024 en winterseizoen (2024/2025) op de buitenbanen.
-
 
Voor kabouters (geboren op of na 01-01-2017) is het tarief Eur 70:
- vrij tennissen gedurende de hele zomer 2024 en winterseizoen (2024/2025) op de buitenbanen.
- .
 
TOELICHTING TARIEVEN
Een eenmalig entreegeld van Eur 23 voor zowel jeugdleden als kabouters wordt in rekening gebracht.
De leeftijdscategorien worden automatisch bepaald aan de hand van de geboortedatum.
Indien u halverwege het seizoen lid wordt, wordt er een gereduceerd tarief berekend. Zie de website voor de juiste tarieven.
 
Diverse vragen:
Ik ben oud-lid van Thor de Bataaf en hoef daarom geen inschrijfgeld meer te betalen
In welke periode speelde u daar?
Ik wil de maandelijkse nieuwsbrief van Thor de Bataaf ontvangen
 
PRIVACY
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
 
INCASSO
Indien u een automatische incasso wilt afgeven dan gaarne uw IBAN-nummer bij het blok Persoonlijke gegevens invullen en in onderstaande regel uw goedkeuring te geven.
Anders krijgt u een factuur met betalingsgegevens
 
Hierbij machtig ik Thor de Bataaf om jaarlijks in twee termijnen de contributie af te schrijven van het door u ingevulde IBAN-nummer
 
Hierbij verklaar ik als zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingsverstrekking
Handtekening ouder/verzorger
Gaarne je naam invullen, dan wordt dit als hantekening beschouwd
 
FACTURATIE
Zodra we uw aanmelding hebben verwerkt, ontvangt u een factuur van ons op het door u opgegeven e-mailadres.
 
BEEINDIGEN LIDMAATSCHAP
Als u een volgend kalenderjaar geen lid meer wilt zijn, dan heeft u tot 15 december van het huidige jaar de tijd om per e-mail uw lidmaatschap te beeindigen.
Dit kan via info@thordebataaf.nl. Zonder schriftelijke opzegging loopt uw lidmaatschap automatisch door naar het volgende zomerseizoen
Opmerking