Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel *
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.*
Lessen
KiesLes typeLesFrequentiedag(en)Tijdstip
Opleiding Dames/HerenOpleiding Dames/Heren 16:00-17:30Wekelijks op:vrijdag16:00 - 17:30
Opleiding Dames/HerenOpleiding Dames/Heren 16:00-18:00Wekelijks op:vrijdag16:00 - 18:00
Opleiding Dames/HerenOpleiding Dames/Heren 16:00-19:00Wekelijks op:vrijdag16:00 - 19:00
Opleiding Dames/HerenOpleiding Turnen Dames & HerenWekelijks op:vrijdag16:00 - 18:30
Vragen
- Gelieve de juiste dag(en) en tijdstip(pen) te selecteren.
- De inschrijving is pas definitief na bevestiging van Turnschool Alianza
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik Turnschool Alianza om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de contributie en andere verenigingsbijdragen.
Een automatische incasso kan tot 8 weken na de afschrijving gestorneerd worden via uw eigen bank.
Indien lid jonger dan 18 jaar is, verklaart de wettelijk vertegenwoordiger akkoord te zijn met bovenstaande
machtigingverstrekking.
*Handtekening lid/wettelijk vertegenwoordiger
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Akkoord lidmaatschapsvoorwaarden
*Door het aanvinken, ga ik akkoord met het Schoolreglement van Turnschool Alianza: Klik hier
 
Persoonsgegevens
*Ik heb het Privacybeleid gelezen en ga daarmee akkoord. Voor het volledige Privacybeleid: Klik hier.
 
Overige vragen
Ik wil graag de nieuwsbrief met verenigingsinformatie van Turnschool Alianza ontvangen*
Turnschool Alianza / de KNGU mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor website & social media*
Turnschool Alianza mag mijn/mijn kinds foto's gebruiken voor trainingsdoeleinden*
Opmerking