Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
*
Geboorteplaats
Nationaliteit
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Vragen
Teamkeuze
Ben je een beginnende ijshockeyer? Dan zijn de volgende teams geschikt voor jou:
Jeugd: 4-12 jaar -> IJshockeysCool, 13-17jr -> R14-17
Jeugd: 13-17 jaar -> R14-17
Volwassenen: Heren -> Frisian Bears, Dames -> Hotpucks
 
Ik meld me aan voor het volgende team:(Toewijzing aan U7-U9-U11-U13-U15-U17-U23-Eredivisie wordt door de Technische Commissie gedaan)
IJshockeysCool: Ik wil graag een starterskit huren (De huur bedraagt 25 euro per seizoen + eenmalig 25 euro borg).
 
ID-gegevens
leden van 15 jaar en ouder moet een kopie legitimatiebewijs inleveren
Identiteitskaart:*
Nummer:*
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik UNIS Flyers om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Ik betaal de contributie in:
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Vrijwilligers
UNIS Flyers draait op vrijwilligers!
Met elkaar proberen we het ijshockey nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
Daarbij proberen wij ook de capaciteiten van leden en ouders zoveel mogelijk te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij UNIS Flyers te betrekken.
We zullen binnenkort contact met je opnemen om te kijken wat jij/ je ouder(s) voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
PR & Communicatie
Begeleider IJshockeysCool
Begeleider team
Trainer en/of Coach
EHBO
Referee en/of Linesman
Bench Official
Sponsorcommissie
Activiteitencommissie (evenementen/toernooien)
Onderhoud materialen en accommodatie
Anders, nl.
Ik weet het nog niet, neem a.u.b. contact met mij op.
 
IJshockeyhistorie
Heeft u de afgelopen 12 maanden bij een andere vereniging gespeeld?
Naam vorige vereniging
Kennis huishoudelijk reglement
*Door het aanvinken van bijgaande checkbox geeft u aan kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement van de Stichting Jeugd IJshockey Heerenveen e.o. 1991 (te vinden op onze website).
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld. Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Voor het aangaan van het lidmaatschap is akkoordverklaring hiermee verplicht.
*Ik ga hiermee akkoord
Opmerking