Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
AtletiekCategorie*
Vragen
Info Activiteiten
RaceRunners vullen als categorie G-atleet in, en bovendien het vinkje hiernaast!
De beginnerscursus heb ik afgerond (laatste half jaar - het inschrijfgeld vervalt dan).
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik AV SPADO om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart de ouder of verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening lid / ouder / verzorger*
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Vrijwilligers
AV SPADO is een vereniging die draait op vrijwilligers.
We willen dus de capaciteiten van leden en ouders benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het belangrijk om iedereen bij AV SPADO te betrekken.
We zullen binnenkort contact met je opnemen om te kijken wat jij of je ouder(s) voor de club kunnen betekenen.
Je kunt hieronder alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Bardienst
Bestuur
Jeugdbegeleiding
Sponsorzaken
Organisatie (feesten/evenementen)
Onderhoud accommodatie
Jury
EHBO
Vlagger, verkeersregelaar
Anders, nl:
 
Atletiekhistorie
Bij een andere vereniging gesport?
Naam vorige vereniging
Zo ja, ik wil dat mijn lidmaatschap wordt overgeschreven
 
Kennis statuten
*Ik heb kennis genomen van de statuten van AV SPADO.
 
Persoonsgegevens
*Ik heb de privacyverklaring gelezen en ga hiermee akkoord.
Opmerking