Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
IBAN nr.*
T.n.v.
Vragen
We vinden het leuk dat je lid wilt worden van AIJV. Na aanmelden wordt er contact met je opgenomen, meestal via e-mail.
Aan welke activiteiten wil je deelnemen? Meerdere antwoorden zijn mogelijk
Langebaan schaatsen (oktober - half maart)
Toerschaatsen (oktober - half maart)
Jeugdschaatsen (oktober - half maart)
Wedstrijdskaten (april - september)
Toerskaten (april - september)
Jeugdskaten (april - september)
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik AIJV om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie
en indien opgegeven andere verenigingsbijdragen.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.
 
Vrijwilligers
AIJV draait op vrijwilligers.
Met elkaar proberen we het schaatsen en inline-skaten leuker te maken en leer je veel mensen kennen.
We proberen ook de capaciteiten van leden en ouders, indien mogelijk, te benutten.
Ook al heb je weinig tijd, wij vinden het leuk om iedereen bij de club te betrekken.
Binnenkort nemen we contact met je op om te kijken wat jij/je ouder(s) voor de club zou(den) willen en kunnen betekenen.
Je kunt onderstaand alvast aangeven wat je leuk zou vinden:
Bestuursfunctie
Jeugdzaken
Sponsorzaken en/of Kleding
Communicatie & PR
Onderhoud accommodatie
Anders, nl.
 
Beschik je over één van de volgende diploma’s?
BHV-diploma
EHBO-diploma
IVA-certificaat
 
Reglementen
*Door het aanvinken van deze checkbox ga je akkoord met de reglementen van de AIJV, zie https://www.aijv.nl/reglementen
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Indien dit wel gebeurt, zal hier vooraf toestemming voor worden gevraagd.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens worden uitgewisseld met derden die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Opmerking